Phí

Gói trả phí

Sau khi đăng ký dùng thử miễn phí có thể nói thoả thích miễn phí 7 ngày. Có thể học bài nhiều lần không giới hạn trong 1 ngày.

Phí

Số buổi học

Học ngay luôn

Bài học đặt hẹn

Phương thức thanh toán

Thiết bị tương thích

Chiết khấu gia đình

Ưu đãi

Gói Cao cấp

1,499,000VND / tháng

Không giới hạn

0VND

Cần xu

Thẻ tín dụng

PC・iOS・Android

-

-

Gói Gia đình

749,500VND / tháng

Không giới hạn

0VND

Cần xu

Thẻ tín dụng

PC・iOS・Android

-

  • Nếu muốn tiếp tục sau khi kết thúc thời gian miễn phí sẽ tự động chuyển sang Gói Cao cấp.Không cần thực hiện thủ tục riêng.

Bây giờ là thời gian để bắt đầu!

Phương thức thanh toán

Các phương thức thanh toán sau đây có sẵn.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Các loại thẻ giao dịch

thanh toán di động

Apple Pay
Google Pay

Thay đổi phương pháp thanh toán

Bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán của mình bất kỳ lúc nào từ trang thay đổi phương thức thanh toán. Nó sẽ được áp dụng từ lần thanh toán tiếp theo của bạn.

Về ngày thanh toán

Sau khi đăng ký dùng thử miễn phí 7 ngày, nếu muốn tiếp tục sử dụng, sau khi kết thúc thời gain miễn phí sẽ tự động chuyển sang Gói Cao cấp. Bạn không cần làm gì thêm.

Nếu thực hiện huỷ thành viên trước ngày kết thúc thời gian dùng thử thì sẽ không phát sinh phí hằng tháng hay phí huỷ thành viên.

Ngày thanh toán lần đầu là ngày sau ngày kết thúc dùng thử miễn phí 7 ngày.

Ví dụ

Ngày đăng ký
Sun May 01 2022 23:00:00 GMT+0800 (香港標準時)
Thời gian miễn phí
5/2 – 11/2
Ngày thanh toán lần đầu
Thu Dec 01 2022 23:00:00 GMT+0800 (香港標準時)
Bảng thanh toán

Lấy ngày thanh toán lần đầu làm ngày bắt đầu tính, ngày thanh toán là cùng ngày mỗi tháng.

Ví dụ

Ngày thanh toán lần đầu
Thu Dec 01 2022 23:00:00 GMT+0800 (香港標準時)
Ngày thanh toán kế tiếp
12/3 (sau đó 12 hằng tháng là ngày thanh toán)
Bảng thanh toán

Nếu tháng không có ngày thanh toán (29 – 31 ngày) thì ngày 1 tháng kế tiếp là ngày thanh toán từ đó trở đi.

Ví dụ

Ngày thanh toán lần đầu
31/1
Ngày thanh toán kế tiếp
1/3 (từ sau 1 tháng 3 hằng tháng là ngày thanh toán)

Nếu không muốn tiếp tục, bạn vui lòng thực hiện huỷ thành viên trước 21:59 ngày trước ngày thanh toán.

Bây giờ là thời gian để bắt đầu!

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.