Speaking Training hội thoại tiếng Anh hằng ngày

talking

Speaking Training hội thoại tiếng Anh hằng ngày là bài luyện tập nói chú trọng thực tiễn qua các bối cảnh tình huống đời thực.
Bài tập giả định các tình huống sử dụng tiếng Anh thực tế trong đời sống hằng ngày như đi học, du học, cuộc sống ở nước ngoài, v.v..
300 câu hỏi phong phú với nội dung tối ưu hoá cho những bạn muốn trang bị hội thoại tiếng Anh hằng ngày.

Hình thức bài tập và bài mẫu

Hình thức 1 Bài tập đọc thành tiếng <2 câu>

Guide

Bài tập đọc thành tiếng câu tiếng Anh.
Trước hết sẽ có giọng đọc giải thích tình huống, có thời gian chuẩn bị 30 giây. Sau đó vui lòng trả lời trong 30 giây.
Vui lòng bắt đầu trả lời khi có âm báo bắt đầu thu âm.

Sentences

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Bạn đang định mua vé xem phim. Bạn giải thích loại coupon sử dụng trong lần mua này với nhân viên quầy vé.

Hello! I would like to buy two tickets for the movie “Road Challenge.” I have a coupon for ‘buy one ticket, get the other at fifty percent off’. Can I use this coupon now, please?

Sentences

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Bạn giải thích nội dung yêu cầu với công ty vườn cảnh mới thuê.

Today, I would like you to cut all the grass and trim the bushes. Then, we can discuss my plans for growing a flower garden with an area for herbs and vegetables.

Hình thức 2 Xem tranh và trả lời (1) <2 câu>

Guide

Bài tập trả lời câu hỏi về tranh minh hoạ.
Trước tiên là phát câu hỏi, có thời gian chuẩn bị 10 giây. Sau đó vui lòng trả lời trong 15 giây.
Vui lòng bắt đầu trả lời khi có âm báo bắt đầu thu âm.

Question

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Why is this man mad?

Theater

Question

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Which activities are prohibited at the pool?

Prohibited at the pool

Hình thức 3 Xem tranh và trả lời (2) <2 câu>

Guide

Bài tập trả lời câu hỏi về tranh minh hoạ.
Trước tiên là phát câu hỏi, có thời gian chuẩn bị 30 giây. Sau đó vui lòng trả lời trong 45 giây.
Vui lòng bắt đầu trả lời khi có âm báo bắt đầu thu âm.

Question

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Bạn vừa lên taxi. Hãy chỉ đường cho tài xế đến chỗ nha sĩ.

Screenshot

Question

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Dựa vào các tranh minh hoạ từ 1 đến 4, kể lại câu chuyện bằng tiếng Anh

Screenshot

Hình thức 4 Trả lời tự do <1 câu>

Guide

Bài tập trình bày ý kiến của mình về chủ đề đã cho.
Vui lòng nói càng nhiều càng tốt trong khung thời gian giới hạn.
Trước tiên là phát câu hỏi, có thời gian chuẩn bị 30 giây. Sau đó vui lòng trả lời trong 45 giây.
Vui lòng bắt đầu trả lời khi có âm báo bắt đầu thu âm.

Question

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Which do you believe is a more expensive child to raise, a son or a daughter? Give your opinion and explain your answer.

Tải app và làm Speaking Training

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.