Chương trình DailyNews
DailyNews Stamp Rally
Học bài với giáo trình được yêu thích DailyNews nhận quà xu
Thời gian chương trình
2023Năm 2Tháng 6Ngày (Tháng) 11:00 ~ 2023Năm 2Tháng 27Ngày (Tháng) 11:00
Nội dung chương trình

Nhận tem khi học bài với giáo trình DailyNews.
Rút thăm trúng quà xu tuỳ theo số tem thu thập!

Cách tham gia
STEP 1

Chọn Daily News rồi học đặt hẹn hoặc học ngay luôn tối thiểu 20 phút.

Sau khi đăng nhập, bạn có thể học bài.

STEP 2

Với mỗi buổi học bạn nhận được 1 tem.
Rút thăm trúng quà xu tuỳ theo số tem thu thập!

Chương trình DailyNews

0 Nhận tem!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Danh sách quà tặng
tem
hiện tại
Số trúng quà
10 〜 14tem
xu phần 60,000VND
(100xu)
100 thành viên
15 ~ 19tem
xu phần 90,000VND
(150xu)
200 thành viên
20 ~ 24tem
xu phần 120,000VND
(200xu)
300 người
25 ~ 29tem
xu phần 150,000VND
(250xu)
400 thành viên
30tem
xu phần 300,000VND
(500xu)
500 thành viên

[Chú ý]

※Đối với bài học ngay bây giờ, áp dụng với những bài học 20 phút trở lên.
※Nếu đổi giáo trình khác giữa buổi học, bạn sẽ không được nhận tem.
※Nếu bạn được rút thăm trúng, số xu sẽ được chuyển vào hộp nhận xu.
※Kết quả rút thăm thì chúng tôi chỉ iên lạc với người trúng giải.
※Xin lưu ý chúng tôi không tiếp nhận liên hệ về kết quả rút thăm.
※Quà xu được trao bắt đầu từ 28/2.
Bây giờ là thời gian để bắt đầu!

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.