Xin vui lòng cho tôi biết về huy hiệu vật liệu giảng dạy thuộc sở hữu của giảng viên.

Chúng tôi sẽ cung cấp huy hiệu vật liệu giảng dạy cho các giảng viên đã thông qua tài liệu thử nghiệm của riêng họ.
Bài học chỉ có thể được lấy từ giảng viên sở hữu huy hiệu vật liệu.
Ngoài ra, để duy trì độ tin cậy của hệ thống này, nếu xác định rằng mức thấp hơn đã giảm một lần, huy hiệu là một cơ chế bị tước đoạt.
Để tìm kiếm một giảng viên có huy hiệu vật liệu, hãy chọn bài học mong muốn của bạn từ chức năng tìm kiếm của giảng viên.

< back

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.