Tôi nên làm như thế nào khi có vấn đề về sự cố giao tiếp (đóng băng màn hình, bóng tối, v.v. đã trở nên tối) khi sử dụng ứng dụng? (Phiên bản android)

Nhấn vào nút Đa tác vụ (nút bên phải) ở cuối màn hình chính để hiển thị ứng dụng đang chạy.

Các ứng dụng khác đang chạy được bật lên và đẩy ra khỏi màn hình hoặc nhấn nút "Vé-đa" để loại bỏ sự cố bằng cách xóa các ứng dụng khác.


※ tùy thuộc vào thiết bị đầu cuối, nó có thể lướt theo hướng trái bên trái.

< back

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.