Chương trình Callan mùa thu
Đang có chương trình ưu đãi Callan Method!
Thuê 7 ngày miễn phí ebook Callan

Giảm nửa giá bài học Callan với giáo viên áp dụng!
Thời gian chiến dịch
2021Năm 10Tháng 11Ngày (Tháng) 11:00 ~ 2021Năm 10Tháng 28Ngày (gỗ) 11:00
※Áp dụng với những bài học Callan bắt đầu trước 10:30 28/10/2021 (T5) giờ Việt Nam.
Sự kiện① Chương trình làm quen Callan

Trong thời gian chương trình thành viên lần đầu tiên làm kiểm tra trình độ Callan (miễn phí) được thuê 7 ngày miễn phí ebook Callan.

Sau khi nhận kết quả kiểm tra bạn hãy yêu cầu thuê ebook. Có thể thuê ebook Callan với stage đã định.

[Chú ý]

※Áp dụng với những thành viên chưa làm kiểm tra trình độ Callan Method, chưa từng học giáo trình Callan Method.
※Không áp dụng cho thuê ebook với Callan for Business, Callan for Kids.
※Thuê ebook nên thực hiện trong thời gian chương trình.

※Callan Method có quy định riêng, bạn vui lòng đọc kỹ cách học.

Sự kiện② Chương trình nửa giá Callan

Trong thời gian chương trình, học bài Callan với giáo viên áp dụng chỉ với nửa giá thông thường.

Áp dụng chương trình nửa giá Callan với Callan Method, Callan for Business, Callan for Kids.

Nếu bạn đã đặt bài học với giáo viên áp dụng trước khi bắt đầu thời gian chương trình với giá xu thông thường, sau khi học xong bài tương ứng nửa số xu sẽ được hoàn lại vào tài khoản thành viên. Hoàn xu cần tối đa 8 ngày.

Đặt hẹn giáo viên áp dụng
Bây giờ là thời gian để bắt đầu!

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.