Kiểm tra môi trường học

Hãy kiểm tra xem có vào học được không.

1Đang sử dụng trình duyệt đề xuất

OK!

2Có thể sử dụng camera

OK!

Không thể sử dụng camera

Vui lòng kiểm tra sau đây

3Nghe thấy tiếng của mình

OK!

Vui lòng nói vào hướng micro

Bạn có nghe thấy tiếng của mình rõ ràng không?

Có vấn đề về môi trường hay cài đặt

Vui lòng kiểm tra sau đây

4Thấy hình ảnh của mình

OK!

Hình ảnh của bạn có hiển thị bình thường không?

Có vấn đề về môi trường hay cài đặt

Vui lòng kiểm tra sau đây

Nếu tất cảđều OK thì xem như chuẩn bị hoàn tất.

Vui lòng bấm nút Đóng màn hình và vào học.

Xem trang di động