Native Camp Pte Ltd (heretter referert til som "Party A") tilbyr online engelsk samtaletjeneste (heretter referert til som "denne tjenesten") levert på "Online English Conversation Native Camp" som drives av Part A. Søkere og brukere (heretter referert til as , "B") etablerer følgende bruksvilkår (heretter referert til som "denne avtalen") angående bruken av denne tjenesten.

Part B må godta disse vilkårene og personvernreglene (angående håndtering av personopplysninger) særskilt etablert av Part A (heretter kalt "Personvernerklæring"). I tillegg forutsettes det at Part A har godtatt alle bestemmelsene i denne avtalen på tidspunktet for søknad om registrering til denne tjenesten fra Part B.

Artikkel 1 (Omfanget av disse vilkårene)

Anvendelsesområdet for denne avtalen er nettsiden og applikasjonen levert av Part A på Internett (heretter referert til som "denne nettsiden"), samt informasjon sendt av Part A til Part B via e-post etc. levert av Part A. inkluderer også
Definisjonene av generiske termer brukt i disse vilkårene er som følger.
 • Nettforelesningene som tilbys av denne tjenesten kalles "leksjoner".
 • Den engelske samtalelæreren som tilbys av denne tjenesten kalles en "lektor"
 • E-postadressen som er beskrevet i registreringsinformasjonen du oppgir når du registrerer deg for denne tjenesten, kalles "den angitte e-postadressen"
 • Instruktøren som er ansvarlig for timen kalles "ansvarlig instruktør".
 • Å reservere time hos instruktøren på forhånd kalles en "reservert leksjon".
 • Poengene i denne tjenesten som brukes ved bruk av reserverte leksjoner kalles "mynter".

Artikkel 2 (Registreringssøknad for denne tjenesten)

1 vare

Part B skal søke om registrering til denne tjenesten ved hjelp av midler spesifisert av Part A. I tillegg må B ved registrering for denne tjenesten bekrefte og godta følgende forhold.
 • Bekreft at kommunikasjonsmiljøet ikke forstyrrer bruken av denne tjenesten
 • Hvis part B er mindreårig, innhent samtykke fra en juridisk representant, for eksempel en person med foreldremyndighet.
 • Noen av lærerne som tilbyr engelske samtaletjenester inkluderer heltidsansatte, deltidsansatte og deltidsansatte i parti A.
 • Det er mulig å gjennomføre e-postvarsler, annonser, spørreskjemaer etc. vedrørende denne tjenesten til Part B
 • For å forbedre kvaliteten på kundestøtte osv., er det mulig å registrere, registrere og lagre innholdet i henvendelser fra Part B.

2 varer

Informasjon som er nødvendig for pålogging eller bruk av denne tjenesten, slik som e-postadressen og passordet som brukes av B for å registrere seg for denne tjenesten (heretter referert til som "passord osv.") skal være tilgjengelig for denne tjenesten.

3 elementer

Part B skal søke om registrering til denne tjenesten ved hjelp av midler spesifisert av Part A. I tillegg, hvis Part B faller inn under noen av grunnene spesifisert nedenfor, kan Part A avslå registreringssøknaden, og selv om den allerede er registrert, kan den kansellere registreringen.
 • Når det er fastslått at informasjonen ikke eksisterer eller kanskje ikke eksisterer
 • Hvis det er fare for at flere kontoer er registrert av samme person, eller hvis samme person har registrert flere kontoer
 • Ved usannheter, trykkfeil eller mangler ved registrering
 • På søknadstidspunktet, hvis du har mottatt, eller har mottatt tidligere, kontosuspensjon, tvungen uttak eller avslag på søknad om medlemskontrakt på grunn av brudd på medlemsavtalen osv.
 • Dersom betalingsopplysningene som er oppgitt av Søker som betalingsmiddel anses som ugyldige av betalingsselskapet.
 • Dersom part B har unnlatt å betale prisen tidligere
 • Hvis part B er mindreårig, en voksenavdeling, en person under kuratorskap eller en person under assistanse, og ikke har innhentet samtykke fra verge, verge etc. på registreringstidspunktet
 • I tillegg når Part A finner ut at det er upassende som bruker av denne tjenesten

4 elementer

Passord osv. må administreres strengt av part B. Part A kan vurdere at bruken av denne tjenesten er av Part B dersom passordet etc. oppgitt ved innlogging stemmer overens med det som er registrert.

