គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

ជំរំដើមនិងដើមជំរុំ Pte Ltd បាន Co. , Ltd (ហៅថាការរួមគ្នានេះ "ក្រុមហ៊ុន") ផ្តល់នូវមេរៀននិងសេវាកម្មជួបដោយចៃដន្យជាធរមានបំពេញអតិថិជនរបស់យើងនោះយើងនឹងមានបេសកកម្មដើម្បីទទួលបាននូវការជឿទុកចិត្តបាន។ ជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននេះ, "តម្រូវឱ្យមានកម្មវិធីអនុលោមតាមច្បាប់ការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងទៅនឹងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនការប្រព្រឹត្ដ" នៅក្នុងលើសពីនេះទៀតការអនុវត្តតាមបានអនុម័តដូចខាងក្រោម: "គោលនយោបាយការការពារពផ្ទាល់ខ្លួន", មន្រ្តីនិងបុគ្គលិក ដោយអនុលោមតាមគោលនយោបាយនេះហើយយើងខិតខំដើម្បីបន្តកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៃការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៃការនាពេលអនាគត។

និយមន័យនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

"ការពផ្ទាល់ខ្លួន" គឺអំពីបុគ្គលដើម្បីរស់, ឈ្មោះរួមបញ្ចូលនៅក្នុងពដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលជាក់លាក់មួយដោយកាលបរិច្ឆេទនៃការកំណើតឬការរៀបរាប់ផ្សេងទៀតជាដើមហើយប្រមូលបានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយនឹងការពផ្សេងទៀត វាគឺជាការដែលអាចធ្វើទៅដោយហេតុនេះសំដៅទៅលើអ្វីដែលនឹងក្លាយទៅជាអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលជាក់លាក់មួយ។

ការប្រមូលព័តមានផ្ទាល់ខ្លួន

យើងនៅក្នុងការទិញការផ្តល់សេវានេះគឺមានរឿងដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេលដែលវាគឺជាសំណួរមួយ។ គោលបំណងប្រមូលផ្ដុំទៅកំពូលនៃគោលបំណងលើកឡើងនៃការប្រើប្រាស់អាស្រ័យលើមធ្យោបាយផ្នែកច្បាប់និងពិព័រណ៍នេះ។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននឹងត្រូវបានប្រមូលបាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានដូចខាងក្រោម។

 1. ឈ្មោះហៅក្រៅ
 2. លេខទូរសព្ទ
 3. អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល
 4. ការពាក្យសម្ងាត់
 5. ユーザーID (当社が管理上付与する識別子)
 6. ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកនិងមាតិការបស់ក្រុមហ៊ុន (学習履歴を含みます)

ការប្រើប្រាស់នៃពផ្ទាល់ខ្លួន

គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនប្រគល់ឱ្យយើងដោយអតិថិជនរបស់យើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺមានដូចខាងក្រោម។

 1. サービス提供およびその確認、照会
 2. お問合せへの対応
 3. ការវិភាគនៃគោលបំណងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការរៀន, ការអនុវត្តវិធានការនេះ

ការបង្ហាញរបស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

当社では、原則として、お客様の断りなく第三者に個人情報を開示・提供することはいたしません。提供先・提供情報内容を特定したうえで、お客様の同意を得た場合に限り提供します。ただし、以下の場合は、関係法令に反しない範囲で、お客様の同意なく個人情報を提供することがあります。

 1. ប្រសិនបើមានដោយផ្អែកលើច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ, ហើយប្រសិនបើប្រទេសរបស់ស្ថាប័នឬរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ឬមនុស្សទៅនរណាប្រគល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺត្រូវបានទាមទារដើម្បីសហការជាមួយវាដើម្បីអនុវត្តការិយាល័យដើម្បីបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់និងបទបញ្ជា
 2. ជីវិតមនុស្ស, បើទោះបីជាវាគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារសុខភាពឬទ្រព្យសម្បត្តិនេះប្រសិនបើវាគឺជាការលំបាកក្នុងការទទួលបានការយល់ព្រមរបស់បុគ្គល
 3. ប្រសិនបើអ្នកចាត់វិធានការចាំបាច់រួមទាំងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការអតិថិជនលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់រំលោភ

ដូចគ្នានេះផងដែរប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើសេវារបស់យើងនៅក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទូលអង្វរនៃផែនការដែលផ្តល់ដោយសំណុំអង់គ្លេសជ្រើសរើស Co. , Ltd. ក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងខាងលើនេះដោយគោរពទៅនឹងឱកាសការងារ Co. , Ltd. នឹងផ្តល់នូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ។

ការគ្រប់គ្រងនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនសុវត្ថិភាព

ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពរបស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនប្រគល់ទៅឱ្យពួកយើងដោយអតិថិជនគឺសមហេតុផលដោយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា, អង្គការរាងកាយរបស់មនុស្ស, នៅក្នុងការបន្ថែមទៅនឹងចាត់វិធានការបច្ចេកទេសសមស្របទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយការធ្វើការដោះស្រាយសមរម្យនៅក្នុងការអនុលោមទៅនឹងច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនិងបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើង ការឈ្លានពានគ្មានការអនុញ្ញាតទៅនឹងការបាត់បង់នៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន, ក្លែងបន្លំការកសាងប័ណ្ណនិងការខិតខំដើម្បីការពារការលេចធ្លាយនិងគ្រោះថ្នាក់ដូច។

