Về phương pháp thủ tục rút tiền

Khi sử dụng PC và khi sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, phương thức hoạt động là
Như chúng ta sẽ khác nhau, chúng tôi sẽ giải thích "khi sử dụng PC" và "khi sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng" như sau.

"Khi sử dụng PC"
1, Vui lòng đăng nhập vào trang web của chúng tôi và nhấp vào "Cài đặt người dùng" từ "Tên người dùng" ở trên cùng bên phải màn hình.
2, "Nhấp vào đây để làm thủ tục rút tiền" ở cuối trang cài đặt người dùng.
3, Vui lòng kiểm tra quan điểm về "rút tiền".
4, Vui lòng đăng ký rút tiền từ trang ứng dụng rút tiền.
Bằng cách chọn hoặc điền vào mỗi mục cần thiết (vì lý do nghỉ hưu cho hơn 14 ký tự), Có thể nhấn nút rút tiền.

Nếu bạn đã rút, xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể học được từ điểm vắng mặt.
Xin lỗi để làm phiền bạn, nhưng cảm ơn bạn rất nhiều.

< back

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.