Chương trình kỷ niệm 6 năm

Chương trình này đã kết thúc. Rất cám ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia.

Nhờ sự ủng hộ của mọi người, kể từ khi bắt đầu dịch vụ đến nay NativeCamp đã được 6 năm.

Như lời cám ơn, chúng tôi triển khai chương trình kỷ niệm 6 năm phần 1 – phần 3.

Chương trình Kỷ niệm 6 năm phần 1
Chương trình Kỷ niệm 6 năm phần 2
Chương trình Kỷ niệm 6 năm phần 3
– phần 2 –
“Đặc biệt khi mời bạn bè!”
Thời gian chương trình phần 2
Đặc biệt khi mời bạn bè!

Nếu bạn sử dụng tính năng giới thiệu bạn trong thời gian chương trình, ngoài 1.500 xu thông thường dành cho người giới thiệu, bạn sẽ nhận thêm 2.500 xu quà đặc biệt.
Ngay bây giờ người bạn được giới thiệu khi đăng ký thành viên mới cũng được nhận 2.500 xu.

Người đã giới thiệu

【Thông thường】

1,500xu ()

【Trong thời gian chương trình】
1,000Thêm Xu!

xu

2,500xu

()

Bạn đã giới thiệu

Đăng ký thành viên mới
trong thời gian chương trình

xu

2,500xu

()

quà tặng!

Bạn của bạn cũng được ưu đãi!

※ Chỉ áp dụng khi người bạn giới thiệu đăng ký Gói Cao cấp (miễn phí) trước 11:00 19/7 (T2) (giờ Việt Nam)
※Không áp dụng khi đăng ký Gói Cao cấp (miễn phí) ngoài thời gian chương trình.
STEP 1

Gửi liên kết giới thiệu chuyên dùng của bạn cho bạn bè qua SNS hay email.

Hãy cho bạn biết liên kết mời

※Đăng nhập vào và liên kết giới thiệu sẽ hiển thị

STEP 2

Người bạn từ liên kết giới thiệu đăng ký thành viên mới NativeCamp.

STEP 3

Bạn giới thiệu được nhận quà 2.500 xu!

Câu hỏi thường gặp
  • Số người giới thiệu có giới hạn không?
  • Không có giới hạn số bạn bè giới thiệu. Cứ mỗi người bạn giới thiệu bạn sẽ được nhận quà xu.
  • Người bạn được giới thiệu có được dùng thử 7 ngày miễn phí không?
  • Có. Vẫn có thể dùng thử 7 ngày miễn phí, bạn yên tâm nhé.
[Lưu ý]
  • ※Những trường hợp sau đây không áp dụng chương trình.
  • ・Người bạn giới thiệu đã đăng ký thông qua phương tiện quảng cáo khác
  • ・Người bạn giới thiệu không phải từ liên kết giới thiệu mà đăng ký mới trong app
  • ・Trường hợp người được bạn giới thiệu đã sử dụng dịch vụ NativeCamp rồi
  • ※Trạng thái đăng ký và việc tham gia của người bạn giới thiệu là thông tin cá nhân, chúng tôi không thể trả lời.
  • ※Không thể áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác như giới thiệu bạn bè.
Bây giờ là thời gian để bắt đầu!

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.