お気に入り講師を見つけようキャンペーン

Chương trình này đã kết thúc. Rất cám ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia.

Tìm kiếm giáo viên ưa thích
Săn xu!
Thời gian chiến dịch
2022Năm 9Tháng 26Ngày (Tháng) 11:00 ~ 2022Năm 10Tháng 27Ngày (gỗ) 11:00
Chi tiết chiến dịch
Sự kiện ① Stamp Rally học bài với giáo viên lần đầu!

Học bài với giáo viên chưa từng học trước đây
thu thập tem nhận quà xu!

Cách tham gia
STEP 1

Vui lòng học bài ít nhất 20 phút với giáo viên mà bạn chưa từng học lần nào trước đây.

STEP 2

Đối với giáo viên học lần đầu, mỗi bài học bạn sẽ nhận được 1 tem.

お気に入り講師を見つけようキャンペーン

Nhận 0 tem!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

STEP 3

Mỗi 10 tem bạn sẽ nhận được quà xu.

Danh sách quà tặng
tem
hiện tại
Hoàn thành 10
50 xu
Hoàn thành 20
50 xu
Hoàn thành 30
50 xu

[Chú ý]

  • Xu quà sẽ tự động chuyển vào hộp nhận xu.
  • Với mỗi giáo viên bạn được nhận tối đa 1 temp.
Sự kiện ② Tìm kiếm giáo viên ưa thích!

Học với giáo viên trong phạm vi sự kiện ① “Stamp Rally học bài với giáo viên lần đầu”
và đưa vào mục ưa thích để nhận quà xu!

Cách tham gia
STEP 1

Tìm kiếm giáo viên ưa thích trong phạm vi sự kiện ① “Stamp Rally học bài với giáo viên lần đầu”

※Áp dụng với giáo viên lần đầu đưa vào mục ưa thích trong thời gian chương trình

STEP 2

Đăng ký 3 mục giáo viên ưa thích, nhận 50 xu!

[Chú ý]

  • Xu quà sẽ tự động chuyển vào hộp nhận xu.
Sự kiện ③ Học bài với giáo viên ưa thích!

Học bài 5 lần với giáo viên đã đưa vào ưa thích trong
sự kiện ② “Tìm kiếm giáo viên ưa thích!” nhận quà đến 150 xu!

Cách tham gia
STEP 1

Hãy học bài từ 20 phút trở lên với giáo viên đã đưa vào ưa thích trong sự kiện ② “Tìm kiếm giáo viên ưa thích!”.

STEP 2

Học bài 5 lần với mỗi giáo viên, nhận quà 50 xu mỗi giáo viên!

[Chú ý]

  • Xu quà sẽ tự động chuyển vào hộp nhận xu.
  • Bài học đầu tiên của sự kiện ① không bao gồm trong số bài của sự kiện ③.
  • Liệt kê 3 giáo viên có số bài học nhiều nhất theo thứ tự.
  • Nếu có số bài học bằng nhau, giáo viên nào có ngày giờ học mới hơn sẽ được xếp trên.

Học đi chờ chi, ngay và luôn!

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.