5 varer

Part B skal ikke tillate tredjepart å bruke passord mv. I tillegg må du ikke overføre eller låne det ut til en tredjepart.

6 varer

Hvis du glemmer passordet ditt etc. eller mistenker at det blir brukt ulovlig av en tredjepart, må du umiddelbart kontakte Part A og følge instruksjonene. I tillegg er B forpliktet til å erstatte alle skader mv. forårsaket av forsinkelse av samme kontakt mv.

Artikkel 3 (Endring av registrerte opplysninger)

Dersom det er behov for å endre din egen registreringsinformasjon, skal Part B ta prosedyrer for å endre registreringsinformasjonen uten forsinkelse på de måter som er spesifisert av Part A. I tillegg skal Part A ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av Part Bs forsinkelse i endringsprosedyren.

Artikkel 4 (forbudte handlinger)

1 vare

Ved bruk av denne tjenesten må part B ikke utføre handlingene som er spesifisert nedenfor.
 • Part B overfører, bruker, selger, endrer navn på, setter pant på eller gir sikkerhet retten til å bruke denne tjenesten til en tredjeparts bruk av andre
 • Krenker Part A sin ære, troverdighet, opphavsrett, patentrett, bruksmodellrett, designrett, varemerkerett, portrettrett, personvern
 • Ulovlige handlinger, handlinger i strid med offentlig orden og moral
 • Handlinger som forstyrrer driften av denne tjenesten
 • Handlinger for å bruke denne tjenesten til forretningsaktiviteter, kommersielle formål og forberedelse av disse
 • Handlinger for å oppfordre eller oppmuntre andre brukere eller instruktører av denne tjenesten til å begå ulovlige handlinger
 • Handlinger som forårsaker økonomisk eller mental skade eller ulempe for andre brukere eller instruktører av denne tjenesten
 • Kriminelle handlinger og handlinger som fører til straffbare handlinger
 • Trakasserende oppførsel som å trakassere instruktøren eller hindre fremdriften i leksjonen som dårlig oppførsel
 • Handlinger med å nøre inn i konfidensiell informasjon som ikke generelt avsløres av Part A, som for eksempel ansettelsesforhold for instruktører, lokalisering av telefonsenter, internettlinjer, etc.
 • Handlinger for å oppfordre til instruktører for religion, politiske foreninger, markedsføring på flere nivåer osv.
 • Handlinger der Part B eller dens agent forsøker å kontakte instruktøren personlig, enten online eller offline.
 • En handling for å oppfordre en foreleser til å jobbe i en tjeneste eller et selskap som konkurrerer med Part A
 • Handlinger med krenkende språk eller trusler mot instruktører og kundestøttepersonell i Part A, eller handlinger som forstyrrer fremdriften av kundestøtteoperasjoner
 • Handlingen med å bruke én konto av flere brukere
 • Handlingen med å registrere flere kontoer
 • En handling der to eller flere tredjeparter andre enn Part B deltar i en leksjon (det er mulig å la en tredjepart delta mens Part B gjennomfører en leksjon)
 • Handlingen med å ta en leksjon mens du er beruset
 • Handlinger som forårsaker angst eller belastning for instruktøren, for eksempel overdreven hudeksponering, kostymer eller undertøy som blottlegger huden.
 • Handlinger som avslører innholdet i leksjoner, bilder, videoer eller lyd uten tillatelse fra Part A, eller handlinger som sannsynligvis vil gjøre det
 • Leksjonshandlinger uten tekstinndata, lydlogg, videologg
 • Andre handlinger som Part A anser som upassende

2 varer

Bedømmelsen av hvorvidt den samsvarer med den forbudte handlingen i foregående ledd skal avgjøres etter part A's skjønn. Part A vil i tillegg ikke holdes ansvarlig for forklaringen av dommen i denne paragrafen.

Artikkel 5 (straffebestemmelser)

1 vare

Hvis Part A fastslår at Part B har begått en forbudt handling fastsatt i Artikkel 4, uavhengig av tilstanden for tjenesteytelsen, kan Part A suspendere, suspendere eller suspendere bruken av denne tjenesten uten forvarsel til Part B. Eller vi skal kunne disponere sletting av registrering.

