Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân

Native Camp Inc và Native Camp Pte Ltd. (sau đây gọi là “NativeCamp”) nhận sứ mệnh cung cấp bài học đáp ứng nhu cầu của khách hàng cùng các dịch vụ đi kèm và đạt được sự tin tưởng của khách hàng. Đặc biệt về bảo mật thông tin cá nhân, bên cạnh việc tuân thủ yêu cầu tuân thủ, chương trình về bảo vệ thông tin cá nhân và các pháp lệnh, quy định về bảo mật thông tin cá nhân, NativeCamp đề ra Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân như sau và toàn thể nhân viên đều phải tuân thủ và luôn nỗ lực cải thiện liên tục cơ chế quản lý bảo mật thông tin cá nhân.

Định nghĩa thông tin cá nhân

“Thông tin cá nhân” chỉ những thông tin liên quan đến cá nhân đang sinh sống, bao gồm những thông tin có thể dùng để phân biệt từng cá nhân nhất định như họ tên, ngày tháng năm sinh và những thông tin khác, cũng như những thông tin có thể đối chiếu dễ dàng với thông tin khác để phân biệt từng cá nhân nhất định.

Thu thập thông tin cá nhân

NativeCamp có thể thu thập thông tin cá nhân khi khách hàng mua dịch vụ hay thực hiện liên hệ. Khi thu thập, NativeCamp luôn ghi rõ mục đích sử dụng và thực hiện bằng cách thức hợp pháp, đúng đắn. Những thông tin cá nhân NativeCamp thu thập như sau.

 1. Biệt danh
 2. Số điện thoại
 3. Địa chỉ email
 4. Mật khẩu
 5. ID người dùng (mã định danh quản lý của NativeCamp)
 6. Lịch sử và nội dung các giao dịch với NativeCamp (bao gồm lịch sử học tập)

NativeCamp thu thập từ khách hàng hoặc bên thứ ba những thông tin tự nó không tương ứng với thông tin cá nhân, chẳng hạn như thông tin thuộc tính (VD: tuổi, giới tính, nghề nghiệp, khu vực cư trú), cookie, địa chỉ IP, định danh quảng cao (AAID, IDFA) hay những thông tin về cá nhân như nhật trình khi sử dụng dịch vụ trên Internet như thông tin vị trí, lịch sử hành động, v.v. (sau đây gọi chung là “Thông tin”) . Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho NativeCamp khi sử dụng dịch vụ, NativeCamp có thể liên kết những thông tin đó với Thông tin của khách hàng tương ứng. Trong trường hợp này Thông tin tương ứng cũng được xem là thông tin cá nhân.

Sử dụng thông tin cá nhân

Mục đích sử dụng những thông tin cá nhân mà NativeCamp thu thập từ khách hàng như sau.

 1. Cung cấp và xác nhận, đối chiếu dịch vụ
 2. Xử lý vấn đề liên hệ
 3. Phân tích và thực hiện nâng cao hiệu quả học tập

Tiết lộ thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, NativeCamp không cung cấp, tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba khi chưa được sự chấp thuận của khách hàng. Sau khi xác định nơi cung cấp, nội dung thông tin cung cấp, NativeCamp chỉ cung cấp thông tin khi được khách hàng đồng ý. Tuy nhiên, trong những trường hợp sau đây, NativeCamp có thể cung cấp thông tin cá nhân mà không được sự đồng ý khách hàng trong phạm vi không vi phạm quy định pháp luật liên quan.

 1. Trường hợp căn cứ theo pháp luật, và trường hợp cần hợp tác để cơ quan nhà nước hoặc đoàn thể địa phương hoặc người được uỷ thác từ các cơ quan đó hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
 2. Trường hợp cần thiết để bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản của người khác, tường hợp khó được đương sự đồng ý
 3. Trường hợp thực hiện những biện pháp cần thiết bao gồm biện pháp hợp pháp đối với hành vi vi phạm quy ước sử dụng của khách hàng

Quản lý an toàn thông tin cá nhân

Quản lý an toàn thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng là NativeCamp cung cấp dịch vụ thực hiện các biện pháp vật lý, kỹ thuật, nhân lực, hợp lý, có tổ chức, bên cạnh đó NativeCamp luôn nỗ lực phòng ngừa nguy cơ như xâm nhập trái phép dữ liệu cá nhân, mất mát, chỉnh sửa, tiết lộ thông tin cá nhân, v.v. bằng những biện pháp thích hợp theo quy định pháp luật liên quan.

