Không có vấn đề ngay cả khi bài học kết thúc ở giữa?

Trong vòng 25 phút trong thời gian tham dự,
Bạn có thể quyết định tự do.

Trong trường hợp đó, xin vui lòng cho giảng viên về hiệu ứng đó.
Ngoài ra còn có một cụm từ giúp đỡ, vì vậy xin vui lòng sử dụng nó.
Cụm từ có thể được sử dụng khi bạn gặp sự cố trong giờ học,
Chúng tôi được chia thành các yêu cầu, bài học, cài đặt âm thanh và cài đặt video.
Nhấn nút Gửi để gửi một cụm từ cho giảng viên.

< back

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.