Native Camp Pte Ltd (bundan sonra “A” olarak anılacaktır), “Native English Coniveation Native Camp” de verilen bir çevrimiçi İngilizce konuşma servisinin (bundan sonra “bu servis” olarak anılacaktır) potansiyel bir başvuru sahibi ve kullanıcısıdır (bundan sonra “bu hizmet” olarak anılacaktır). Aşağıdaki kullanım şartları (bundan böyle "Şartlar" olarak anılacaktır), Servisin kullanımıyla bağlantılı olarak "乙" ile tanımlanmıştır.

Bu şartları ve A tarafından ayrı olarak tanımlanan gizlilik politikasını (kişisel bilgi işlem için) (bundan sonra "Gizlilik Politikası" olarak anılacaktır) kabul etmelisiniz. Ek olarak, bu hizmete kayıt için başvururken bu sözleşmenin tüm şartlarını kabul ettiğimizi düşünüyoruz.

Madde 1 (Koşulların Kapsamı)

Şartların uygulanmasının kapsamı, Şirket tarafından İnternette sunulan internet sitelerinin ve uygulamaların yanı sıra, Şirket tarafından sağlanan E-posta vb. Yoluyla Şirkete Şirkete gönderilen bilgi ve bilgilerdir (bundan böyle "Web" olarak anılacaktır). Ayrıca içerir
Ek olarak, bu anlaşma tarafından kullanılan genel adın tanımı aşağıdakileri kullanır.
 • Bu servis tarafından verilen Internet'teki derslere "Dersler" denir.
 • Bu hizmet tarafından sağlanan İngilizce konuşma eğitmeni "Eğitmen" olarak adlandırılır.
 • Bu hizmetin kaydında by tarafından girilen kayıt bilgilerinde açıklanan e-posta adresine "belirtilen e-posta adresi" denir.
 • Dersten sorumlu olan eğitmene “eğitmen” denir.
 • Eğitmene ve ders saatine önceden yer ayırmak için "Ayrılmış Ders" olarak adlandırılır.
 • Bu derste rezervasyon dersi kullanırken kullanılan noktaya "jeton" denir.

Madde 2 (Bu hizmetin tescili için başvuru)

Öğe 1

Bu hizmete kayıt için A ile belirtilen yollarla başvuruda bulunacaksınız. Ek olarak, aşağıdaki konuyu onaylamanız ve bu hizmetin tescili konusunda anlaşmanız gerekir.
 • İletişim ortamının bu servisin kullanımını etkilemediğini onaylayın.
 • Rüşvet küçük ise, yasal temsilcinin onayını alın.
 • İngilizce konuşma hizmeti veren eğitmenler arasında düzenli çalışanlar ve A'dan gelen yarı zamanlı çalışanlar bulunmaktadır.
 • Müşteriye hizmet ile ilgili e-posta bildirimleri, reklamlar, anketler vb.
 • Müşteri desteğinin verdiği cevabın kalitesinin iyileştirilmesi için rüşvet, vb. Taleplerinin içeriğini kaydedebilme, kaydedebilme ve saklayabilme

2. dönem

Bu hizmete giriş yapmak veya bu hizmeti kullanmak için gerekli bilgiler (bundan böyle "şifre vb." Olarak anılacaktır), örneğin e-posta adresi ve this tarafından bu hizmete kaydolmak için kullanılan şifre bu hizmet için mevcut olacaktır.

