Bài học ngay bây giờ gì

Học ngay luôn

Khi chọn giáo viên đang sẵn sàng với “đèn xanh”, bạn có thể học bài bất cứ lúc nào thích, không giới hạn số lần. Không cần đặt trước và bạn có thể sử dụng dịch vụ chỉ trong 5 hoặc 10 phút.

 • Chỉ cần bấm một cái

  bất cứ khi nào bạn muốn

 • Bất cứ lúc nào

  Không cần đặt trước

 • Không cần xu

  OK ngay cả trong một thời gian ngắn

 • Một bài học chỉ 25 phút, đang học cũng có thể rời lớp.
 • Nếu muốn học vào lúc cao điểm hay học với giáo viên yêu thích, bạn nên đặt hẹn.
 • Một số giáo viên và giáo trình yêu cầu đặt hẹn.

Cách học bài học ngay bây giờ

 • 1. Chọn giáo viên có biểu tượng đèn xanh trên danh sách giáo viên

  1. Chọn giáo viên có biểu tượng đèn xanh trên danh sách giáo viên

  Sau khi đăng nhập, bạn vui lòng chọn giáo viên đang sẵn sàng với biểu tượng “đèn xanh” trong danh sách giáo viên.

 • 2. Bấm [Vào bài học ngay bây giờ]

  2. Bấm [Vào bài học ngay bây giờ]

  Chuyển đến trang chi tiết giáo viên.
  Bấm [Vào bài học ngay bây giờ] ở trên bên phải màn hình rồi tiếp tục.

 • 3. Buổi học được xác lập

  3. Buổi học được xác lập

  Trước khi vào bài học bạn có thể đổi [giáo trình] và [thời gian học].
  Khi muốn chọn thời gian học, vui lòng bấm chọn thời gian mong muốn.
  Nếu không cần thay đổi gì thêm, vui lòng bấm [Vào bài học video] hoặc [Vào bài học tiếng] để bắt đầu bài học.
  ・Yêu cầu đối với bài học

 • Một bài học tối đa 25 phút nhưng bạn có thể rời lớp giữa chừng.
 • Cần đặt hẹn để học giáo trình Callan.

Thời gian thay đổi trong giờ học

Bạn có thể thay đổi giờ học ngay cả trong buổi học.
Ví dụ: nếu thời gian được chỉ định khi bắt đầu bài học là 5 phút và bạn muốn học một bài dài hơn, bạn có thể thay đổi thời gian bài học theo từng khoảng 5 phút miễn là tổng thời gian bài học không vượt quá 25 phút.

3. Buổi học được xác lập
 • Nếu người hướng dẫn đặt trước bài học, nghỉ ăn hoặc rời khỏi công việc trong khoảng thời gian sau, thì không thể kéo dài quá khoảng thời gian đó.
 • Thời gian làm bài có thể thay đổi bất cứ lúc nào nhưng vì lý do hệ thống nên không thể thay đổi từ 1 phút trước khi hết giờ học.

Bây giờ là thời gian để bắt đầu!

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.