2 varer

I tilfelle Part B mottar en disposisjon på grunn av det foregående avsnitt, skal Part A ikke refundere eventuelle bruksgebyrer som allerede er betalt av Part B.

3 elementer

I løpet av timen, hvis det er et privat problem med læreren utenom timen, vil vi ikke holdes ansvarlige i det hele tatt.

4 elementer

Hvis Part B forårsaker skade på Part A eller en tredjepart på grunn av en handling som bryter med foregående avsnitt, skal Part B påta seg alt juridisk ansvar selv etter at du har trukket deg fra denne tjenesten. Du skal være forpliktet til å kompensere for eventuelle skader som oppstår.

Artikkel 6 (Varsling via e-post)

1 vare

Part A skal kunne sende e-post ved sending av viktig informasjon om denne tjenesten, selv om Part B har satt opp til å nekte å motta alle e-postvarsler fra Part A.

2 varer

Meldinger per e-post skal anses som fullført når de sendes til den angitte e-postadressen.

3 elementer

Part B må endre ulike innstillinger knyttet til den angitte e-postadressen og tillate e-postmottak fra Part A (domenenavn: nativecamp.net).

4 elementer

Dersom e-posten fra Part A ikke når frem til Part B på grunn av at den angitte e-postadressen er ufullstendig, det er en feil, eller Part B har unnlatt å endre mottaksinnstillingene, vil Part A ikke holdes tilbake. ansvarlig. I tillegg skal Part B være forpliktet til å erstatte alle skader forårsaket av samme manglende levering, og Part A skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig.

Artikkel 7 (Bruk av denne tjenesten)

1 vare

Når du bruker denne tjenesten, må du bekrefte og godta følgende forhold. I tillegg, etter å ha registrert seg for denne tjenesten som fastsatt i artikkel 2, paragraf 1 i denne avtalen, skal Part B kunne bruke denne tjenesten med et varsel om aksept via e-post fra Part A.
 • For å sikre eller opprettholde konsistensen til denne tjenesten, er det mulig å registrere nødvendig informasjon, for eksempel leksjonsinnhold i B.
 • For å kunne tilby denne tjenesten problemfritt, kan det være tilfeller hvor innholdet i timen bekreftes i løpet av timen.

2 varer

Etter å ha fullført registreringen, kan Part B begynne å bruke denne tjenesten fra den dagen da den første betalingen av bruksgebyret fastsatt i artikkel 11 i denne avtalen bekreftes av Part A i systemet til Part A (heretter referert til som "bruksstarten" dato"). skal være Dette gjelder imidlertid ikke for gratisprøvekampanjen i artikkel 8.

Artikkel 8 (Gratis prøvekampanje)

1 vare

Vi kan tilby denne tjenesten ved en gratis prøvekampanje (heretter kalt "gratis prøveversjon") til de som oppfyller visse betingelser.

2 varer

Den gratis prøveversjonen er et privilegium beregnet på å oppmuntre kunder til å forstå fordelene ved denne tjenesten og til å abonnere mot et gebyr. Derfor kan den gratis prøveversjonen bare brukes én gang per person. I det usannsynlige tilfellet at du søker om den gratis prøveperioden flere ganger, vil ikke prøveperioden gjelde fra den andre gangen og utover, og betalingen for den betalte planen påløper automatisk.

3 elementer

Hvis du ikke trekker deg fra denne tjenesten før slutten av den gratis prøveperioden, vil vi begynne å belaste bruksgebyrer i henhold til abonnementsplanen din.

4 elementer

Part A vil ikke varsle deg om at ditt gratis prøveabonnement er avsluttet eller at du har begynt å bruke en betalt plan. Hvis du ikke ønsker å pådra deg bruksgebyrer for denne tjenesten, må du trekke deg fra denne tjenesten innen 23:59 Japan Standard Time på sluttdatoen for den gratis prøveperioden. Part A vil fortsette å belaste denne betalingsmåten for bruksgebyret i henhold til abonnementsplanen til Part B med mindre Part B trekker seg eller blir suspendert fra å bruke denne tjenesten. Du kan også trekke deg når som helst.

