Chương trình Gói Gia đình

Chương trình này đã kết thúc. Rất cám ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia.

Học bài với cả nhà
Săn xu!
Thời gian chiến dịch
2022Năm 11Tháng 9Ngày (nước) 11:00 ~ 2022Năm 11Tháng 30Ngày (nước) 11:00
Chi tiết chiến dịch
Sự kiện① Lesson Stamp Rally

GIa đình lập team tham gia Stamp Rally. Theo số tem thu được,
Rút thăm và tất cả thành viên gia đình đều nhận quà xu!

※Nếu không có thành viên Gói Gia đình, bạn có thể tham gia 1 người.

Cách tham gia
STEP 1

Vui lòng học buổi học 20 phút trở lên.

STEP 2

Với mỗi buổi học bạn nhận được 1 tem.
Nếu có thành viên Gói Gia đình, tất cả thành viên gia đình đều nhận tem khi học bài và được dán tem vào cùng 1 phiếu Stamp Rally.
Theo số tem thu được, rút thăm và tất cả thành viên gia đình đều nhận quà xu!

Chương trình Gói Gia đình
Nhận 0 tem!
stamp 1
stamp 2
stamp 3
stamp 4
stamp 5
stamp 6
stamp 7
stamp 8
stamp 9
stamp 10
stamp 11
stamp 12
stamp 13
stamp 14
stamp 15
stamp 16
stamp 17
stamp 18
stamp 19
stamp 20
stamp 21
stamp 22
stamp 23
stamp 24
stamp 25
stamp 26
stamp 27
stamp 28
stamp 29
stamp 30
stamp 31
stamp 32
stamp 33
stamp 34
stamp 35
stamp 36
stamp 37
stamp 38
stamp 39
stamp 40
stamp 41
stamp 42
stamp 43
stamp 44
stamp 45
stamp 46
stamp 47
stamp 48
stamp 49
stamp 50
stamp 51
stamp 52
stamp 53
stamp 54
stamp 55
stamp 56
stamp 57
stamp 58
stamp 59
stamp 60
Danh sách quà tặng
tem
hiện tại
Số trúng quà
20 – 29 tem
xu phần 90,000VND (150xu)
50 gia đình
30 – 39 tem
xu phần 120,000VND (200xu)
100 gia đình
40 – 49 tem
xu phần 150,000VND (250xu)
150 gia đình
50 – 59 tem
xu phần 180,000VND (300xu)
200 gia đình
60 tem
xu phần 300,000VND (500xu)
250 gia đình

[Chú ý]

※Đối với bài học ngay bây giờ, áp dụng với những bài học 20 phút trở lên.
※Nếu bạn được rút thăm trúng, số xu sẽ được chuyển vào hộp nhận xu.
※Kết quả rút thăm thì chúng tôi chỉ iên lạc với người trúng giải.
※Xin lưu ý chúng tôi không tiếp nhận liên hệ về kết quả rút thăm.
※Quà xu sẽ được trao kể từ ngày 1 tháng 12.
Sự kiện② Đăng ký Gói Gia đình nhận quà xu

Khi thêm mới thành viên gia đình vào Gói gia đình trong thời gian chương trình,
thành viên gia đình được thêm vào học bài 1 buổi,
người đại diện và thành viên đều nhận quà xu tương đương 300,000VND (500 xu)!

STEP 1

Người đại diện thêm mới thành viên vào Gói Gia đình.

STEP 2

Sau khi đăng ký mới, thành viên gia đình vui lòng vào học 1 buổi.

STEP 3

Sau khi học bài LIVE, quà xu sẽ được chuyển vào hộp nhận xu trong vòng 72 giờ.

[Chú ý]

※Áp dụng đối với thành viên đăng ký mới luôn vào Gói Gia đình. Xin lưu ý không áp dụng với những thành viên đã có tài khoản rồi chuyển vào Gói Gia đình.
※Không giới hạn số lượng thành viên gia đình mà người đại diện có thể thêm.
※Thời điểm người đại diện và các thành viên gia đình nhận quà xu có thể khác nhau, đây không phải là lỗi.
Bây giờ là thời gian để bắt đầu!

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.