Giải thích về xu đặt hẹn

 • Có thể đặt hẹn

 • Áp dụng chương trình

 • LIVE (予約)

 • Đặt hẹn của bạn

 • Có thể đặt hẹn nhưng đang đặt với giáo viên khác

 • Đang đặt với giáo viên khác

 • Không thể đặt hẹn

 • Thời gian đã trôi qua

 • Không đặt hẹn được do giới hạn số lần đặt hẹn

Giải thích về xu đặt hẹn

 • Thông thường
 • 100%OFF(Toàn bộ sách giáo khoa)
 • 100%OFF(Karan)
 • 50%OFF(Toàn bộ sách giáo khoa)
 • 50%OFF(Karan)
 • Bài học TRỰC TIẾP
 • Có thể đặt hẹn
 • Có thể yêu cầu đặt hẹn
 • Đang yêu cầu đặt hẹn
 • Đặt hẹn xong
 • Không thể đặt hẹn

Quy định buổi học đặt hẹn

Thực hiện đặt hẹn

Thời gian tiếp nhận bài học đặt hẹn

Từ 7 ngày đến 5 phút trước khi bài học bắt đầu

Tiếp nhận đặt hẹn trong phạm vi ngày giờ phía trên.
Mỗi giáo viên có lịch trình làm việc khác nhau, bạn vui lòng kiểm tra tại [Tìm kiếm giáo viên theo đặt hẹn/theo ngày] hoặc trang hồ sơ giáo viên.

・Tìm kiếm giáo viên theo đặt hẹn/theo ngày

7 ngày đến 5 phút trước khi buổi học bắt đầu
 • Từ 0:00 – 4:00 sáng sớm mỗi thứ Hai hằng tuần là thời gian bảo trì định kỳ, không thể huỷ đặt hẹn. Nếu muốn đặt hẹn vào sáng sớm thứ Hai, bạn cần thực hiện trước 0:00.

Giới hạn số lần đặt hẹn, số lần huỷ

Số bài đặt hẹn tối đa

Số bài đặt hẹn: tối đa 30 bài

Số bài đặt hẹn: tối đa 30 bài

Số bài có thể đặt hẹn tối đa là 30 bài.
Sau khi học xong bài đặt hẹn chưa học, bạn có thể đặt hẹn tiếp.

Số bài đặt hẹn với cùng giáo viên: 1 ngày tối đa 4 bài

Số bài đặt hẹn với cùng giáo viên: 1 ngày tối đa 4 bài

Đặt hẹn với cùng giáo viên tối đa là 4 bài trong một ngày.
Sau khi học xong bài đặt hẹn chưa học, bạn có thể đặt hẹn tiếp.

Nếu chia ngày giờ ra bạn có thể đặt hẹn 4 bài trở lên.

Số lần huỷ hẹn tối đa

Số lần huỷ hẹn trong 1 ngày: tối đa 3 lần

Bất kể ngày giờ đặt hẹn, bạn có thể huỷ hẹn tối đa 3 lần trong 1 ngày. Nếu đã đạt số lần huỷ tối đa, bạn không thể huỷ hẹn thêm.
Số lần huỷ hẹn được đặt lại vào 22 giờ Việt Nam.

Số lần huỷ hẹn có thể thực hiện trong 1 ngày là 3 lần. Nếu bạn không thể vào học, bài học sẽ tự động huỷ 5 phút sau khi bắt đầu và không được hoàn xu đặt hẹn.

Thay đổi nội dung đặt hẹn

Đổi giáo trình

Có thể đổi giáo trình sử dụng trước khi vào học bài đặt hẹn.

Vui lòng chọn bài học tương ứng từ danh sách đặt hẹn và đổi sang giáo trình mong muốn.

 • Đổi giáo trình không mất xu.
 • Chỉ có thể chọn giáo trình đổi mà giáo viên đặt hẹn có thể dạy.
 • Nếu đặt hẹn với giáo viên áp dụng [Chương trình nửa giá bài học Callan],
  bạn không thể đổi giáo trình sau khi đặt.