Artikkel 9 (Leksjoner)

1 vare

En leksjon er 25 minutter lang. I tillegg skal undervisningstiden ikke under noen omstendigheter avbrytes med mindre annet er spesifisert.

2 varer

Hvis part B er mer enn 5 minutter forsinket til starttidspunktet for timen, vil timen automatisk bli kansellert. Hvis du kommer for sent i mindre enn 5 minutter, vil du få lov til å ta leksjoner. Undervisningstiden skal imidlertid være 25 minutter per leksjon minus mengden forsinkelser.

3 elementer

Hvis Part B utfører de forbudte handlingene spesifisert i artikkel 4 i denne avtalen, eller dersom Part A bestemmer at dette gjelder, kan leksjonen avsluttes.

4 elementer

For å forbedre kvaliteten på leksjonene kan noen leksjoner bli tatt opp og tatt opp, og Part B samtykker og erkjenner på forhånd at det er en mulighet for at leksjonene du tar kan bli tatt opp og tatt opp av Part A. øke.

Artikkel 10 (Reserverte leksjoner)

1 vare

Parti B kan bruke reserverte timer. I tillegg skal det opprettes en reservert leksjon når reservasjonen gjenspeiles i reservasjonsstatusen til B på denne tjenesten.

2 varer

Part B skal sette fristen for å skaffe en reservert leksjon til 10 minutter før startdato og tidspunkt for timen.

3 elementer

Part B skal kunne skaffe seg reserverte timer inntil 7 dager i forveien. Mynten eller reservasjonsgebyret spesifisert av Part A på bestillingstidspunktet kreves imidlertid.

4 elementer

I tillegg til de ovennevnte punktene skal Part B følge reglene særskilt fastsatt av Part A på nettsiden.

Artikkel 11 (måte for betaling av bruksgebyr og bruksgebyr)

1 vare

Part B skal betale Part A et bruksgebyr bestemt av Part A som vederlag for bruken av denne tjenesten. I tillegg skal Part B bære forbruksavgiften og andre avgifter som kommer i tillegg til bruksavgiften.

2 varer

Part B skal betale Part A bruksgebyret for denne tjenesten på "medlemsregistreringsskjermen" eller "betalingsskjermen" til denne tjenesten med betalingsmåten spesifisert av Part A.

3 elementer

Med mindre Part B trekker seg fra medlemskapet som fastsatt i artikkel 13 i denne avtalen, vil bruksgebyret bli belastet for hver kontraktsperiode for hver av de følgende planene som Part B abonnerer på (heretter referert til som "abonnementsplan") under de samme betingelsene brukskontrakt skal automatisk oppdateres til

(1) Premium Plan: 1 måneds kontraktperiode
(2) Ukeplan: Kontraktperiode 7 dager *Ingen nye søknader akseptert

4 elementer

Bruksgebyret for denne tjenesten skal betales i enheter av kontraktsperioden i foregående avsnitt, og bruksgebyret som er betalt av Part B til Part A skal ikke refunderes uansett årsak. Dette gjelder imidlertid ikke dersom tjenesten ikke leveres på grunn av årsaker som kan tilskrives vårt selskap.

5 varer

Overgangen og oppgjøret fra den gratis prøveversjonen av Part B til den betalte planen vil bli gjort basert på artikkel 8, paragraf 4.

6 varer

Selv om betalingen av bruksavgiften ikke skjer normalt på grunn av systemsvikt, betalingssvikt etc., dersom Part B ikke har meldt seg ut av medlemskapet, vil Part A belaste Part B med bruksgebyret på et senere tidspunkt. Betalingsbehandling av ubetalte gebyrer vil automatisk bli forsøkt registrert eller endret faktureringsinformasjon. I tillegg vil det ikke bli fakturert for de hvis uttaksbehandling ble utført før faktureringen av oppgjøret.