3. dönem

Bu hizmete kayıt için A ile belirtilen yollarla başvuruda bulunacaksınız. Rüşvetin aşağıda belirtilen sebeplerin altına düşmesi durumunda, A kayıt başvurusunu reddedebilir ve daha önce kaydedilmiş olsa bile kaydı iptal edebilir.
 • Varolmayan ya da varolmayan bir korku olduğuna karar verildiğinde
 • Birden fazla hesabın aynı kişi tarafından kaydedilebilmesi korkusu olduğunda
 • Yanlış, yanlış veya hatalı kayıt olması durumunda
 • Başvuru sırasında, bir hesabın askıya alınması, bir hesabın askıya alınması, feshedilmesi veya bir üyelik sözleşmesi başvurusunun kabul edilmemesi zorunluluğu, vb.
 • Başvuru sahibi tarafından ödeme yöntemi olarak sunulan ödeme bilgileri, ödeme şirketi tarafından geçersiz sayılırsa
 • Rüşvet geçmişte ödeme yapmamışsa
 • Rüşvetin azınlık, yetişkin bir koğuş, korunan veya yardım edilen bir kişi olması durumunda ve bir vasi ya da yasal vasi vs.'nin rızası alınamamıştır.
 • Şirketin, bu hizmetin bir kullanıcısı olarak uygun olmadığına karar vermesi durumunda.

4. dönem

Şifre kesinlikle müşteri tarafından yönetilmelidir. Bu hizmetin kullanımını, girişte girilen şifre ile kayıtlı olan arasındaki anlaşma ile söz konusu kişi olarak görebiliriz.

5. paragraf

Üçüncü tarafların şifre vb. Kullanmasına izin vermemelisiniz. Ayrıca üçüncü bir tarafa transfer, kredi vb. Yapılmamalıdır.

Öğe 6

Parolanızı vb. Unuttuysanız veya üçüncü bir tarafın yasadışı olarak kullanıldığından şüpheleniyorsanız, derhal A ile bağlantı kurmanız ve talimatları izlemeniz gerekir. Ek olarak, iletişimi geciktirmek gibi tüm zararları vb. Telafi etmek zorunda kalacağız.

Madde 3 (Kayıt bilgilerinin değiştirilmesi)

Kayıt bilgilerinizi değiştirmeniz gerekirse, A ile belirtilen araçları kullanarak kayıt bilgilerini gecikmeden değiştirebilirsiniz. Ek olarak, A, değişim prosedürünün gecikmesinden dolayı, hasar görmüş olsa bile hasardan sorumlu olmayacaktır.

Madde 4 (Yasaklanan kanun)

Öğe 1

Bu servisi kullanırken aşağıdaki işlemleri yapamazsınız.
 • Bu hizmeti üçüncü bir tarafa devretmek, kullanmak, satın almak ve satmak, isim değişikliği yapmak, rehin tespiti ve teminat vermek
 • Bir şifreyi vs. üçüncü bir kişiye devretme veya ödünç verme veya üçüncü bir taraf için kullanma
 • Onur Hakkı, Kredi, Telif Hakkı, Patent Hakkı, Faydalı Model Hakkı, Tasarım Hakkı, Marka Hakkı, Portre Hakkı, Gizlilik
 • Yasadışı hareket, kamu düzenine ve ahlaka aykırı hareket
 • Bu hizmetin çalışmasını engelleyen işlemler
 • Bu hizmeti ticari faaliyetler, kar amacı gütmeyen amaçlar ve hazırlanması için kullananlar.
 • Bu hizmetin diğer kullanıcılarını veya eğitmenlerini isteyen ya da teşvik eden bir davranış
 • Bu hizmetin diğer kullanıcıları / eğitmenleri maddi ve zihinsel olarak yaralandı
 • Cezai işlem ve cezai işlemlere yol açan yasalar
 • Taciz, öğretim üyesine taciz gibi davranmak ve kötü davranış gibi derslerin ilerlemesini engellemek gibi davranır.
 • Öğretim elemanının çalışma koşulları, çağrı merkezinin konumu, İnternet bağlantısı vb. Gibi genel olarak CA tarafından açıklanmayan gizli bilgilerin gizlenmesi.
 • Din, siyasal dernek, çokuluslu hukuk için öğretim görevlisi isteme eylemi
 • Kişinin veya vekilinin şahsen öğretim üyesi ile çevrimiçi veya çevrimdışı olarak iletişim kurmaya çalıştığı eylem
 • Eğitmenleri A ile rekabet eden bir hizmet veya şirkette çalışmaya davet etme
 • Eğitmenlerimizin ve müşteri destek personelinin kötüye kullanılması veya korkutulması veya müşteri destek çalışmasının ilerlemesini engelleyen herhangi bir faaliyet
 • Bir hesabı birden fazla kullanıcıyla kullanma
 • Birden fazla hesap kaydetme kanunu
 • Other dersi dışında iki veya daha fazla üçüncü tarafın hareket etmesi ((ders alırken 乙 bir üçüncü tarafın katılması mümkündür)
 • Sarhoş bir durumda ders alma Yasası
 • Eğitmene aşırı cilt maruziyeti, kostümler veya cildin maruz kaldığı iç çamaşırları gibi endişe veren veya zorlayan davranışlar
 • Bir dersin içeriğini, görüntüyü, videoyu veya sesleri A'ya izni olmadan açıklama
 • Metin girişi, ses kaydı, video kaydı olmadan ders hareket
 • Ek olarak, Jia'nın uygunsuz olduğuna karar verdiği kanunu

