Native Camp Pte Ltd (jäljempänä "A") on mahdollinen hakija ja käyttäjä (jäljempänä "tämä palvelu") englanninkielisestä keskustelupalvelusta (jäljempänä "tämä palvelu"), jota tarjotaan A natiivi englanninkielisessä keskustelupalstassa. Seuraavat käyttöehdot (jäljempänä 'ehdot') määritellään palvelun käytön yhteydessä "乙".

Sinun on hyväksyttävä nämä ehdot ja yksityisyyden suojakäytäntö (henkilötietojen käsittelyä varten) (jäljempänä 'tietosuojakäytäntö'), jonka A. määrittelee erikseen. Katsomme lisäksi, että hyväksyimme kaikki tämän sopimuksen ehdot, kun haimme rekisteröintiä tähän palveluun.

1 artikla (Ehtojen soveltamisala)

Ehtojen soveltamisen laajuus on Yhtiön toimittamat tiedot ja tiedot, jotka Yhtiö toimittaa Yhtiön Internetin kautta toimittamien verkkosivustojen ja sovellusten lisäksi (jäljempänä "Web"). Sisältää myös
Lisäksi tässä sopimuksessa käytetyn yleisnimen määritelmässä käytetään seuraavaa.
 • Tämän palvelun tarjoamia luentoja Internetissä kutsutaan "oppitunniksi"
 • Tämän palvelun tarjoamaa englanninkielistä keskusteluopettajaa kutsutaan "ohjaajaksi"
 • Sähköpostiosoitetta, joka on kuvattu rekisteröintitiedoissa, jotka 乙 syöttää tämän palvelun rekisteröinnissä, kutsutaan "määritetyksi sähköpostiosoitteeksi"
 • Opetuksesta vastaavaa opettajaa kutsutaan "ohjaajaksi"
 • Se on nimeltään "Varattu oppitunti", jolla varaat ohjaajan ja oppituntia etukäteen
 • Tätä palvelua, jota käytetään varaustunteja käytettäessä, kutsutaan "kolikoksi"

2 artikla (Tämän palvelun rekisteröintihakemus)

Kohta 1

Sinun on haettava rekisteröintiä tähän palveluun A. Lisäksi sinun on vahvistettava seuraava asia ja sovittava tämän palvelun rekisteröinnistä.
 • Varmista, että viestintäympäristö ei vaikuta tämän palvelun käyttöön
 • Jos lahjonta on alaikäinen, hanki laillisen edustajan suostumus
 • Englanninkielisiä keskustelupalveluja tarjoaviin kouluttajiin kuuluu säännöllisiä työntekijöitä, osa-aikaisia työntekijöitä A.
 • Kyky suorittaa asiakkaalle palveluun liittyviä sähköpostiviestejä, mainoksia, kyselylomakkeita jne.
 • Jotta pystytään tallentamaan, tallentamaan ja tallentamaan lahjusten kyselyjen sisältöä jne. Laadun parantamiseksi asiakastuen avulla jne.

2. kausi

Palvelun on oltava käytettävissä tämän palvelun kirjautumisessa tai käytössä (jäljempänä "salasana jne."), Kuten sähköpostiosoite ja salasana, jota 登録 käyttää tämän palvelun rekisteröimiseksi.

3. termi

Sinun on haettava rekisteröintiä tähän palveluun A. Jos lahjonta kuuluu jäljempänä mainittuihin syihin, A voi hylätä rekisteröintihakemuksen ja voi peruuttaa rekisteröinnin, vaikka se olisi rekisteröity.
 • Kun arvioidaan, että on olemassa pelko olemattomasta tai olemattomasta
 • Kun on olemassa pelko, että sama henkilö voi rekisteröidä useita tilejä tai rekisteröityä
 • Jos kyseessä on väärä, virhe tai laiminlyönti rekisteröinnissä
 • Hakemusajankohtana, jos jäsenyyssääntöjä rikotaan jne., Jos olet saanut tai ollut saanut tilin keskeyttämisen, pakkosiirron tai jäsenhankkeen hakemuksen.
 • Maksuyritys pitää hakijan maksutapana toimittamia maksutietoja pätemättöminä
 • Jos lahjonta ei ole aikaisemmin maksanut
 • Jos susi on jokin alaikäinen, aikuisen seurakunta, suojattu henkilö tai avustettava henkilö ja huoltajan, laillisen huoltajan jne. Suostumusta ei ole saatu rekisteröinnin yhteydessä.
 • Siinä tapauksessa, että Yhtiö arvioi, että se ei ole sopiva tämän palvelun käyttäjänä.