7 varer

Mynter kjøpt av Part B på nettsiden (heretter referert til som "Kjøpte mynter") skal være gyldige i 180 dager fra kjøpsdatoen, og blir ugyldige etter 180 dager. (Mynter kan ikke kjøpes i mobilappen) Mynter anskaffet av Part B på andre måter enn kjøp (heretter kalt "tjenestemynter") skal utløpe 60 dager etter tildelingsdatoen, og 60 dager har gått, skal være ugyldige kl. tidspunktet for Blant tjenestemyntene vil imidlertid mynten som tildeles hver måned som en fordel for bedriftens premiumplan (heretter referert til som "selskapspremieplanmynt") være gyldig frem til kontraktsfornyelsesdatoen. Corporate Premium Plan-mynter for følgende måned tildeles samme dag.

Artikkel 12 (Gjeldende periode for denne tjenesten)

1 vare

Den tilgjengelige perioden for denne tjenesten er gyldig for kontraktsperioden i henhold til abonnementsplanen, fra første oppgjørsdato (faktureringsdato).

2 varer

I løpet av den tilgjengelige perioden skal ikke bruken av denne tjenesten avbrytes. Dette gjelder imidlertid ikke saker som faller inn under artikkel 5, paragraf 1 i disse vilkårene.

3 elementer

Den ledige perioden kan fornyes ved å betale bruksgebyret. I tillegg skal betalingsmåten gjøres på de måtene som er spesifisert i artikkel 11.

Artikkel 13 (tilbaketrekking)

1 vare

Part B skal søke om tilbaketrekning ved hjelp av midler bestemt av Part A. Hvis du søker om å trekke deg fra medlemskapet uten noen defekter, vil du miste din bruksrett når utmeldingsprosedyren er fullført. I tillegg vil angrerettsprosedyren være fullført når Part A bekrefter angrebesøket og sender e-post mv om at prosedyren er gjennomført.

2 varer

Du kan søke om uttak når som helst. Med mindre du søker om tilbaketrekking innen dagen før kontraktsperioden for abonnementsplanen utløper, vil imidlertid brukskontrakten automatisk fornyes.

3 elementer

Når tilbaketrekningen er fullført, skal B miste alle rettigheter knyttet til denne tjenesten og skal ikke kunne fremsette krav mot A.

4 elementer

Dersom Part B forårsaker skade på Part A eller en tredjepart på grunn av egne handlinger knyttet til denne tjenesten, skal Part B påta seg alt juridisk ansvar selv etter at tilbaketrekkingen er fullført.

Artikkel 14 (Håndtering av registreringsinformasjon)

1 vare

Part A skal kun bruke den registrerte informasjonen til Part B for å tilby denne tjenesten.

2 varer

Part A skal ikke utlevere den registrerte informasjonen til Part B til en tredjepart uten forhåndssamtykke fra Part B. Dette gjelder imidlertid ikke i følgende tilfeller.
 • Når det er basert på lover og forskrifter, og når det er nødvendig å samarbeide med nasjonale organisasjoner, lokale myndigheter eller de som er betrodd av dem for å utføre de saker som er fastsatt i lover og forskrifter
 • Når det er nødvendig for å beskytte en persons liv, kropp eller eiendom og det er vanskelig å innhente samtykke fra den enkelte
 • Ved iverksetting av nødvendige tiltak herunder juridiske tiltak mot Bs brudd på bruksvilkårene

3 elementer

Part A skal håndtere opplysninger som tilsvarer «personopplysninger» blant de registrerte opplysningene til Part B i henhold til personvernreglene.

Artikkel 15 (Avbrudd/avslutning av denne tjenesten)

1 vare

Part A skal kunne suspendere eller avslutte denne tjenesten ved å varsle på forhånd ved å legge ut på denne tjenesten eller sende en e-post til Part B. I tillegg, hvis det er vanskelig å tilby denne tjenesten på grunn av innenlandske eller utenlandske politiske situasjoner, naturkatastrofer, etc., feil på serveren som er levert eller andre uunngåelige årsaker, kan denne tjenesten suspenderes uten varsel.

2 varer

Part A skal kontakte tjenesten eller e-post på forhånd for å suspendere tjenesten eller redusere antall leksjoner som tilbys på grunn av helligdager i Republikken Filippinene (den hellige uke, jul, osv.). Du godtar på forhånd at denne tjenesten kanskje ikke er tilgjengelig på helligdager i Republikken Filippinene, eller at antallet tilgjengelige leksjoner kan bli betydelig redusert.

