Speaking Training hội thoại tiếng Anh kinh doanh

business talking

Speaking Training hội thoại tiếng Anh kinh doanh là bài luyện tập nói chú trọng thực tiễn qua các bối cảnh tình huống đời thực.
Bài tập giả định các tình huống người làm kinh doanh sử dụng tiếng Anh trong công việc hằng ngày như thuyết trình và thương lượng trong cuộc họp, v.v..
300 câu hỏi phong phú với nội dung tối ưu hoá cho những bạn muốn trang bị hội thoại tiếng Anh kinh doanh trong công việc.

Hình thức bài tập và bài mẫu

Hình thức 1 Bài tập đọc thành tiếng <2 câu>

Guide

Bài tập đọc thành tiếng câu tiếng Anh.
Trước hết sẽ có giọng đọc giải thích tình huống, có thời gian chuẩn bị 30 giây. Sau đó vui lòng trả lời trong 30 giây.
Vui lòng bắt đầu trả lời khi có âm báo bắt đầu thu âm.

Sentences

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Bạn là nhà tuyển dụng đang gọi điện thoại cho người xin việc vào vị trí quản lý bán hàng. Hẹn người xin việc phỏng vấn vào 10 giờ sáng thứ Ba.
Vui lòng đọc thành tiếng câu sau.

After reading your resume, I would like to schedule an interview with you for the sales manager position. Are you available this Tuesday at 10 am?

Sentences

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Bạn đang phỏng vấn tại công ty. Người phỏng vấn đang hỏi bạn có câu hỏi gì về công việc không. Hãy hỏi người phỏng vấn về giờ làm việc.
Vui lòng đọc thành tiếng câu sau.

Yes, I do have a few questions. What is the work schedule for this position? Also, how much overtime is expected?

Hình thức 2 Xem tranh và trả lời (1) <2 câu>

Guide

Bài tập trả lời câu hỏi về tranh minh hoạ.
Trước tiên là phát câu hỏi, có thời gian chuẩn bị 10 giây. Sau đó vui lòng trả lời trong 15 giây.
Vui lòng bắt đầu trả lời khi có âm báo bắt đầu thu âm.

Question

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Why is he ordering ink?

Why is he ordering ink?

Question

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

What is the HR staff explaining?

What is the HR staff explaining?

Hình thức 3 Xem tranh và trả lời (2) <2 câu>

Guide

Bài tập trả lời câu hỏi về tranh minh hoạ.
Trước tiên là phát câu hỏi, có thời gian chuẩn bị 30 giây. Sau đó vui lòng trả lời trong 45 giây.
Vui lòng bắt đầu trả lời khi có âm báo bắt đầu thu âm.

Question

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Vui lòng giải thích kết quả sản xuất hàng năm của công ty dựa trên biểu đồ.

Yearly Sales

Question

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Dựa vào các tranh minh hoạ từ 1 đến 4, kể lại câu chuyện bằng tiếng Anh

Screenshot

Hình thức 4 Trả lời tự do <1 câu>

Guide

Bài tập trình bày ý kiến của mình về chủ đề đã cho.
Vui lòng nói càng nhiều càng tốt trong khung thời gian giới hạn.
Trước tiên là phát câu hỏi, có thời gian chuẩn bị 30 giây. Sau đó vui lòng trả lời trong 45 giây.
Vui lòng bắt đầu trả lời khi có âm báo bắt đầu thu âm.

Question

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Which do you think is more beneficial for a company: hiring an applicant who is younger but with little experience, or an older one with plenty of experience?

Tải app và làm Speaking Training

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.