Chương trình DailyNews
Học bài với giáo trình được yêu thích DailyNews
Quà tặng đồng xu!
Thời gian chiến dịch
2024Năm 6Tháng 23Ngày (Ngày) 22:00 ~ 2024Năm 7Tháng 14Ngày (Ngày) 21:59
Chi tiết chiến dịch

Nhận tem khi học bài với giáo trình DailyNews.
Cơ hội nhận được tới 368,000VND xu (800 xu) tùy thuộc vào số lượng tem bạn nhận được!

Cách tham gia
STEP 1

Chọn "Tin tức hàng ngày" để đặt bài học hoặc học ngay bây giờ trong ít nhất 5 phút.

※Các bài học bắt đầu trước 23:59 Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024 đều đủ điều kiện. (giờ Nhật Bản)

STEP 2

Sau khi học bài, bạn sẽ nhận được một con tem trong cuộc biểu tình tem.
Bạn sẽ nhận được tiền theo số lượng tem bạn kiếm được!

Chương trình DailyNews

0 Nhận tem!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Danh sách quà tặng
tem
Tiền xu được trao khi đạt thành tích
Tiền kiếm được tích lũy
1cái
100 xu
100 xu
2cái
100 xu
200 xu
3cái
100 xu
300 xu
4cái
100 xu
400 xu
5cái
100 xu
500 xu
10cái
100 xu
600 xu
20cái
100 xu
700 xu
30cái
100 xu
800 xu

[Chú ý]

※Bài học Bây giờ áp dụng cho những bài học bạn đã học hơn 5 phút.
※Nếu đổi giáo trình khác giữa buổi học, bạn sẽ không được nhận tem.
※Xu sẽ được thêm vào hộp nhận xu sau khi học bài.
Bây giờ là thời gian để bắt đầu!

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.