Artikkel 16 (Erstatningsansvar)

Dersom Part B bryter disse vilkårene, skal Part A kunne kreve erstatning for direkte eller indirekte skade eller tap forårsaket av samme brudd.

Artikkel 17 (Opphavsrett og eierskap)

1 vare

Alle opphavsrettigheter og eierskap til varemerker, logomerker, beskrivelser, innhold osv. relatert til denne tjenesten tilhører part A. Part B skal ikke bruke det samme varemerket uten forutgående uttrykkelig samtykke fra Part A, trykke det på nytt på magasiner eller andre nettsteder, endre det, reprodusere det eller utføre andre handlinger utover formålet med å bruke denne tjenesten.

2 varer

Dersom Part B bryter foregående ledd, kan Part A treffe ulike tiltak mot Part B basert på lov om opphavsrett, varemerkelov osv. Vi antar at vi kan.

Artikkel 18 (Ansvarsfraskrivelse)

Part B samtykker på forhånd at Part A ikke vil holdes ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av eller i forbindelse med de forhold som er spesifisert i de følgende punktene.
 • Hvis du ikke er fornøyd med bruken av denne tjenesten
 • Hvis antall leksjoner som tilbys er utilstrekkelig på grunn av en rask økning i antall brukere, eller på grunn av årsakene spesifisert i artikkel 15, paragraf 2 i disse vilkårene.
 • Hvis du ikke kunne få en reservert leksjon for en bestemt tidssone du ønsker
 • Hvis part B ikke er i stand til å få en reservert leksjon fra en spesifikk instruktør ønsket av part B
 • Hvis timen må avlyses på grunn av årsakene spesifisert i artikkel 15, paragraf 1 i denne avtalen, eller på grunn av strømbrudd eller kommunikasjonssvikt i landet der læreren er levert.
 • Hvis det er forårsaket av uautorisert tilgang eller uautorisert endring av meldingene eller dataene dine, eller andre handlinger fra en tredjepart
 • Lære effektivitet, effektivitet, nøyaktighet, sannferdighet, etc. av leksjoner levert av denne tjenesten
 • Effektivitet, effektivitet, sikkerhet, nøyaktighet osv. av andre selskapers tjenester og undervisningsmateriell introdusert eller anbefalt av Part A i forhold til denne tjenesten
 • I løpet av leksjonen, hvis skade som virusinfeksjon oppstår på grunn av filer mottatt eller åpnet på egen risiko
 • Dersom tjenesten ikke kan brukes på grunn av tap eller manglende evne til å bruke passordet etc. på grunn av uaktsomhet fra part B.
 • Fullstendighet, nøyaktighet, oppdaterthet, sikkerhet osv. av all informasjon og lenker levert av denne tjenesten
 • Innhold og bruk av nettsteder som drives av andre tredjeparter enn Part A som er koblet fra eller til denne tjenesten

Artikkel 19 (Dato og klokkeslett for denne tjenesten)

I denne tjenesten skal alle datoer og klokkeslett som dato for påbegynt bruk, forfallsdatoer for betaling av ulike avgifter, frister for ulike søknader osv. være basert på japansk tid (GMT + 9:00).

Artikkel 20 (endringer i disse vilkårene)

Part A skal kunne endre disse vilkårene uten å gi noen varsel til Part B. De endrede bruksvilkårene trer i kraft på det tidspunkt de legges ut på denne tjenesten eller på det tidspunktet Part A sender informasjon til Part B via e-post, og Part B samtykker på forhånd til endringsmetoden.

Artikkel 21 (Gjeldende lov og eksklusiv jurisdiksjonsdomstol)

Denne avtalen skal tolkes i samsvar med lovene i Singapore. I tillegg skal Part A og Part B på forhånd godta at Singapore-domstolen skal være den eksklusive jurisdiksjonsdomstolen i første instans for løsning av tvister som oppstår mellom Part A og Part B som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne tjenesten eller disse vilkårene. øke.
Etablert 11. november 2014
Revidert 20. februar 2015
31. mars 2015 Revidert
Revidert 27. oktober 2015
31. mai 2016 Revidert
Revidert 27. april 2017
1. juni 2017 Revidert
14. mai 2018 Revidert
8. oktober 2018 Revidert
12. juni 2020 Revidert
23. september 2020 Revidert
29. juni 2021 Revidert