Chính sách bảo mật

trại có nguồn gốc và bản địa Trại Pte Ltd Công ty TNHH (sau đây gọi chung là "Công ty") cung cấp những bài học và các dịch vụ kèm sung hài lòng khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ sứ mệnh là để đạt được sự tin tưởng. Đặc biệt là liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân với "yêu cầu Chương trình tuân thủ Thông tin cá nhân Bảo vệ, và các luật và quy định liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân, ứng xử" Ngoài việc tuân thủ, ban hành như sau: "Thông tin cá nhân Chính sách Bảo vệ", cán bộ, nhân viên phù hợp với chính sách này, và chúng tôi cố gắng không ngừng nâng cao hệ thống quản lý của việc bảo vệ thông tin cá nhân trong tương lai.

Định nghĩa của thông tin cá nhân

"Thông tin cá nhân" là thông tin về một cá nhân để tồn tại, tên bao gồm trong thông tin, có thể xác định một cá nhân cụ thể theo ngày tháng năm sinh hoặc mô tả khác vv, và dễ dàng đối chiếu với các thông tin khác nó có thể, qua đó đề cập đến những điều mà có thể để có thể xác định một cá nhân cụ thể.

Việc Thu Thập Những Thông tin cá nhân

Chúng tôi trong việc mua các dịch vụ, có một điều cần thu thập thông tin cá nhân của bạn khi nó là một cuộc điều tra. Bộ sưu tập để phía trên cùng của mục đích nêu sử dụng, phụ thuộc vào các phương tiện pháp lý và công bằng. Thông tin cá nhân được thu thập trong công ty chúng tôi như sau.

 1. tên nick
 2. số điện thoại
 3. địa chỉ thư điện tử
 4. mật khẩu
 5. ユーザーID (当社が管理上付与する識別子)
 6. lịch sử giao dịch và các nội dung của Công ty (学習履歴を含みます)

Sử dụng thông tin cá nhân

Mục đích của việc sử dụng thông tin cá nhân được giao phó cho chúng tôi bằng cách khách hàng của chúng tôi tại công ty chúng tôi như sau.

 1. サービス提供およびその確認、照会
 2. お問合せへの対応
 3. Phân tích trình tự để tăng hiệu quả học tập, thực hiện các biện pháp

Tiết lộ thông tin cá nhân

当社では、原則として、お客様の断りなく第三者に個人情報を開示・提供することはいたしません。提供先・提供情報内容を特定したうえで、お客様の同意を得た場合に限り提供します。ただし、以下の場合は、関係法令に反しない範囲で、お客様の同意なく個人情報を提供することがあります。

 1. Nếu căn cứ vào pháp luật và các quy định, và nếu nước của các tổ chức hoặc chính quyền địa phương hoặc một người mà lô hàng được yêu cầu phải hợp tác với nó để thực hiện văn phòng quy định của pháp luật và các quy định
 2. Đời sống con người, ngay cả khi nó là cần thiết để bảo vệ sức khỏe hoặc tài sản, nếu nó là khó khăn để có được sự đồng ý của người đó
 3. Nếu bạn hiện các biện pháp cần thiết, kể cả hành động pháp lý chống lại khách hàng của vi phạm Điều khoản sử dụng

また、株式会社リクルートが提供するスタディサプリENGLISHの英会話セットプランで当社サービスを利用する場合、前記利用目的を達成するため、株式会社リクルートに対して、お客様の個人情報を提供するものとします。

quản lý an toàn thông tin cá nhân

quản lý an toàn thông tin cá nhân được giao phó cho chúng tôi bằng cách khách hàng là hợp lý bởi các công ty cung cấp dịch vụ, tổ chức, thể chất, con người, ngoài các biện pháp kỹ thuật thích hợp, dữ liệu cá nhân bằng cách thực hiện việc xử lý thích hợp phù hợp với pháp luật và các quy định có liên quan trong công ty của chúng tôi xâm nhập trái phép vào, mất thông tin cá nhân, giả mạo, và phấn đấu để ngăn chặn nguy cơ rò rỉ và những thứ tương tự.

