Phí

Gói trả phí

Sau khi đăng ký dùng thử miễn phí có thể nói thoả thích miễn phí 7 ngày. Có thể học bài nhiều lần không giới hạn trong 1 ngày.

Phí

Số buổi học

Học ngay luôn

Bài học đặt hẹn

Phương thức thanh toán

Thiết bị tương thích

Chiết khấu gia đình

Ưu đãi

Gói Cao cấp

1,499,000VND / tháng

Không giới hạn

0VND

Cần xu

Thẻ tín dụng

PC・iOS・Android

-

-

Gói Gia đình

749,500VND / tháng

Không giới hạn

0VND

Cần xu

Thẻ tín dụng

PC・iOS・Android

-

  • Nếu muốn tiếp tục sau khi kết thúc thời gian miễn phí sẽ tự động chuyển sang Gói Cao cấp.Không cần thực hiện thủ tục riêng.

Bây giờ là thời gian để bắt đầu!

Phương thức thanh toán

Thanh toan thẻ tín dụng

Thương hiệu có thể sử dụng

Để thanh toán phí hằng tháng và mua xu bạn có thể sử dụng các thương hiệu thẻ tín dụng sau.

Các loại thẻ giao dịch
  • Người chưa thành niên sử dụng thẻ tín dụng của phụ huynh vui lòng đăng ký với sự đồng ý của phụ huynh.
    (Xin lưu ý tại trang thanh toán thẻ tín dụng sẽ có ghi “Không được sử dụng thẻ tín dụng khi không phải chủ thẻ kể cả là của thành viên gia đình” theo chính sách của công ty thẻ.)
  • Khi đăng ký bằng một số loại thẻ tín dụng, ghi nợ nhất định, bên cạnh phí hằng tháng, tuỳ theo ngân hàng bạn có thể phải chịu thêm một khoản phí sử dụng dịch vụ nước ngoài.
    (Xin lưu ý tại trang thanh toán thẻ tín dụng sẽ có ghi “Không được sử dụng thẻ tín dụng khi không phải chủ thẻ kể cả là của thành viên gia đình” theo chính sách của công ty thẻ.)
  • Nếu có điểm gì chưa rõ, vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Thành viên.
  • Liên hệ tại đây

Lý do cần nhập thông tin thẻ tín dụng lúc đăng ký

Nhằm hạn chế lạm dụng bài học dùng thử miễn phí, chúng tôi yêu cầu tất cả thành viên nhập thông tin thẻ dụng.

Đổi thẻ tín dụng

Bạn có thể đổi thẻ tín dụng đăng ký tại trang đổi thông tin thẻ. Kể từ lần thanh toán tháng kế tiếp sẽ áp dụng thẻ tín dụng mới.

Bạn sử dụng thẻ tín dụng của nước ngoài vui lòng xem tại đây.

Đổi thông tin thẻ tín dụng tại đây

Về ngày thanh toán

Sau khi đăng ký dùng thử miễn phí 7 ngày, nếu muốn tiếp tục sử dụng, sau khi kết thúc thời gain miễn phí sẽ tự động chuyển sang Gói Cao cấp. Bạn không cần làm gì thêm.

Nếu thực hiện huỷ thành viên trước ngày kết thúc thời gian dùng thử thì sẽ không phát sinh phí hằng tháng hay phí huỷ thành viên.

Ngày thanh toán lần đầu là ngày sau ngày kết thúc dùng thử miễn phí 7 ngày.

Ví dụ

Ngày đăng ký
Sun May 01 2022 23:00:00 GMT+0800 (香港標準時)
Thời gian miễn phí
5/2 – 11/2
Ngày thanh toán lần đầu
Thu Dec 01 2022 23:00:00 GMT+0800 (香港標準時)
Bảng thanh toán

Lấy ngày thanh toán lần đầu làm ngày bắt đầu tính, ngày thanh toán là cùng ngày mỗi tháng.

Ví dụ

Ngày thanh toán lần đầu
Thu Dec 01 2022 23:00:00 GMT+0800 (香港標準時)
Ngày thanh toán kế tiếp
12/3 (sau đó 12 hằng tháng là ngày thanh toán)
Bảng thanh toán

Nếu tháng không có ngày thanh toán (29 – 31 ngày) thì ngày 1 tháng kế tiếp là ngày thanh toán từ đó trở đi.

Ví dụ

Ngày thanh toán lần đầu
31/1
Ngày thanh toán kế tiếp
1/3 (từ sau 1 tháng 3 hằng tháng là ngày thanh toán)

Nếu không muốn tiếp tục, bạn vui lòng thực hiện huỷ thành viên trước 21:59 ngày trước ngày thanh toán.

Bây giờ là thời gian để bắt đầu!

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.