Để tham gia Gói Gia đình, bạn cần đăng ký Gói Cao cấp7 ngàyhoặc đăng ký dùng thử miễn phí.Đăng ký tại đây>

Thành viên gia đình có thể học bài với phí tháng 749,500VND

Thành viên gia đình của người đại diện
tham gia Gói Cao cấp (thanh toán thẻ tín dụng) hoặc đang đăng ký dùng thử miễn phí 7 ngày có thể tham gia Gói Gia đình.

Người đại diện

Người đại diện
Thành viên Gói Cao cấp
(Bao gồm thành viên dùng thử miễn phí 7 ngày)

Quan hệ gia đình
Mẹ
Thành viên gia đình

Gói Gia đình
Phí tháng 749,500VND

Con gái
Thành viên gia đình

Gói Gia đình
Phí tháng 749,500VND

Con trai
Thành viên gia đình

Gói Gia đình
Phí tháng 749,500VND

Có thể sử dụng trong phạm vi gia đình cách nhau 2 thế hệ

Sơ đồ tất cả thành viên gia đình có thể sử dụng Gói Gia đình.

Thành viên gia đình có thể sử dụng

Dùng 1 phương thức thanh toán
cho cả gia đình

Các khoản phí tháng, xu mua trong trang, tiền giáo trình, v.v. của thành viên tham gia Gói Gia đình
đều có thể thanh toán bằng phương thức thanh toán của người đại diện.

Thẻ tín dụng của người đại diện
Thẻ tín dụng của người đại diện
Mũi tên màu xanh
Thành viên gia đình
Phí tháng, mua xu, mua giáo trình của thành viên gia đình
 • Thẻ tín dụng đăng ký của người đại diện sẽ được thanh toán lần đầu tại thời điểm hoàn tất thêm vào Gói Gia đình. Kể từ tháng sau đó sẽ tự động thanh toán hằng tháng kể từ ngày thanh toán đầu tiên.
 • Các khoản thanh toán của thành viên tham gia Gói Gia đình (thanh toán gói, mua xu và giáo trình, thanh toán trên trang, v.v.) đều tính vào tài khoản của người đại diện.

Quản lý tài khoản gia đình đơn giản

Quản lý tài khoản thành viên gia đình vô cùng dễ dàng.
Có thể thêm/xoá thành viên, thay đổi hồ sơ thành viên gia đình,
ngừng đăng ký/mở lại gói.

Thiết đặt người dùng của người đại diện
Người đại diện
Mũi tên màu xanh
Thành viên gia đình
Thêm, xoá thành viên gia đình, thay đổi hồ sơ và ngừng đăng ký gói
 • Trong thời gian dùng thử miễn phí của người đại diện, thành viên gia đình tham gia Gói Gia đình không làm thời gian dùng thử miễn phí của người đại diện kết thúc mà vẫn có thể tiếp tục sử dụng.
 • Tại thời điểm tham gia Gói Gia đình sẽ phát sinh phí gói tháng của thành viên gia đình.
 • Thành viên gia đình đã có tài khoản đang sử dụng dùng thử miễn phí khi tham gia Gói Gia đình sẽ kết thúc thời gian dùng thử miễn phí vào thời điểm tham gia và chuyển sang sử dụng Gói Gia đình.
 • Nếu thành viên gia đình tham gia bằng cách tạo mới tài khoản thì sẽ được dùng thử miễn phí 7 ngày.
  Sau khi kết thúc dùng thử miễn phí sẽ tự động chuyển sang Gói Gia đình.
 • Nếu tài khoản thành viên gia đình ngừng Gói Gia đình trong thời gian dùng thử miễn phí thì sẽ không phát sinh phí Gói Gia đình.

Các bước đăng ký

①Đăng ký thành viên gia đình

Trước hết vui lòng đăng ký thành viên gia đình.
Khi đăng ký thành viên gia đình, bạn có thể yêu cầu tham gia Gói Gia đình.

・Máy tính: Thiết đặt người dùng > Quản lý gia đình

・App: Trình đơn > Quản lý gia đình

Nếu thành viên gia đình
đã đăng ký NativeCamp

Đã đăng ký tài khoản

Nếu thành viên gia đình
chưa đăng ký NativeCamp

Đăng ký tài khoản mới

②Yêu cầu tham gia Gói Gia đình
Sau khi đăng ký cho thành viên gia đình, vui lòng tiếp tục yêu cầu tham gia Gói Gia đình.
③Yêu cầu tham gia Gói Gia đình hoàn tất

Yêu cầu tham gia Gói Gia đình đã hoàn tất.

