Micrô máy ảnh không thể được sử dụng

Từ trang kiểm tra môi trường bài học, kiểm tra xem tất cả các mục được hiển thị hay không.


Nếu tất cả không nhận được một bài học bình thường ngay cả khi tất cả đều ổn,
Vui lòng kiểm tra cài đặt camera / micrô và các vấn đề giao tiếp.Nếu những điều trên không được cải thiện ở trên, vui lòng liên hệ với trung tâm hỗ trợ thành viên trại bản địa của bạn.

< back

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.