Số tiền được tính cao hơn một chút so với phí được hiển thị trong trang web / ứng dụng.

Đối với một số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, ngân hàng của thẻ có thể tính thêm phí giao dịch ở nước ngoài.
* Native Camp sẽ chỉ tính số tiền được nêu trên trang web / ứng dụng. Chúng tôi không kiểm soát các khoản phí tăng thêm ở nước ngoài, vì vậy vui lòng kiểm tra với công ty thẻ hoặc ngân hàng của bạn để biết chi tiết.

< back

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.