Xin vui lòng cho tôi biết múi giờ nơi bạn có thể học bài.

Bài học có thể mất 24 giờ. (Bài học và bài học dành riêng bây giờ)
Tuy nhiên, múi giờ sau bị đình chỉ để bảo trì thường xuyên.
Mỗi thứ Hai đêm khuya 2: 00-sáng sớm 6:00 (JST)

< back

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.