* Nhằm mục đích xác minh, có khả năng mất vài giờ đến khi có thể sử dụng.

 • Sau khi chuyển đổi gói, người đại diện cùng các thành viên gia đình vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản như trước với số xu sở hữu, thông tin lịch sử bài học, v.v. tiếp tục nguyên vẹn.
 • Đặt hẹn đã thực hiện sẽ tiếp tục sau khi chuyển sang Gói Gia đình.
 • Nếu người đại diện huỷ thành viên, các thành viên gia đình đang sử dụng cùng Gói Gia đình cũng bị huỷ thành viên.
 • Nếu thành viên gia đình đang tham gia dùng thử miễn phí hoặc gói khác, sau khi yêu cầu tham gia Gói Gia đình trước hết sẽ thực hiện huỷ gói cũ. Có thể mất vài giờ cho đến khi có thể vào học bài được.
 • Nếu người đại diện sử dụng thanh toán app (thanh toán Apple ID, Google Play) thì sẽ không thể đăng ký Gói Gia đình. Vui lòng thực hiện huỷ định kỳ đăng ký thanh toán app rồi đổi sang Gói Cao cấp.
  Ngoài ra, thành viên gia đình chuyển thành thanh toán app sang Gói Gia đình cũng cần thực hiện huỷ định kỳ đăng ký thanh toán app.
  Cách huỷ định kỳ thanh toán Apple ID tại đây
  Cách huỷ định kỳ thanh toán Google Play tại đây

Tiếng nói của người đăng ký Gói Gia đình

Vì cháu đòi học tiếng Anh

Cháu thấy tôi học bài tiếng Anh có vẻ thích lắm, lâu lâu còn lại đưa mặt vào bài học vui vẻ nói chuyện với giáo viên của tôi trên màn hình nữa. Cháu đã bắt đầu học tiếng Anh ở trường tiểu học, nghe nó nói học vui lắm, muốn nói tiếng Anh thêm nữa nên tôi mới cho cháu vào Gói Gia đình.

Tôi học mỗi ngày còn cháu thì tuần hai ba lần.
Thấy cháu vui vẻ ca hát với giáo viên tôi thấy thật đúng đắn khi cho cháu vào Gói Gia đình.

65 tuổi, nam

Tôi có cùng sở thích với vợ

Sau khi nghỉ hưu, tôi muốn cùng vợ đi du lịch trong ngoài nước.
Lúc đầu cả hai cùng đi ra nước ngoài không nói được tiếng Anh nên tôi định học ít tiếng Anh đơn giản để lần sau đi nên tìm đến NativeCamp, thế rồi tôi rủ cả vợ học cùng.

Lúc đầu cả hai vợ chồng đều chưa biết tiếng Anh cũng chật vật lắm, giờ thì hội thoại tiếng Anh hằgn ngày đã trở thành sở thích chung của chúng tôi.
Lần sau đi nước ngoài chúng tôi sẽ thử áp dụng tiếng Anh đã học xem sao.

68 tuổi, nam

Xem thêm

■Câu hỏi thường gặp

Có thể dùng chung với chương trình giới thiệu bạn bè được không?
Rất tiếc. Bạn không thể dùng chung với chương trình giới thiệu bạn bè.
Có thể dùng chung xu trong gia đình được không?
Hiện tại chưa thể chia sẻ xu trong gia đình được. Vui lòng mua và sử dụng xu riêng cho từng tài khoản.
Thành viên gia đình đang sử dụng NativeCamp rồi. Khi đăng ký Gói Gia đình, có cần huỷ thành viên trước không?
Bạn không cần huỷ thành viên trước.
Khi yêu cầu tham gia Gói Gia đình, gói đang tham gia sẽ bị vô hiệu hoá và chuyển sang Gói Gia đình.
*Thành viên gia đình đang sử dụng thanh toán app (thanh toán Apple ID, Google Play) cần thực hiện huỷ đăng ký định kỳ trước.
Có thể sử dụng thẻ tín dụng đăng ký thành viên gia đình cùng thẻ của người đại diện không?
Có thể sử dụng cùng thẻ.
*Cho dù đăng ký thẻ tín dụng khác, sau khi chuyển sang Gói Gia đình đều sẽ được thống nhất với thẻ tín dụng đăng ký của người đại diện.
Có thể đăng ký con làm người đại diện và phụ huynh làm thành viên gia đình không?
Nếu như con sử dụng chính thì đăng ký tài khoản con làm người đại diện và phụ huynh làm thành viên gia đình cũng được.

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.