Hội thoại tiếng Anh ngay và luôn

Trò chuyện với 7 tỷ người trên thế giới.

Ngôn ngữ là cái chung cho tất cả mọi người. Ngày nay Internet phát triển, chúng ta có thể giao lưu với nhiều người khác nhau trên thế giới và thu lượm nhiều thông tin đa đạng. Tương lai có thể sẽ càng lúc càng chú trọng học ngôn ngữ mới để giao tiếp.
Việc giáo dục tiếng Anh ở Việt Nam từ trước đến giờ chú trọng “viết” nhiều hơn “nói”.
Thực sự có bao nhiêu phần trăm người Việt có thể giao tiếp thực tế bằng tiếng Anh?
Những người sống ở nước ngoài cho không làm được kiểm tra tiếng Anh vẫn nói được ngày một tốt hơn là vì sao?
Chúng tôi tin rằng đó là vì không đủ cơ hội giao tiếp thông qua “nghe” và “nói”.

Song để học giao tiếp ngay từ đầu cần rất nhiều chi phí và quyết tâm.
Vì lẽ đó NativeCamp hướng đến loại bỏ “trở ngại học tập” đến mức tối thiểu, đem đến môi trường nói tiếng Anh dễ dàng mọi lúc, mọi nơi, cho mọi người.
NativeCamp có các điểm giá trị chính là “nói thoả thích”, “không cần đặt hẹn, không cần Skype”, “giá rẻ”.
“Cơ hội” mà trước đây không thể có nếu không đi du học hoặc định cư nước ngoài thì ngày nay chỉ cần 1 app NativeCamp là có.

NativeCamp là nền tảng dạy tiếng.
Hiện mới chỉ có tiếng Anh nhưng trong tương lai chúng tôi hướng đến xây dựng nền tảng trao đổi ngôn ngữ (language exchange) để người nói tiếng Trung dễ dàng dạy tiếng Trung, người nói tiếng Việt dạy tiếng Việt, v.v. đóng góp nhiều hơn cho cả thế giới.

Nào bạn hãy trở thành một “camper ” thành viên NativeCamp
và cùng tiến bộ thôi.
NativeCamp cùng tiến bộ với bạn.

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.