ゴールデンウィークキャンペーン

Chương trình này đã kết thúc. Rất cám ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia.

Cơ hội học tiếng Anh được ưu đãi với giáo viên trên khắp thế giới!
Quà tặng coupon chiết khấu tuỳ chọn học thoả thích với người bản ngữ
&
Áp dụng hằng ngày! Miễn phí học bài đặt hẹn với giáo viên yêu thích!
Nội dung chương trình
2022Năm 4Tháng 29Ngày (Tiền bạc) 00:00 ~ 2022Năm 5Tháng 8Ngày (Ngày) 23:59
Nội dung chương trình
Sự kiện ① Quà tặng coupon chiết khấu tuỳ chọn học thoả thích với người bản ngữ!

Học bài ngay bây giờ với người bản ngữ không giới hạn số lần
Khi đăng ký “Tuỳ chọn học thoả thích với người bản ngữ” rất được ưa chuộng
nhận quà coupon chiết khấu 1,000,000VND.

Tuỳ chọn học thoả thích với người bản ngữ là gì?

[Chú ý]

※Áp dụng với những bạn lần đầu tiên sử dụng tuỳ chọn học thoả thích với người bản ngữ.
Cách tham gia
STEP 1

Vui lòng đăng ký tuỳ chọn học thoả thích với người bản ngữ trong thời gian chương trình.

STEP 2

Mua tuỳ chọn

Mua tuỳ chọn!

Giá ngày

Cập nhật tuỳ chọn!

Phí tuỳ chọn
2,099,000VND

 • Lần đầu được thanh toán vào ngày mua tuỳ chọn.
 • Pnhí được tính theo giá ngày từ ngày mua tuỳ chọn đến trước ngày thanh toán tiếp theo của thành viên.
 • Khi cập nhật tuỳ nhật tuỳ chọn, có thể thanh toán 2,099,000VND vào ngày thanh toán tiếp theo.
STEP 3

Nhận coupon chiết khấu

Sau khi xác nhận thanh toán tuỳ chọn học thoả thích với người bản ngữ 2,099,000VND, bạn được nhận quà coupon chiết khấu 1,000,000VND.

 • ※Coupon chiết khấu có thể nhận tại trang coupon sau khi đăng nhập.
 • ※Nhận quà coupon chiết khấu trong vòng 72 giờ.
Sự kiện ② Áp dụng hằng ngày! Miễn phí học bài đặt hẹn với giáo viên yêu thích!

Thực sự học miễn phí bài đặt hẹn đầu tiên với giáo viên yêu thích áp dụng.
Sau khi học xong bài đặt hẹn, bạn sẽ tự động nhận lại số xu hoàn trong vào hộp nhận xu.

STEP 1

Vui lòng chọn giáo viên cho bài học đầu tiên trong số giáo viên áp dụng.

STEP 2

Nhấp vào “Đặt hẹn” tại trang chi tiết giáo viên và chuyển sang “Lịch trình giáo viên”.

Vui lòng chọn thời gian mong muốn trong nút màu đỏ để đặt hẹn.

Xin lưu ý chỉ những thời gian trong nút đỏ mới áp dụng hoàn xu theo chương trình này.

レッスン予約画面
 • Những giáo viên bạn đã từng học cùng sẽ không hiện nút đỏ.
 • Nếu bạn đặt hẹn giáo viên đầu tiên nhiều lần, chỉ có lần đặt hẹn đầu được hoàn xu.
 • Xin lưu ý sau khi đặt hẹn khung áp dụng hoàn xu, nếu bạn vào học (đặt hẹn, học ngay) với giáo viên áp dụng trước ngày giờ hẹn, sẽ không áp dụng hoàn xu.
STEP 3

Sau khi học xong bài đặt hẹn, bạn sẽ tự động nhận lại số xu hoàn trong vào hộp nhận xu.

※Sau khi học xong bài đặt hẹn, xu sẽ tự động chuyển vào hộp nhận xu.

[Chú ý]

 • Xin lưu ý là tuỳ theo thời điểm, có thể xảy ra kết thúc đặt hẹn.
 • Không thể hoàn xu khi học bài với giáo viên, thời gian ngoài phạm vi áp dụng.
 • Không áp dụng hoàn xu khi xảy ra huỷ đặt hẹn vì thành viên như chậm trễ, vắng mặt, quá 1 giờ, v.v..
 • Nếu bạn đã đặt hẹn với giáo viên áp dụng trước khi chương trình bắt đầu và là bài học đầu tiên với giáo viên đó, sau khi học xong bạn sẽ được hoàn xu vào hộp nhận xu.
Giáo viên yêu thích áp dụng chương trình

Nếu bắt đầu thì cơ hội là đây!

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.