2. dönem

Bir önceki paragrafın yasaklanmış yasalarına uyup uymama kararı, A'nın takdirine bağlı olarak yapılır. Bu bölümdeki kararların sorumluluğunu almıyoruz.

Madde 5 (Cezai Hükümler)

Öğe 1

Hizmet sunumunun durumuna bakılmaksızın 4. Maddede tanımlandığı şekilde yasaklanmış bir eylemde bulunduğumuza karar verirsek, önceden bildirime vb. İhtiyacımız yoktur. Veya kayıt iptali işlemlerini elden çıkarabiliriz.

2. dönem

Bir önceki paragrafa göre bir teklif alırsanız, daha önce ödediğiniz masrafları geri ödemezsiniz.

3. dönem

Ders sırasında, dersten başka hoca ile ilgili bir sorun varsa, sorumluluk kabul etmem.

4. dönem

Yukarıdaki paragrafa aykırı bir eylem nedeniyle A veya üçüncü bir tarafa zarar verilmesi durumunda, herhangi bir durumda hizmetten çekildikten sonra bile tüm yasal sorumluluğu üstleneceğim Meydana gelen zararı telafi etmek yükümlülüğümüz var.

Madde 6 (E-posta bildirimi)

Öğe 1

Bu hizmetle ilgili önemli bilgileri gönderirken, e-postaların tüm e-posta bildirimlerini vb. Almayacağını ayarlamış olsak bile e-posta gönderebiliriz.

2. dönem

E-posta ile yapılan bildirimlerin belirlenmiş bir e-posta adresine gönderildikten sonra tamamlandığı kabul edilir.

3. dönem

Email belirlenmiş e-posta adresiyle ilgili çeşitli ayarları vs. değiştirecek ve 甲'den e-posta almaya izin verilecektir (alan adı: nativecamp.net).

4. dönem

A'dan gelen e-posta, belirtilen e-posta adresindeki bir yanlışlık, makbuz ayarındaki bir hata veya bir hata nedeniyle sorunun kaynağına ulaşmazsa e-posta başarısızlığına cevap vereceğiz. Ve sorumluluk kabul etmeyecektir. Ayrıca, başarısızlıktan kaynaklanan tüm zararları vb. Telafi etme yükümlülüğümüz vardır ve hiçbir durumda A'ya karşı sorumlu olamayız.

Madde 7 (Bu hizmetin kullanımı)

Öğe 1

Bu hizmeti kullanmadan önce aşağıdaki hususları onaylamanız ve kabul etmeniz gerekir. Ek olarak, Şartlar ve Koşulların 2.1'inci Maddesinde açıklanan hizmetin kaydedilmesinden sonra, kullanıcı, E-posta yoluyla onay bildirimi üzerine hizmeti kullanabilir.
 • Hizmetimizin tutarlılığını sağlamak veya devam ettirmek için contents ders içerikleri gibi gerekli bilgileri kaydedebilme
 • Bu servisi sorunsuz bir şekilde sağlamak için, ders boyunca ders içeriğini kontrol etmeniz gerekebilir.

