Không giới hạn số buổi học

Dành cho những bà nội trợ hay làm kinh doanh bận rộn khó sắp xếp thời gian hằng ngày cũng như trẻ em không thể tập trung học suốt 25 phút, NativeCamp không giới hạn số buổi học để thành viên sử dụng thời gian tự do hơn với những buổi học thời gian ngắn.
*Cũng có gói giới hạn số buổi.

Mỗi 5 phút

Bài học chỉ 5 phút vào sáng sớm bận rộn
Bài học chỉ 5 phút lúc tan làm vội vã
Trẻ con khó học lâu、短時間で楽しくレッスン

Lặp đi lặp lại việc nói, nghe để biến tiếng Anh thành một phần của bản thân.

Chỉ với 5 phút lặp đi lặp lại nói nghe để trang bị tiếng Anh. Tạo nên môi trường thuận lợi để [Học tập lặp lại] vô cùng hiệu quả giúp nâng trình tiếng Anh, phong cách học tiếng Anh thích hợp và chắc chắn nhất chỉ có tại NativeCamp.

Bây giờ là thời gian để bắt đầu!

Những mẫu câu trợ giúp

Sau đây là những mẫu câu tiếng Anh có ích trong lúc học bài. Vui lòng sử dụng khi không biết nói thế nào với giáo viên.

  • Minh hoạ người đàn ông muốn tắt camera, nói “Can I turn the camera off?”.
  • Minh hoạ đứa bé trai muốn học 10 phút thôi, nói “I have only 10 minutes for the lesson today.”.
  • Minh hoạ người phụ nữ bận việc muốn dừng bài học, nói “Excuse me, I have to end this lesson now because I have something important to do.”

Ngoài ra còn nhiều [mẫu câu trợ giúp] mà bạn có thể sử dụng trong lúc học.

[Cách sử dụng]

■Cách sử dụng máy tính

Ảnh chụp màn hình trình đơn bên phải trong màn hình bài học, mục 5 từ trên xuống, mẫu câu trợ giúp

Có thể sử dụng tại mục [Mẫu câu trợ giúp] trong trình đơn bên phải màn hình bài học.

■Cách sử dụng app

Ảnh chụp màn hình trình đơn bên phải trong màn hình bài học, mục 5 từ trên xuống, mẫu câu trợ giúp

Bấm nút bên trái hộp trò chuyện là sử dụng được [Mẫu câu trợ giúp].

Bây giờ là thời gian để bắt đầu!

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.