Cùng học tiếng Anh với giáo viên nhân vật dễ thương mọi lúc mọi nơi! Cùng chơi với Teddy tại nhà!

Đặc điểm của giáo viên nhân vật

Teddy

Vừa chơi với nhân vật vừa trau dồi trình độ tiếng Anh

Vừa tham gia nhiều hoạt động như hát với nhân vật, vừa trau dồi trình độ tiếng Anh tự nhiên.

A kid

Vui học tiếng Anh lâu dài

Bằng cách vui học tiếng Anh, thoả mãn cả nhu cầu chơi đùa và vui nên sẽ muốn học tiếp nữa.

Dành cho những bạn sau!

  • Trẻ thích nhân vật
  • Trẻ thích vừa chơi vừa học tiếng Anh
  • Những bạn hay ngại/run khi nói chuyện với người nước ngoài
  • bạn hay ngại vì quá chú trọng khi nói chuyện với người khác

Giới thiệu nhân vật

Các giáo viên nhân vật kể cả thầy gấu Teddy đều rất thích tiếng Anh và trẻ em!
Hãy cùng vui học tiếng Anh với các giáo viên nhân vật vui tươi, niềm nở nhé♪

Teddy
Fanfan
Tarsier
birdie
giraffie

Cách học bài

Ngoài đặt hẹn, hỗ trợ cả học ngay bây giờ, bất cứ lúc nào thích đều có thể học với Teddy.

STEP 1

screen shot

Chọn [Teddy] trong danh sách giáo viên

STEP 2

screen shot

Chọn [Vào bài học ngay bây giờ] hoặc [Đặt hẹn].

STEP 3

screen shot

Cùng vui học bài với Teddy!

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.