Yêu cầu tải trình duyệt tương thích

Về sử dụng dịch vụ

Để vào bài học NativeCamp, bạn cần Google Chrome, Firefox hoặc Microsoft Edge.

Nếu sử dụng trình duyệt không tương thích (Internet Explorer, Safari, v.v.), bạn vui lòng tải xuống Google Chrome, Firefox hoặc Microsoft Edge.

※Không cần nếu đã có sẵn Google Chrome, Firefox hay Microsoft Edge.

Vui lòng chọn tải xuống một cái.

Các bước sau khi tải xuống

  • 1. Vui lòng bấm vào biểu tượng đã thêm để mở trình duyệt

    Start Browser
  • 2. Sau khi trình duyệt mở, vui lòng tìm NativeCamp

    Search NativeCamp.
  • 3. Truy cập vào NativeCamp

    Search NativeCamp.

Màn hình NativeCamp mở ra. Bắt đầu học thôi!

Vui lòng chọn tải xuống một cái.

Có gì chưa rõ vui lòng liên hệ

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.