Chương trình kỷ niệm 6 năm

Chương trình này đã kết thúc. Rất cám ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia.

Nhờ sự ủng hộ của mọi người, kể từ khi bắt đầu dịch vụ đến nay NativeCamp đã được 6 năm.

Như lời cám ơn, chúng tôi triển khai chương trình kỷ niệm 6 năm phần 1 – phần 3.

6周年キャンペーン第1弾
6周年キャンペーン第2弾
6周年キャンペーン第3弾
-Phần 1-
“Chạy hằng ngày! Chương trình miễn phí đặt hẹn với giáo viên yêu thích!”
Thời gian chương trình phần 1
Chi tiết chiến dịch

Thực sự học miễn phí bài đặt hẹn đầu tiên với giáo viên yêu thích áp dụng.
Sau khi học xong bài đặt hẹn, bạn sẽ tự động nhận lại số xu hoàn trong vào hộp nhận xu.

Cách tham gia
STEP 1

Vui lòng chọn giáo viên để học buổi đầu tiên trong số giáo viên áp dụng.

STEP 2

Nhấp vào “Đặt hẹn” tại trang chi tiết giáo viên và chuyển sang “Lịch trình giáo viên”.
Vui lòng chọn thời gian mong muốn trong “khung màu đỏ” đang hiển thị để đặt hẹn.

Bài học đặt hẹn1
※Chỉ có khoảng thời gian trong nút đỏ mới áp dụng hoàn xu.
※Những giáo viên bạn đã từng học cùng sẽ không hiện nút đỏ.
※Nếu bạn đặt hẹn nhiều lần với giáo viên lần đầu, chỉ có lần đặt đầu tiên được hoàn xu.
STEP 3

Sau khi học xong bài đặt hẹn, bạn sẽ tự động nhận lại số xu hoàn trong vào hộp nhận xu.

※Hộp nhận xu có thể sử dụng sau khi đăng nhập

[Lưu ý]
  • ※Xin lưu ý là tuỳ theo thời điểm, có thể xảy ra kết thúc đặt hẹn.
  • ※Không hoàn xu với những giáo viên, thời gian ngoài phạm vi áp dụng.
  • ※Nếu huỷ đặt hẹn với lý do từ phía thành viên như chậm trễ, vắng mặt, huỷ hẹn trong 1 giờ trước khi bắt đầu, sẽ không áp dụng hoàn xu.
  • ※Nếu bạn đã đặt hẹn với giáo viên áp dụng trước khi chương trình bắt đầu và là bài học đầu tiên với giáo viên đó, sau khi học xong bạn sẽ được hoàn xu vào hộp nhận xu.
Giáo viên yêu thích áp dụng chương trình

※Những giáo viên áp dụng chương trình sẽ hiển thị sau khi đăng nhập.

Bây giờ là thời gian để bắt đầu!

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.