Chiến dịch thử thách tuần lễ vàng NC
Học NativeCamp mỗi ngày!
Quà xu khi hoàn thành mỗi thử thách
Thời gian chiến dịch
2023Năm 4Tháng 28Ngày (Tiền bạc) 22:00 ~ 2023Năm 5Tháng 7Ngày (Ngày) 21:59
Chi tiết chiến dịch
Thử thách ① Đăng nhập

NativeCamp sẽ tặng 5 xu mỗi ngày cho tất cả thành viên đăng nhập vào NativeCamp!

Đăng nhập
 • 04/29

  get coin
  5xu
 • 04/30

  get coin
  5xu
 • 05/01

  get coin
  5xu
 • 05/02

  get coin
  5xu
 • 05/03

  get coin
  5xu
 • 05/04

  get coin
  5xu
 • 05/05

  get coin
  5xu
 • 05/06

  get coin
  5xu
 • 05/07

  get coin
  5xu

※ Ngày và giờ dựa trên giờ Nhật Bản (0:00-23:59).

[Chú ý]

 • Chỉ truy cập vào trang đầu là đủ điều kiện cho chiến dịch.
 • Xu quà sẽ tự động chuyển vào hộp nhận xu.
Thử thách ② Xem học LIVE

Tất cả thành viên xem học LIVE được nhận quà 10 xu mỗi ngày!

Cách tham gia
STEP 1

Vui lòng chọn người hướng dẫn yêu thích của bạn hiện đang phát trực tuyến từ khu vực "Bài học TRỰC TIẾP".

image
STEP 2

Nhấn vào nút "Xem".

Bạn có thể xem các bài học sau khi đăng nhập.

image
STEP 3

Bắt đầu xem học LIVE. Hãy xem hơn 5 phút.

Xem học LIVE
 • 04/29

  get coin
  10xu
 • 04/30

  get coin
  10xu
 • 05/01

  get coin
  10xu
 • 05/02

  get coin
  10xu
 • 05/03

  get coin
  10xu
 • 05/04

  get coin
  10xu
 • 05/05

  get coin
  10xu
 • 05/06

  get coin
  10xu
 • 05/07

  get coin
  10xu

※ Ngày và giờ dựa trên giờ Nhật Bản (0:00-23:59).

[Chú ý]

 • Các bài học được xem từ 5 phút trở lên là đủ điều kiện.
 • Xu quà sẽ tự động chuyển vào hộp nhận xu.
Thử thách ③ Buổi học

NativeCamp sẽ tặng 15 xu mỗi ngày cho tất cả những người tham gia học!

Cách tham gia
STEP 1

Đăng ký một bài học hoặc tham gia một bài học 20 phút hoặc lâu hơn ngay bây giờ.

Sau khi đăng nhập, bạn có thể học bài.

STEP 2

Bạn có thể kiếm được một tem mỗi ngày.

Buổi học
 • 04/29

  get coin
  15xu
 • 04/30

  get coin
  15xu
 • 05/01

  get coin
  15xu
 • 05/02

  get coin
  15xu
 • 05/03

  get coin
  15xu
 • 05/04

  get coin
  15xu
 • 05/05

  get coin
  15xu
 • 05/06

  get coin
  15xu
 • 05/07

  get coin
  15xu

※ Ngày và giờ dựa trên giờ Nhật Bản (0:00-23:59).

[Chú ý]

 • Đối với bài học ngay bây giờ, áp dụng với những bài học 20 phút trở lên.
 • Xu quà sẽ tự động chuyển vào hộp nhận xu.

Học đi chờ chi, ngay và luôn!

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.