  Về Chương trình nửa giá bài học Callan

Đổi giáo viên, ngày giờ hẹn

Không thể đổi giáo viên, ngày giờ hẹn. Sau khi huỷ, bạn vui lòng đặt hẹn lại.

Phiền bạn vui lòng huỷ bài học tương ứng từ danh sách đặt hẹn,
đặt hẹn lần nữa với nội dung mong muốn.

 • Nếu huỷ hẹn trước khi bắt đầu bài 1 giờ trở lên, bạn sẽ được hoàn xu đã sử dụng.

Chậm trễ, vắng mặt trong bài học đặt hẹn

Chậm trễ, vắng mặt

Trong vòng 5 phút từ khi bắt đầu bài học

Vẫn có thể vào lớp nếu muộn trong thời gian phía trên.
Khi đó thời lượng bài học 25 phút sẽ trừ đi số phút vào muộn.

Trong vòng 5 phút từ khi bắt đầu bài học
 • Nếu quá thời điểm trên mà bài học chưa được bắt đầu sẽ bị xem là vắng mặt, bài học tự động huỷ. Không áp dụng hoàn xu.
 • Trước khi vào buổi học đặt hẹn, vui lòng dành thời gian dư dả đăng nhập trên máy tính hoặc app để chuẩn bị học.

Huỷ hẹn, hoàn xu

Huỷ đặt hẹn từ phía thành viên

Thời gian huỷ Hoàn xu
Trước 1 giờ trước khi bắt đầu bài học
Trong 1 giờ trước khi bắt đầu bài học Không

Trước 1 giờ trước khi bắt đầu bài học: áp dụng hoàn xu

Không mất phí huỷ. Áp dụng hoàn xu đã sử dụng đặt hẹn.

Trong 1 giờ trước khi bắt đầu bài học: không áp dụng hoàn xu

100% số xu đặt hẹn được tính là phí huỷ.
Không áp dụng hoàn xu.

 • Từ 0:00 – 4:00 sáng sớm mỗi thứ Hai hằng tuần là thời gian bảo trì định kỳ, không thể huỷ đặt hẹn. Nếu muốn huỷ hẹn vào sáng sớm thứ Hai, bạn cần thực hiện trước 0:00.
Không có
giáo viên thay thế
Hoàn xu Số xu bù đắp
(100 xu)
Không
Không

Hoàn xu

Nếu đặt hẹn bị huỷ từ phía giáo viên, bạn sẽ được hoàn toàn bộ số xu đã đặt.

Về giáo viên thay thế

Khi giáo viên bài học đặt hẹn không thể dạy bài vì lý do bất khả kháng, chúng tôi sẽ hoàn xu cho bạn, ngoài ra có thể cung cấp cùng bài học với giáo viên thay thế phụ trách để bù đắp.

Nếu như không sắp xếp được giáo viên thay thế, không thể cung cấp bài học được thì ngoài hoàn xu đặt hẹn, chúng tôi xin gửi bạn thêm 100 xu để bù đắp.

 • Việc huỷ hẹn từ phía giáo viên sẽ được thông báo hoặc email.
 • Số xu bù đắp sẽ được chuyển riêng sau khi huỷ đặt hẹn.

Những trường hợp hoàn xu khác

Bài học đặt hẹn không thực hiện được vì trục trặc đường truyền

Nếu bài học đặt hẹn không thực hiện được vì trục trặc đường truyền, theo chính sách hoàn xu, bạn sẽ được hoàn xu đã đặt hẹn. Phiền bạn vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Thành viên NativeCamp.

Nếu bạn cảm thấy bài học đặt hẹn không đạt yêu cầu

Nếu như bạn cảm thấy bài học đặt hẹn không đạt yêu cầu, có thể sử dụng Dịch vụ Đảm bảo Hoàn xu đối với số xu đã đặt hẹn.

・Cơ chế Đảm bảo Buổi học Đặt hẹn

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.