Dùng xu đặt hẹn bài học với giáo viên ưa thích và thời gian ưa thích

Xu là gì

Bài học đặt hẹn dùng xu

teddy

Bạn có thể dùng xu để đặt hẹn bài học với giáo viên và thời gian mong muốn.Về xu

 • Bài học ngay bây giờ có thể học mà không cần xu.

Cách thu thập xu

Cách dùng xu

Chọn giáo viên và đặt hẹn!

 • STEP:1

  Nhấp [Tìm kiếm, đặt hẹn giáo viên] → [Giáo viên đặt hẹn, yêu thích] → [Tìm kiếm giáo viên theo đặt hẹn/ngày giờ]

 • STEP:2

  Chỉ định ngày giờ và thời gian tìm kiếm → Chọn giáo viên mong muốn

 • STEP:3

  Nhấp nút [Đặt hẹn] ở bên phải màn hình

 • STEP:4

  Nhấp thời gian mong muốn
  * Màu lục là đặt hẹn được

 • STEP:5

  Kiểm tra nội dung (ngày giờ, giáo viên, giáo trình)

 • STEP:6

  Nếu không có vấn đề gì, bạn nhấp “Đặt hẹn” là xong

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.