2. dönem

Kaydın tamamlanmasından sonra, bu hizmeti Şartlar'ın 11. Maddesinde belirtilen kullanım ücretinin ilk ödemesinin A sisteminde A tarafından onaylandığı tarihten itibaren başlayabilirsiniz (bundan sonra "başlangıç tarihi kullanın" olarak anılacaktır). Yaparım Ancak bu, 8. madde ücretsiz deneme kampanyası için geçerli değildir.

Madde 8 (Ücretsiz Deneme Kampanyası)

Öğe 1

Bu hizmeti belirli koşullar için ücretsiz deneme kampanyası (bundan böyle "ücretsiz deneme" olarak anılacaktır) sağlayabiliriz.

2. dönem

Ücretsiz deneme, bu hizmetin iyiliğini anlamak ve bir aboneliği bir ücret karşılığında teşvik etmek için bir avantajdır. Bu nedenle, ücretsiz deneme, kişi başına yalnızca bir kez kullanılabilir. Düşük olasılıkla birden fazla ücretsiz denemeye abone olmanız durumunda, ücretsiz deneme hakkı ikinci den sonra geçerli olmaz ve ücretli plan ödemeleri otomatik olarak oluşturulur.

3. dönem

Bu hizmeti ücretsiz deneme süresinin bitiminden önce geri çekmezseniz, kullanım ücretlerinizi üyelik planınıza göre ücretlendirmeye başlayacaksınız.

4. dönem

Aboneliğin ücretsiz denenmesi için aboneliğinizin bittiğini veya abonelik için abonelik planınızı kullanmanızın başladığını size bildirmeyeceğiz. Bu hizmet için ücret talep etmek istemiyorsanız, ücretsiz deneme süresinin bitiminde bu hizmeti JST saat 18: 59'a kadar çekmeniz gerekir. Kulüpten çekilmediğiniz veya hizmeti kullanmayı bırakmadığınız sürece, ödeme yönteminizi abonelik planınıza göre almaya devam edeceğiz. Ayrıca, herhangi bir zamanda kulüpten çekilmek mümkündür.

Madde 9 (Ders)

Öğe 1

Dersler bir ders için 25 dakikadır. Aksi belirtilmedikçe ders süresi hiçbir durumda kesintiye uğramaz.

2. dönem

Ders 5 dakikadan uzun bir süre ertelenirse, ders otomatik olarak iptal edilir. Gecikme 5 dakikadan azsa, ders mümkün olacaktır. Bununla birlikte, ders süresi gecikme ders başına 25 dersten çıkarılarak elde edilen süredir.

3. dönem

Şartların 4. Maddesinde belirtilen yasaklı eylemlerden herhangi birini yaparsanız veya uygulanabilir olduğuna karar verirseniz, dersi sonlandırabilirsiniz.

4. dönem

Derslerin kalitesini artırmak için bazı dersler kaydedilebilir / kaydedilebilir ve aldığınız derslerin A tarafından kaydedilebileceğini / kaydedilebileceğini önceden kabul etmelisiniz. Yapacağım.

Madde 10 (Ayrılmış ders)

Öğe 1

Rezervasyon dersini kullanabilirsiniz. Ayrıca, rezervasyon hizmetinin status rezervasyon durumuna yansıtıldığında rezervasyon dersinin tamamlanacağı varsayılmıştır.

2. dönem

Sched Planlanmış dersleri almak için son tarih, dersin başlama tarihinden 10 dakika önce.

3. dönem

B, 6 gün öncesine kadar ayrılmış dersleri alabilecektir. Ancak rezervasyon sırasında tarafımızdan belirtilen jeton veya rezervasyon ücreti gereklidir.

