Tên dịch vụ
NativeCamp
Tên doanh nghiệp
NativeCamp Inc.
Tên người đại diện
Người đại diện
Địa chỉ
Ohata Bldg., 1-9-2 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo, Japan
Liên hệ

Vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Thành viên NativeCamp(Hỗ trợ suốt 24 giờ)
Trung tâm Hỗ trợ Thành viên NativeCamp
Giá bán
Dựa trên giá hiển thị ở trang phí dịch vụ
Phương thức thanh toán
Thẻ tín dụng
・Thành viên đã kết thúc thời gian dùng thử miễn phí hoặc đã đăng ký gói có phí sẽ được tự động tính phí liên tục theo thời hạn ứng với từng gói, cho đến khi yêu cầu huỷ thành viên.
・Nếu muốn ngưng sử dụng, vui lòng thực hiện huỷ thành viên trước ngày tính phí thanh toán kế tiếp.
Các khoản phí cần thiết ngoài tiền sản phẩm
Phí Internet
Quy định riêng về hoàn trả

Xin lưu ý rằng chúng tôi không hỗ trợ hoàn trả đối với khoản tiền đã thanh toán hoàn tất.
Chất lượng bài học

Nếu tình trạng mạng Internet khiến hình ảnh, âm thanh không ổn định, vui lòng báo với giáo viên.
Huỷ thành viên
Yêu cầu huỷ thành viên tại đây

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.