Sự khác biệt giữa tài liệu giảng dạy và các khóa học là gì?

Cắm trại bản địa kết hợp "Vật liệu giảng dạy" và "Tài liệu giảng dạy"
Chương trình giảng dạy được kết nối độc đáo theo mục đích của thành viên được gọi là "khóa học".
Đó là cho các thành viên muốn học tiếng Anh dọc theo chương trình giảng dạy.
Vui lòng tham gia một bài học trong phương pháp học tập phù hợp với sự tiện lợi của thành viên.

< back

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.