4. dönem

Yukarıdaki maddelere ek olarak, web sitesinde A tarafından ayrı ayrı oluşturulan kurallara uyacağız.

Madde 11 (Kullanım ücretleri ve kullanım ücretleri nasıl ödenir)

Öğe 1

Bu hizmetin kullanımının tazminatı olarak A ile ayrı olarak tanımlanan kullanım ücretini A'ya ödeyeceksiniz. Ayrıca tüketim vergisini ve diğer vergileri kullanım ücretine dahil edeceğiz.

2. dönem

Bu hizmetin "Üye kayıt ekranı" veya "Ödeme ekranı" nda A ile belirtilen ödeme yöntemini kullanarak A'ya ödeme yapacaksınız.

3. dönem

Kullanım ücreti, çekilme Şartların 13. Maddesi uyarınca yapılmazsa, aynı şartlar altındaki kullanım sözleşmesiyle aynı olacaktır. Otomatik olarak güncellenecek.

(1) Prim planı: 1 aylık sözleşme süresi
(2) Haftalık plan: 7 günlük sözleşme süresi * Yeni başvurular askıya alınacak

4. dönem

Bu hizmetin kullanım ücreti, bir önceki paragrafta belirtilen şekilde, sözleşmeye bağlı olarak ödenir ve A'dan C'ye bir kez ödenen ücret, hiçbir nedenle geri ödenmez. Ancak, Şirkete atfedilebilen nedenlerden dolayı Servis sağlanmazsa bu geçerli değildir.

5. paragraf

Rüşvetin ücretsiz yargılanmasından ücretli bir plana ve anlaşmaya geçiş, Madde 8.4 kapsamında gerçekleştirilecektir.

Öğe 6

Kullanım ücreti ödemesi, bir sistem arızası veya ödeme arızası vb. Nedeniyle normal bir şekilde yapılmamış olsa bile, partiden geri çekilme olmadığında, parti, kullanıcıdan bir sonraki tarih için ücret talep edecektir. Ödenmemiş ücretlerin ödeme işlemi otomatik olarak kayıtlı veya değiştirilmiş fatura bilgilerinde denenir. Ayrıca, uzlaştırma talebinden önce para çekme işlemi gerçekleştirilmiş olanlar için herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

Madde 7

Şirket tarafından Web Sitesinde satın alınan paralar (bundan böyle “satın alınan paralar” olarak anılacaktır) satın alma tarihinden itibaren 180 gün sonra sona erecek ve 180 gün geçtikten sonra geçersiz hale gelecektir. (Madeni paralar mobil uygulamadan satın alınamaz.) Şirket tarafından satın alma işlemi dışında satın alınan madeni paraların (bundan böyle “Hizmet Paraları” olarak anılacaktır) verildikleri tarihten itibaren 60 gün sürecek ve 60 gün geçecektir Bunu yaparken geçersiz kılınacaktır. Bununla birlikte, hizmet paraları arasında, her ay kurumsal prim planının bir faydası olarak verilen paralar (bundan böyle “kurumsal prim planı paraları” olarak anılacaktır) cari ay için kurumsal prim planı parasının sona erme tarihi ve sözleşmenin yenilenmesi olarak sözleşmenin yenilenme tarihine tabidir. Ertesi ay için kurumsal prim planı parası gün verilir.

Madde 12 (Bu hizmetin geçerli süresi)

Öğe 1

Bu hizmetin mevcut süresi, ilk ödeme tarihine (fatura tarihi) ve geçerli dönem olarak abonelik planına karşılık gelen sözleşme süresine dayanmaktadır.

2. dönem

Kullanılabilirlik süresi bu hizmetin kullanımını kesintiye uğramaz. Bununla birlikte, bu Şartların 5.1. Maddesine girmediğinde geçerli değildir.

3. dönem

Kullanım ücreti ödenerek mevcut süre yenilenebilir. Ek olarak, ödeme yöntemi Madde 11'de belirtilen yollarla gerçekleştirilecektir.

