Chương trình bài học LIVE

Chương trình này đã kết thúc. Rất cám ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia.

Dịch vụ mới “Bài học LIVE”
Tham gia bài học LIVE với giáo viên yêu thích và nhận xu!
Thời gian chương trình
2022Năm 7Tháng 14Ngày (gỗ) 13:00 ~ 2022Năm 8Tháng 4Ngày (gỗ) 13:00
Nội dung chương trình
Sự kiện ① Xem bài học LIVE chỉ nửa giá!

Bài học LIVE với giáo viên yêu thích thông thường có giá 40 xu,
trong thời gian chương trình chỉ còn nửa giá là 20 xu!

Cách tham gia
STEP 1

Vui lòng chọn giáo viên yêu thích đang phát trực tiếp từ khu vực [Bài học LIVE].

instructor
STEP 2

Vui lòng chạm nút [Xem].

watch
STEP 3

Bắt đầu xem bài học LIVE.

Sự kiện ② Nhận quà xu khi trả lời khảo sát cuối buổi xem!

Khi trả lời khảo sát sau buổi xem bài học LIVE
100 thành viên sẽ được rút thăm nhận quà tương đương 200 JPY (100 xu)!

STEP 1

Hãy xem bài LIVE trong thời gian chương trình

STEP 2

Vui lòng trả lời khảo sát sau khi xem bài LIVE

STEP 3

100 thành viên sẽ được rút thăm nhận quà tương đương 200 JPY (100 xu)!

[Chú ý]

  • Nếu bạn được rút thăm trúng, số xu sẽ được chuyển vào hộp nhận xu.
  • Kết quả rút thăm thì chúng tôi chỉ iên lạc với người trúng giải.
  • Xin lưu ý chúng tôi không tiếp nhận liên hệ về quá trình rút thăm.
  • Quà xu sẽ được nhận kể từ 5/8.
Sự kiện ③ Nhận quà xu khi học bài LIVE!

Trong thời gian chương trình tham gia học bài LIVE mọi người
đều nhận quà xu tương đương 200 JPY (100 xu)!

※Áp dụng quà xu với người học bài LIVE.

Cách tham gia
STEP 1

Chọn [Tìm giáo viên theo đặt hẹn/ngày giờ] từ trình đơn [Tìm, đặt hẹn giáo viên].

Vui lòng đánh dấu kiểm vào [Chỉ những giáo viên hỗ trợ bài học LIVE] ở mục [Điều kiện khác].

reservation
STEP 2

Vui lòng chọn giáo viên muốn học bài LIVE trong số giáo viên áp dụng.

STEP 3

Vui lòng chọn ngày giờ mong muốn trong [Lịch trình giáo viên] ở trang chi tiết giáo viên.

Nút hồng là thời gian có thể đặt hẹn bài học LIVE.

schedule
STEP 4

Đến giờ đặt hẹn, vui lòng vào bài học LIVE từ hồ sơ giáo viên trên máy tính hoặc app.

STEP 5

Sau khi học bài LIVE, quà xu sẽ được chuyển vào hộp nhận xu trong vòng 72 giờ.

[Chú ý]

  • Bạn cần có xu khi đặt hẹn bài học LIVE nhưng sau khi học xong số xu đã sử dụng sẽ tự động chuyển vào hộp nhận xu.

Nếu bắt đầu thì cơ hội là đây!

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.