Tôi có thể trả lời tin nhắn tôi nhận được từ một giảng viên không?

Xin lỗi, nhưng đó là một thông điệp từ một giảng viên
Chức năng trả lời không được chuẩn bị.
Ngoài ra, để đánh giá nhận xét sau giờ học,
Vui lòng cung cấp đánh giá nội dung bài học của giảng viên, không phải tin nhắn cho người hướng dẫn.
Nếu bạn muốn có thể giao tiếp thông điệp đến giảng viên,
Khi chụp lại bài học
Cảm ơn bạn đã cho tôi biết.

< back

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.