Madde 13 (Çekilme)

Öğe 1

Para çekme başvurusu, A'nın ayrı ayrı kuracağı yollarla yapılır. Para çekme talebi hatasız yapılırsa, para çekme işlemi tamamlandığında kullanım uygunluğu iptal edilir. Ayrıca, para çekme işlemini onayladığında ve işlemin tamamlandığını e-posta vb. İle gönderdiğinde para çekme işleminin tamamlandığı düşünülmektedir.

2. dönem

İstediğiniz zaman para çekme başvurusunda bulunmak mümkündür. Ancak, üyelik planının sözleşme süresinin sona ermesinden önceki gün para çekme başvurusu yapmadığınız takdirde, kullanım sözleşmesi otomatik olarak yenilenecektir.

3. dönem

Para çekme işleminizin sona ermesi üzerine Hizmete ilişkin tüm hakları kaybedeceksiniz ve bu konuda herhangi bir iddiada bulunamayacaksınız.

4. dönem

Hizmet ile ilgili kendi faaliyetleri vb. Nedeniyle A veya üçüncü bir tarafa zarar verilmesi durumunda, para çekme işlemi tamamlandıktan sonra bile tüm yasal sorumluluğu üstleneceksiniz.

Madde 14 (Kayıt Bilgilerinin Kullanımı)

Öğe 1

Kayıt bilgilerinizi yalnızca hizmeti sağlamak amacıyla kullanacağız.

2. dönem

Önceden sizin onayınız olmadan kayıt bilgilerinizi üçüncü şahıslara ifşa etmeyiz. Ancak, aşağıdakilerden herhangi biri geçerliyse bu geçerli değildir.
 • Yasaya dayandığında ve devlet motorunun veya yerel kamu kurumunun veya görevlendirilen bir kişinin yasanın öngördüğü işleri yürütmek için işbirliği yapması gerektiğinde
 • İnsan yaşamını, bedenini veya mülkünü korumak gerektiğinde ve kişinin rızasını almak zor olduğunda
 • Rüşvet kullanım koşullarının ihlaliyle ilgili yasal önlemleri içeren gerekli önlemleri alırken

3. dönem

Gizlilik politikasına göre Kashi'nin kayıtlı bilgileri arasında "Kişisel Bilgilere" karşılık gelen bilgileri ele alacağız.

Madde 15 (Bu hizmetin kesilmesi ve sonlandırılması)

Öğe 1

Hizmeti, Hizmete kaydederek veya Hizmete bir e-posta göndererek önceden bildirimde bulunarak askıya alabilir veya feshedebiliriz. Ek olarak, bu hizmetin yerli veya yabancı siyasi durumlar, doğal afetler, vb. Sağlanacak sunucular veya diğer kaçınılmaz nedenler gibi engeller veya bu şekilde önlenemeyen sebepler nedeniyle sağlanması zorsa, bu hizmet önceden bildirilmeksizin askıya alınabilir.

2. dönem

Bu hizmeti sonlandıracağız ve bu hizmetle iletişim kurarak ya da e-posta ile Filipinler'deki tatiller temelinde verilen ders sayısını (Tatil Haftası, Noel vb.) Azaltacağız. Filipinler'in tatil günlerinde hizmetin kullanılamayacağını veya mevcut derslerin normalden önemli ölçüde azaltılabileceğini önceden kabul etmiş sayılırsınız.

Madde 16 (Zarardan Sorumluluk)

Bu sözleşmenin şartlarını ihlal ederseniz, ihlal nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

Madde 17 (Telif Hakkı ve Mülkiyet)

Öğe 1

Bu hizmetle ilgili ticari markalar, logolar, açıklamalar, içerikler vb. İle ilgili tüm telif hakları ve mülkiyet hakları A'ya aittir. Aynı ticari markayı A'nın önceden yazılı onayı olmadan kullanmayacağız, bu hizmeti kullanmanın ötesinde dergilerde, diğer sitelerde baskı, değişiklik yapma, kopyalama vb. Olmamalı.