កែតម្រូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន, លុប

ការកែតម្រូវនិងការលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីអតិថិជន, សូមប្រាប់ខ្ញុំពីការទំនាក់ទំនងដូចខាងក្រោម។

ការប្រើនៃខូគីនេះ (ខូឃីស៍)

ក្រុមហ៊ុននេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់សេវាកាន់តែល្អប្រសើរដល់អតិថិជនរបស់យើង, ប៉ុន្តែអ្នកអាចនឹងចង់ប្រើខូឃីមួយ (ខូឃីស៍) ដែលមានគោលបំណងដោយមិនអនុវត្តការប្រមូលផ្ដុំនៃក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណជាលក្ខណៈឯកជនព, មិនមានប៉ះពាល់ដល់ភាពឯកជនរបស់អ្នកទេ។ ដូចគ្នានេះផងដែរប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ទទួលយកខូឃីស៍ (ខូឃីស៍), អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។

※ខូគី (ខូឃីស៍) នេះត្រូវបានផ្ញើពីកុំព្យូទ័រម៉ាស៊ីនបម្រើនៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក, គឺពដែលអតិថិជនត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងថាសរឹងរបស់កុំព្យូទ័រដែលអ្នកកំពុងប្រើនេះ។

ម៉ាឃីតធីងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មម៉ាឃីតធីងដោយកាន់ខូគីដើរទីផ្សារការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (ខូឃីស៍) ដែលបានផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុន Google, អតិថិជននៃគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំអ្នកចូលមើល, នេះបើយោងតាមប្រវត្តិសាស្រ្តនៃការរកមើលទំនិញដែលជារបស់ភាគីទីបីរួមទាំងក្រុមហ៊ុន Google ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង អ្នកនិយាយថាអ្នកបានបង្ហោះនៅលើមធ្យមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះ។ មិនមានដែលរួមមានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងខូឃីមួយទទួលបានពនៅក្នុងករណីនេះ។ អ្នកប្រហែលជាចង់បិទមុខងារនេះដោយការកំណត់របស់អ្នក។

ម៉ាឃីតធីងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, យើងត្រូវតែគោរពតាមការដាក់កម្រិតនៃការពដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងគោលនយោបាយឡើងវិញទីផ្សារនិងប្រភេទរសើបរបស់ក្រុមហ៊ុន Google AdWords ។ លើសពីនេះទៀតវាគឺជាការដែលអាចធ្វើបានដើម្បីបិទមុខងារនៃការកាន់តែច្រើននៃការកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ សូមចូលមើលថាតើអ្នកចុចលើកម្មវិធីគ្រប់គ្រងចំណូលចិត្តការផ្សព្វផ្សាយឬដើម្បីការជ្រើសការវិភាគ Google ចេញបន្ថែមលើប្រសិនបើអ្នកចង់បិទមុខងារនេះ។

អំពី YouTube

ក្រុមហ៊ុននេះសម្រាប់គោលបំណងនៃការផ្លាស់ប្តូររូបភាពដែលបានទិញយកព័, យើងកំពុងប្រើសេវាគេហទំព័រ YouTube API ។ សេវាគេហទំព័រ YouTube ត្រូវបានផ្តល់ជូន API របស់ផ្អែកលើគោលនយោបាយឯកជនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Google, លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មរបស់ YouTube ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មរបស់ YouTube សូមយោងទៅដូចខាងក្រោមសម្រាប់ការគោលនយោបាយភាពជាឯកជនរបស់ Google ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្ម - គេហទំព័រ YouTube
https://www.youtube.com/t/terms

គោលការណ៍ភាពឯកជន Google
https://policies.google.com/privacy

ការប្រើប្រាស់ SSL ដែលបាន

នៅក្នុងពេលនៃការបញ្ចូលនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន, សម្រាប់ហេតុផលសុវត្ថិភាព, ពទាំងនេះត្រូវបានស្ទាក់ចាប់បាន, យើងប្រើបច្ចេកវិទ្យា SSL (Secure រន្ធស្រទាប់) សម្រាប់គោលបំណងនៃការការពារដើម្បីឱ្យមានការជ្រៀតជ្រែកឬរំខាននេះ។

※SSL គឺដើម្បីអ៊ិនគ្រីបពនេះគឺជាសមត្ថភាពដើម្បីរំខានភស្តុតាងបញ្ជូននិងការទទួលស្វាគមន៍នៃការប្រឆាំងនឹងខ្សែអាត់និងទិន្នន័យ។ វានឹងក្លាយជាអាចផ្ញើបន្ថែមសុវត្ថិភាពដោយប្រើប្រាស់ SSL ។

ទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត

សូមទាក់ទងសមាជិកជំរំរបស់ជនជាតិដើមដូចមជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រ។ (24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ)
សមាជិកជំរំដើមកំណើតដូចមជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រ

ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយឯកជនភាព

ក្រុមហ៊ុននេះផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានប្រមូលបាននៅពេលដែលអ្នកធ្វើឱ្យការផ្លាស់ប្តូរនៃការប្រើប្រាស់នៅក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយឯកជនភាពឬណាមួយផ្សេងទៀត, គឺជាការហើយនឹងត្រូវបានចេញផ្សាយដោយមានការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ទំព័រនេះ។