AI Speech Test Hội thoại tiếng Anh hàng ngày

AI Speech Test Hội thoại tiếng Anh hàng ngày

Bài kiểm tra nói AI hàng ngày Hội thoại tiếng Anh là bài kiểm tra hội thoại tiếng Anh kiểm tra khả năng thực tế của bạn bằng cách sử dụng các tình huống thực tế.
Các câu hỏi dựa trên các tình huống nói tiếng Anh thực tế trong cuộc sống hàng ngày như ở trường, du học và sống ở nước ngoài.
Nội dung ra đề tối ưu hoá cho những bạn muốn trang bị tiếng Anh giao tiếp thường ngày, đánh giá năng lực nói tiếng Anh từ nhiều góc độ.

Định dạng câu hỏi kiểm tra nói AI

Hình thức 1 Bài tập đọc thành tiếng <2 câu>

Guide

Bài tập đọc thành tiếng câu tiếng Anh.
Trước hết sẽ có giọng đọc giải thích tình huống, có thời gian chuẩn bị 30 giây. Sau đó vui lòng trả lời trong 30 giây.
Vui lòng bắt đầu trả lời khi có âm báo bắt đầu thu âm.

Situation

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Sau khi đến khách sạn, bạn thấy vòi sen bị hỏng. Bạn điện thoại cho lễ tân nhờ sửa.
Vui lòng đọc thành tiếng câu sau.

Hello, is this the front desk? I was hoping you could help me. I've just arrived at my room and have noticed the shower isn't working. Could you please send someone to come and repair it? Thank you.

Sentences

Hello, is this the front desk? I was hoping you could help me. I’ve just arrived at my room and have noticed the shower isn’t working. Could you please send someone to come and repair it? Thank you.

Situation

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Bạn đang đợi lấy hành lý sau khi đáp ở sân bay. Nhưng mãi không thấy đâu. Bạn cần hỏi nhân viên sân bay để tìm hành lý, mô tả về thông tin chuyến bay và đặc điểm hành lý.
Vui lòng đọc thành tiếng câu sau.

Hi, I need some help. I recently landed on the flight from London but unfortunately my luggage hasn't arrived yet. It is a large black suitcase with a nametag attached to the handle. I have to locate it as soon as possible.

Sentences

Hi, I need some help. I recently landed on the flight from London but unfortunately my luggage hasn't arrived yet. It is a large black suitcase with a nametag attached to the handle. I have to locate it as soon as possible.

Hình thức 2 Xem tranh và trả lời (1) <2 câu>

Guide

Bài tập trả lời câu hỏi về tranh minh hoạ.
Trước tiên là phát câu hỏi, có thời gian chuẩn bị 10 giây. Sau đó vui lòng trả lời trong 15 giây.
Vui lòng bắt đầu trả lời khi có âm báo bắt đầu thu âm.

Question

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Describe your choice of milk tea to the staff.

Screenshot

Sample Answer

I would like to order a Classic milk tea. Large size, with pearls, and 25 percent sugar please.

Question

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Please explain the boy’s actions.

Screenshot

Sample Answer

A pregnant lady was standing on the train. A boy sitting on a seat noticed her, and offered her his seat.

Hình thức 3 Xem tranh và trả lời (2) <2 câu>

Guide

Bài tập trả lời câu hỏi về tranh minh hoạ.
Trước tiên là phát câu hỏi, có thời gian chuẩn bị 30 giây. Sau đó vui lòng trả lời trong 45 giây.
Vui lòng bắt đầu trả lời khi có âm báo bắt đầu thu âm.

Question

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Bạn giới thiệu cho người bạn về một mẫu tai nghe mới. Trình bày về tính năng của tai nghe và những thông tin khác.

Screenshot

Sample Answer

I just bought these new headphones! They are so great! They’re wireless, so I don’t have to worry about the cord getting tangled or damaged. They have a 48-hour battery life, so even if I forget to charge them when I get home from work, they still have enough of a charge for me to use them on my commute the next day. I can use them when I go running without worrying about damaging them because they’re sweatproof. Best of all, they are on sale this week for 20% off. What a deal for such a great pair of headphones! I really think you should buy a pair today while they are still on sale.

Question

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Dựa vào các tranh minh hoạ từ 1 đến 4, kể lại câu chuyện bằng tiếng Anh

Screenshot

Sample Answer

While the woman was out walking around, her wallet fell out of her purse without her realizing it. Later at the store, she wanted to pay for her bottled water and that was when she noticed that her wallet was missing. She was very upset. Next, she went to the police department to file a report about her lost wallet. The policeman wrote down her information. Finally, someone had found her wallet and the police were able to return it to her. She was very happy to get her wallet back.

Mẫu 4 Trả lời miễn phí <1 câu>

Guide

Bài tập trình bày ý kiến của mình về chủ đề đã cho.
Hãy cố gắng nói thật nhiều trong khung thời gian giới hạn.
Trước tiên là phát câu hỏi, có thời gian chuẩn bị 30 giây. Sau đó vui lòng trả lời trong 45 giây.
Vui lòng bắt đầu trả lời khi có âm báo bắt đầu thu âm.

Question

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

If you had the option to decide between working in your home country or working abroad, which would you choose? Explain your reasons.

Sample Answer

If I had the option to decide between working in my home country or working abroad, I would choose to work abroad. I love traveling, and it would be so exciting to explore a new country. I am bored of living in the same area. I want to meet new people and experience new things. I have always been interested in learning about other cultures and trying different cuisines. If I live abroad, I will have the opportunity to learn another language. I think living abroad would be a unique experience, and I want to challenge myself.

Có thể làm trên app!

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.