đồng tiền

Tiền xu được sử dụng trong bài học

đồng tiền
 • ・Được sử dụng để đặt một bài học.
 • ・Khi bạn có một đồng tiền là một lợi ích tại thời điểm đăng ký, xin vui lòng sử dụng nó.
 • ・Các chi phí đặt phòng khác nhau tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của từng người hướng dẫn. Vui lòng kiểm tra trang hồ sơ của giảng viên.

Cách thêm tiền

Mua tiền là thuận lợi!

Đăng nhập vào máy tính hoặc trang web điện thoại thông minh của bạn và mua tiền xu.
Nếu bạn mua một bản tóm tắt, bạn sẽ có một đồng tiền dịch vụ tuyệt vời theo số tiền mua hàng của bạn.

 • ※ Giá mua tiền xu được giải quyết bằng phương thức thanh toán đã đăng ký.
Bổ sung tiền Tiền dịch vụ Số tiền
500đồng tiền (+0) 230,000VND
1600đồng tiền (+100) 690,000VND
2700đồng tiền (+200) 1,150,000VND
5500đồng tiền (+500) 2,300,000VND

Ngày hết hạn tiền xu

Tiền xu có ngày hết hạn

 • Mua tiền

  180 ngày kể từ ngày mua

 • Tiền dịch vụ

  60 ngày sau khi được cấp

 • ・Mua tiền là một đồng tiền mà thành viên đã được tự mua.
 • ・Tiền dịch vụ là tiền thưởng đăng ký mới và tiền xu được cấp khi tham gia chiến dịch.
 • ・Mua tiền xu và tiền dịch vụ, mỗi đồng xu đều có ngày hết hạn.

Về tiền điện tử

Vui lòng kiểm tra trang sau để biết các quy tắc của bài học dành riêng, chẳng hạn như tiền lợi nhuận tại thời điểm hủy đặt trước.

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.