Nếu bạn hủy bài học dành riêng, bạn có thể trả lại tiền không?

Lên đến một giờ của bài học dành riêng bắt đầu, bạn có thể hủy một cách tự do,
Khi hủy bỏ, bạn sẽ để lại đồng xu cho một bài học dành riêng.

Trong trường hợp hủy dưới 1 giờ trước khi bắt đầu bài học dành riêng,
Chúng tôi sẽ hủy 100% phí bảo lưu dưới dạng phí hủy.
Không có biện pháp khắc phục cho tiền xu.

Để biết thêm thông tin về các bài học dành riêng, vui lòng kiểm tra trang sau.

< back

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.