Về phương pháp thủ tục rút tiền

Chúng tôi sẽ giải thích quy trình rút tiền từ ứng dụng (IOS / Android phổ biến).

1, nhấn "MENU" để "thông tin hợp đồng"

2, "Thông tin hợp đồng" Tap "Xem xét hủy" ở dưới cùng của màn hình.

3, Vui lòng kiểm tra quan điểm về "rút tiền".

4, xin vui lòng nhập lý do nghỉ hưu.
※ Nếu bạn muốn được đóng lại, bạn sẽ có thể rút tiền một lần và thoát khỏi việc thu thập lại.

< back

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.