Sửa thông tin cá nhân, xóa

Correction và xóa thông tin cá nhân từ các khách hàng, xin vui lòng thông báo cho tôi khi tiếp xúc bên dưới.

Việc sử dụng các cookie (cookie)

Công ty, nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của chúng tôi, nhưng bạn có thể muốn sử dụng một cookie (cookie), mà theo không nhằm phản ánh thực hiện thu thập thông tin cá nhân, không có ảnh hưởng đến sự riêng tư của bạn. Ngoài ra, nếu bạn không muốn chấp nhận cookie (cookie), bạn có thể thay đổi trong cài đặt trình duyệt của bạn.

※ Các cookie (cookie), được gửi từ máy tính máy chủ trong trình duyệt của bạn, là những thông tin mà khách hàng được lưu trữ trong đĩa cứng của máy tính bạn đang sử dụng.

quảng cáo tiếp thị

Các quảng cáo tiếp thị, bằng cách giữ các tập tin cookie quảng cáo tiếp thị (cookies) được cung cấp bởi Google, khách hàng của trang web của chúng tôi bạn truy cập, theo lịch sử của trình duyệt hàng hóa, của các bên thứ ba, bao gồm Google quảng cáo của chúng tôi bạn nói rằng bạn được đăng trên các phương tiện quảng cáo. Không có bao gồm thông tin cá nhân của bạn trong một cookie chứa thông tin trong trường hợp này. Bạn có thể muốn vô hiệu hóa chức năng này bằng cách thiết lập của riêng bạn.

Quảng cáo tiếp thị, chúng ta phải tuân thủ những hạn chế của thông tin được bao gồm trong việc tái tiếp thị chính sách và thể loại nhạy cảm của Google AdWords. Ngoài ra nó có thể vô hiệu hóa nhiều chức năng của các thiết lập trình duyệt của riêng bạn. Vui lòng truy cập cho dù bạn bấm vào quản lý Tuỳ chọn Quảng cáo hoặc Google Analytics opt-out add-on nếu bạn muốn tắt chức năng này.

về YouTube

Công ty, với mục đích di chuyển mua lại thông tin hình ảnh, chúng ta đang sử dụng dịch vụ YouTube API. dịch vụ API YouTube được cung cấp dựa trên chính sách bảo mật của Google, Điều khoản dịch vụ của YouTube.

Điều khoản Dịch vụ của YouTube, vui lòng tham khảo những điều sau đây cho chính sách bảo mật của Google.

Điều khoản Dịch vụ - YouTube
https://www.youtube.com/t/terms

Chính sách bảo mật của Google
https://policies.google.com/privacy

Việc sử dụng SSL

Vào thời điểm đầu vào của thông tin cá nhân, vì lý do an ninh, những thông tin bị chặn, chúng tôi sử dụng công nghệ SSL (Secure Sockets Layer) với mục đích ngăn ngừa được sự can thiệp hoặc can thiệp.

※SSL là để mã hóa thông tin, đó là khả năng can thiệp chống truyền và nhận của chống nghe lén và dữ liệu. Nó sẽ có thể gửi thêm thông tin một cách an toàn bằng cách sử dụng SSL.

thông tin liên lạc

Vui lòng liên hệ các thành viên trại có nguồn gốc như Trung tâm hỗ trợ. (24 giờ một ngày)
thành viên trại Native như Trung tâm hỗ trợ

Thay đổi chính sách bảo mật

Công ty, thay đổi thông tin cá nhân của bạn bị đánh cắp, khi bạn thực hiện một sự thay đổi của sự thay đổi sử dụng trong mục đích này hoặc bất kỳ chính sách bảo mật khác, đang và sẽ được xuất bản với một sự thay đổi vào trang này.