Vui lòng cho tôi biết cách nhập lại (phiên bản PC)

Thủ tục tuyển sinh lại như sau.

1, tôi sẽ đăng nhập vào trang web PC.

※ Có thể đăng nhập với cùng một mật khẩu địa chỉ email như trước khi rút tiền.

2, tôi sẽ đăng ký một kế hoạch cao cấp.
Nhấp vào biểu ngữ trang trên trang web (nhập lại) hoặc
"Tên người dùng" ở phía trên bên phải của màn hình từ "Cài đặt người dùng" để "Thay đổi thành gói cao cấp"
Chúng tôi sẽ chuyển đến màn hình đăng ký kế hoạch cao cấp.

Nếu đăng ký hoàn tất, quy trình tuyển sinh lại sẽ được hoàn thành và bạn có thể tiến tới bài học.

< back

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.