Chỉnh sửa, xoá thông tin cá nhân

Nếu khách hàng có yêu cầu sửa, xoá thông tin cá nhân đã được thu thập, vui lòng thông báo đến bộ phận liên hệ dưới đây.

Trung tâm Hỗ trợ Thành viên NativeCamp

Về việc sử dụng cookie

Nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn đến khách hàng, NativeCamp có sử dụng cookie, nhưng không phải dùng để thu thập thông tin có thể định danh cá nhân và tuyệt đối không xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng. Ngoài ra, nếu không muốn bị thu thập cookie, khách hàng có thể thay đổi cài đặt trình duyệt.

* Cookie là dữ liệu từ máy chủ gửi xuống trình duyệt của khách hàng và lưu trữ trong đĩa cứng máy tính khách hàng sử dụng.

Quảng cáo tiếp thị lại

Quảng cáo tiếp thị lại là hình thức áp dụng cookie quảng cáo tiếp thị lại do Google cung cấp và kết hợp với lịch sử ghé trang, duyệt xem sản phẩm của khách hàng trên Trang này để hiển thị quảng cáo của Công ty trên phương tiện quảng cáo của bên thứ ba kể cả Google. Dữ liệu cookie trong trường hợp này không chứa thông tin cá nhân của khách hàng. Khách hàng có thể tự mình vô hiệu hoá tính năng này.

Quảng cáo tiếp thị lại tuân thủ Chính sách Quảng cáo tiếp thị lại và giới hạn về thông tin thể loại bảo mật cao của Google AdWords. Khách hàng có thể tự mình vô hiệu hoá tính năng này. Để vô hiệu hoá tính năng này, vui lòng nhấp Ads Preferences Manager hoặc truy cập addon Google Analytics Optout.

Về việc sử dụng dịch vụ API

NativeCamp sử dụng dịch vụ YouTube API để truy xuất thông tin video. Dịch vụ YouTube API được cung cấp dựa theo chính sách quyền riêng tư của Google và quy ước sử dụng của YouTube. Quý khách được xem như sử dụng các API này trên cơ sở đã đồng ý chính sách quyền riêng tư của Google và quy ước sử dụng của YouTube. NativeCamp tuyệt đối không thông qua các API này để lấy hay sử dụng thông tin khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi sử dụng các dịch vụ API của Google để liên kết các dịch vụ của chúng tôi với các dịch vụ do Google cung cấp. Khi sử dụng thông tin thu được thông qua API này hoặc cung cấp thông tin đó cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ tuân thủ chính sách dữ liệu người dùng dịch vụ API của Google (bao gồm các yêu cầu sử dụng hạn chế).

Vui lòng xem bên dưới để biết Điều khoản dịch vụ của YouTube, chính sách quyền riêng tư của Google và chính sách dữ liệu người dùng dịch vụ API của Google.

Quy ước sử dụng YoutuTube
https://www.youtube.com/t/terms

Chính sách Riêng tư Google
https://policies.google.com/privacy

Chính sách dữ liệu người dùng của Dịch vụ API của Google
https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy

Về việc sử dụng SSL

Khi thu nhập thông tin cá nhân, nhằm mục đích bảo mật, NativeCamp sử dụng công nghệ SSL (Secure Sockets Layer) để ngăn chặn những thông tin này bị can thiệp, tổn hại hay sửa đổi.

※SSL có chức năng mã hoá, đảm bảo gửi nhận thông tin chống truy cập trái phép hay sửa đổi dữ liệu. Sử dụng SSL giúp gửi thông tin đi an toàn hơn.

Liên hệ

Vui lòng liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Thành viên NativeCamp (hỗ trợ 24 giờ)
Trung tâm Hỗ trợ Thành viên NativeCamp

Cập nhật chính sách quyền riêng tư

Khi có cập nhật thông tin cá nhân thu thập, cập nhật mục đích sử dụng hay cập nhật khác về chính sách quyền riêng tư, NativeCamp xin thông báo bằng cách cập nhật trang này.