Polityka ochrony danych osobowych

Native Camp Co., Ltd. i Native Camp Pte Ltd. (zwane dalej „firmą”) mają za zadanie dostarczać klientom satysfakcjonujące lekcje i usługi towarzyszące oraz zdobywać ich zaufanie. W szczególności, w odniesieniu do ochrony danych osobowych, przestrzegając „wymogów programu zgodności w zakresie ochrony danych osobowych oraz przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących ochrony danych osobowych” Zgodnie z tą polityką będziemy nadal ulepszać system zarządzania ochroną danych osobowych w przyszłości.

Definicja danych osobowych

„Dane osobowe” to informacje o żywej osobie, które mogą zidentyfikować konkretną osobę na podstawie nazwiska, daty urodzenia lub innego opisu zawartego w informacji itp. Jest to coś, co można zrobić, aby zidentyfikować konkretną osobę.

Zbieranie danych osobowych

当社ではサービスのご購入、お問合せをされた際にお客様の個人情報を収集することがございます。収集するにあたっては利用目的を明記の上、適法かつ公正な手段によります。当社で収集する個人情報は以下の通りです。

 1. Pseudonim
 2. Numer telefonu
 3. Adres e-mail
 4. Hasło
 5. ユーザーID (当社が管理上付与する識別子)
 6. Historia transakcji z naszą firmą i jej zawartością (学習履歴を含みます)

Wykorzystanie danych osobowych

Cel wykorzystania danych osobowych otrzymanych od klientów jest następujący.

 1. サービス提供およびその確認、照会
 2. お問合せへの対応
 3. Analiza w celu zwiększenia efektu uczenia się, wdrażania środków

Ujawnianie danych osobowych

当社では、原則として、お客様の断りなく第三者に個人情報を開示・提供することはいたしません。提供先・提供情報内容を特定したうえで、お客様の同意を得た場合に限り提供します。ただし、以下の場合は、関係法令に反しない範囲で、お客様の同意なく個人情報を提供することがあります。

 1. W oparciu o prawo i gdy konieczne jest, aby silnik państwowy lub lokalny podmiot publiczny lub osoba upoważniona do współpracy w celu wykonania spraw określonych przez prawo
 2. Kiedy jest to konieczne do ochrony życia ludzkiego, ciała lub własności, a uzyskanie zgody jest trudne
 3. Podejmij niezbędne środki, w tym środki prawne, za naruszenie warunków świadczenia usług przez klienta

Ponadto, jeśli chcesz korzystać z naszych usług w badaniu petenta angielskiej angielskim ustawionego planu przewidzianego przez rekrutacyjny Co., Ltd., aby osiągnąć powyższy cel, w odniesieniu do rekrutacji Co., Ltd., będzie podać swoje dane osobowe ,

Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych

Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych otrzymywanych od klientów jest racjonalne, organizacyjne, fizyczne, ludzkie i techniczne podejmowane przez usługodawcę, a nasza firma odpowiednio przetwarza dane osobowe, przestrzegając odpowiednich przepisów i regulacji. Postaramy się zapobiegać ryzyku nieuprawnionego wtargnięcia, utraty danych osobowych, fałszerstwa itp.

Korekta danych osobowych, usunięcie

Poinformuj nas o poprawieniu / usunięciu danych osobowych zebranych od klientów z poniższego kontaktu

O korzystaniu z plików cookie

当社は、お客様によりよいサービスを提供するため、cookie(クッキー)を使用することがありますが、これにより個人を特定できる情報の収集を行えるものではなく、お客様のプライバシーを侵害することはございません。また、cookie(クッキー)の受け入れを希望されない場合は、ブラウザの設定で変更することができます。

※cookie(クッキー)とは、サーバーコンピュータからお客様のブラウザに送信され、お客様が使用しているコンピュータのハードディスクに蓄積される情報です。

Reklama remarketingowa

Reklama remarketingowa jest reklamą strony trzeciej, w tym Google, w zależności od Twojej wizyty w naszej witrynie i historii przeglądania produktów, przez posiadanie pliku cookie (cookie) reklamy remarketingowej dostarczanej przez Google. Publikowanie na nośnikach reklamowych. Informacje o przechowywaniu plików cookie w tym przypadku nie będą zawierać danych osobowych. Klienci mogą wyłączyć tę funkcję według własnych ustawień.

Reklamy remarketingowe są zgodne z polityką remarketingową Google AdWords i ograniczeniami dotyczącymi informacji zawartymi w wrażliwych kategoriach. Możesz także wyłączyć tę funkcję z własnych ustawień przeglądarki. Kliknij Menedżera preferencji reklam lub wyłącz dostęp do dodatków rezygnacji z Google Analytics, aby wyłączyć tę funkcję.

YouTubeについて

当社では、動画情報取得のために、YouTube APIサービスを利用しています。YouTube APIサービスはGoogle社のプライバシーポリシー、YouTubeの利用規約に基づいて提供されています。

YouTubeの利用規約、Googleプライバシーポリシーについては以下をご覧ください。

利用規約 - YouTube
https://www.youtube.com/t/terms

Googleプライバシーポリシー
https://policies.google.com/privacy

O korzystaniu z SSL

Wprowadzając dane osobowe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, korzystamy z technologii Secure Sockets Layer (SSL), aby zapobiec przechwyceniu, zakłóceniom lub zmianom takich informacji.

※SSLは情報を暗号化することで、盗聴防止やデータの改ざん防止送受信する機能のことです。SSLを利用する事でより安全に情報を送信する事が可能となります。

Kontakt

Skontaktuj się z Centrum Wsparcia Członków Native Camp. (24-godzinna recepcja)
Centrum wsparcia członków macierzystego obozu

Zmiana polityki prywatności

Po zmianie danych osobowych, które zbieramy, zmieniamy cel użycia lub zmieniamy politykę prywatności, wprowadzimy zmiany na tej stronie jako publiczne.