Tôi nên làm như thế nào khi có vấn đề về sự cố giao tiếp (đóng băng màn hình, bóng tối, v.v. đã trở nên tối) khi sử dụng ứng dụng? (Phiên bản iOS)

Vui lòng kiểm tra các điểm sau như một cách để cải thiện lỗi của ứng dụng iOS.
1, bạn sẽ đóng ứng dụng khác mà bạn đang chạy.
Nhấn nút Home hai lần hai lần và đẩy ứng dụng khác lên trên và đẩy nó ra khỏi màn hình.
 
2, Nguồn thiết bị đầu cuối iOS bị từ chối một lần và đăng nhập lại.
Nếu những điều trên không được cải thiện ở trên, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm hỗ trợ thành viên trại bản địa.

< back

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.