Khóa học và tài liệu giảng dạy cần đặt phòng là gì?

Các khóa học sau và tài liệu giảng dạy yêu cầu đặt phòng.

【khóa học】
· Khóa học Karan.
· Khóa học Karan kinh doanh
· Khóa học trẻ em Chang
· Kỳ thi tiếng Anh ® Khóa học thi trung học

【Loại tài liệu giảng dạy】
Phương thức Callan (Phương thức Callan)
· Callan cho doanh nghiệp (Callan kinh doanh)
· Callan cho trẻ em (Callane Kids)

Các khóa học khác và tài liệu giảng dạy có thể nhận bài học mà không cần đặt phòng, vì vậy hãy sử dụng nó.
※ Chúng tôi chỉ có thể thực hiện các thành viên được trả lương cho tài liệu luyện thi bài kiểm tra tiếng Anh ®.
(Xin lưu ý rằng các thành viên không thể tham dự thời gian chiến dịch dùng thử miễn phí 7 ngày.)

< back

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.