2. dönem

Şirket önceki paragrafı ihlal ederse, Şirket Telif Hakkı Yasası uyarınca Şirket aleyhine her bir önlem (uyarı, şikayet, tazminat talebi, tazminat talebi, namus kurtarma talebi vb.) Alır. Bu mümkün olacak.

Madde 18 (Feragat)

Aşağıdaki bölümlerde belirtilen hususlarla ilgili veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağımız için önceden hemfikiriz.
 • Bu hizmeti kullanırken memnuniyeti kullanamadığımızda
 • Kullanıcı sayısındaki hızlı artış veya Şartlar ve Koşulların 15 (2) Maddesinde belirtilen sebep nedeniyle verilen ders sayısının yetersiz kalması durumunda
 • İstediğiniz saat dilimi için rezervasyon dersi alamıyorsanız
 • İstediğiniz belirli bir eğitmen için programlanmış bir ders alamıyorsanız,
 • Bu anlaşmanın 15. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen sebeple bir dersi iptal etmek zorunda kaldığında veya öğretim görevlisi teslim ülkesinde elektrik kesintisi veya iletişim kesintisi olması durumunda
 • Mesajlara veya verilere sahte erişim durumunda, yetkisiz değişiklik veya diğer üçüncü taraflar
 • Bu hizmet tarafından verilen derslerin etkisi, etkinliği, doğruluğu, güvenilirliği, vb.
 • A tarafından bu hizmetle ilgili olarak tanıtılan ve önerilen diğer şirketlerin hizmetlerinin ve öğretim materyallerinin etkinliği, etkinliği, güvenliği, doğruluğu vb.
 • Virüs enfeksiyonu gibi hasarlar, ders sırasında alınan veya açılan dosyaların bir sonucu olarak ortaya çıkarsa
 • Bu hizmet parola vb. Kayıp ya da yetersizlik nedeniyle kullanılamaz.
 • Bu servis tarafından sağlanan tüm bilgiler, linklerin eksiksizliği, doğruluğu, tazeliği, güvenliği vb.
 • Bu hizmete veya bu hizmete ya da kullanımına vb. Bağlı bir üçüncü tarafça işletilen web sitesinin içeriği.

Madde 19 (Bu hizmetin tarih ve saatini görüntüleme)

Bu hizmette, kullanım tarihini, çeşitli ücretlerin ödeme tarihini ve çeşitli başvuru tarihlerini vb. Japonya saatine (GMT + 9:00) dayanacaktır.

Madde 20 (Şartların Değiştirilmesi)

A Tarafı, B Tarafına bildirimde bulunmaksızın Şartları değiştirebilir. Gözden geçirilmiş Kullanım Koşulları, Hizmete sunulduğu anda veya A, K ile E-posta yoluyla bilgi ilettiğinde yürürlüğe girecek ve K daha önce aynı değişiklik yöntemini kabul etti. Olacak

Madde 21 (Geçerli Yasa ve Münhasır Rıza Mahkemesi)

Bu şartlar ve koşullar Singapur yasalarına göre yorumlanacaktır. Ek olarak, A ve T, Singapur’daki mahkemenin bu hizmetten veya bu Anlaşma’dan kaynaklanan veya bununla ilgili veya A ile T arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü konusunda münhasır yargı yetkisine sahip olduğuna önceden karar vermelidir. Eğer.
11 Kasım 2014'ün kuruluşu
20 Şubat 2015 revize edildi
31 Mart 2015 tarihinde revize edildi
27 Ekim 2015 revize edildi
31 Mayıs 2016 Revize Edildi
27 Nisan 2017 Revize Edildi
1 Haziran 2017 Revize Edildi
14 Mayıs 2018 tarihinde revize edildi
8 Ekim 2018 tarihinde revize edildi
12 Haziran 2020'de revize edildi
23 Eylül 2020 revizyon