4. vaalikausi

Salasanan on oltava asiakkaan hallinnassa. Voimme pitää tämän palvelun käyttöä asianomaisen henkilön hyväksymänä sisäänkirjautuneen salasanan ja rekisteröidyn salasanan välillä.

Viides kappale

Kolmannet osapuolet eivät saa käyttää salasanasi jne. Lisäksi siirtoa kolmannelle osapuolelle, lainaa jne. Ei pitäisi tehdä.

Kohta 6

Jos olet unohtanut salasanasi jne. Tai jos epäilet, että kolmatta osapuolta käytetään laittomasti, ota heti yhteyttä A: han ja noudata ohjeita. Lisäksi velvollisuutemme on korvata kaikki viestinnän viivästymisen aiheuttamat vahingot jne.

3 artikla (Rekisteröintitietojen muuttaminen)

Jos rekisteröintitietojasi on muutettava, sinun on jatkettava rekisteröintitietojen muuttamista viipymättä A. Lisäksi A ei ole vastuussa vahingosta, vaikka se kärsi vahinkoa jne. Muutosmenettelyn viivästymisen vuoksi.

4 artikla (kielletty toimi)

Kohta 1

Et saa suorittaa seuraavia toimia, kun käytät tätä palvelua.
 • Siirrä, käytä, osta ja myy, nimeä muutoksia, panttausasetuksia ja takaa oikeuden käyttää tätä palvelua kolmannelle osapuolelle
 • Siirrä tai anna salasana jne. Kolmannelle osapuolelle tai käytä sitä kolmannelle osapuolelle
 • Hyökkäys kunnian, luoton, tekijänoikeuden, patenttioikeuden, hyödyllisyysmallin oikean, muotoilun oikealla, tavaramerkin oikealla, muotokuvan oikealla, yksityisyyden suojalla
 • Laiton toiminta, yleisen järjestyksen ja moraalin vastainen toiminta
 • Toimii, jotka häiritsevät tämän palvelun toimintaa
 • Säädökset, jotka käyttävät tätä palvelua liiketoimintaa, voittoa ja valmistelua varten
 • Toiminto, joka pyytää tai kannustaa muita tämän palvelun käyttäjiä tai ohjaajia
 • Muut tämän palvelun käyttäjät / ohjaajat ovat taloudellisesti ja henkisesti vahingollisia
 • Säädökset, jotka johtavat rikoksiin ja rikoksiin
 • Häirintää koskevat toimet, kuten opettajan häirintä ja oppitunnin etenemisen estäminen, kuten huono käytös
 • Luottamuksellisten tietojen, joita CA ei yleensä paljasta, kuten opettajan työehtojen, puhelinkeskuksen sijainnin, Internet-yhteyden, puuttuminen
 • Uskonnollisten, poliittisten yhdistysten, monen kaupallisen oikeuden ym. Opettajien pyytäminen
 • Toiminta, jolla henkilö tai hänen edustajansa yrittää henkilökohtaisesti ottaa yhteyttä luennoitsijaan verkossa tai offline-tilassa
 • Opettajien kutsuminen työskentelemään A: n kanssa kilpailevissa palveluissa ja yrityksissä
 • Opettajamme ja asiakastukihenkilöstön väärinkäyttö tai pelottelu tai muu toiminta, joka haittaa asiakastukityön etenemistä
 • Laki käyttää yhtä tiliä useilla käyttäjillä
 • Laki useiden tilien rekisteröimisestä
 • Oppaan osallistuu kaksi muuta tai useampaa muuta osapuolta kuin 乙 (on mahdollista saada yksi kolmas osapuoli, kun on ottaa oppitunnin)
 • Laki ottaa opetuksia humalassa
 • Säädökset, jotka antavat ohjaajalle ahdistusta tai rasitusta, kuten liiallinen ihoaltistus, puvut tai alusvaatteet, joilla on ihoaltistus
 • Toiminta, jossa paljastetaan oppitunnin, kuvan, videon tai äänen sisältö ilman lupaa A: lle
 • Oppitunti toimii ilman tekstinsyöttöä, äänilokia, videolokia
 • Lisäksi Jia tuomitsee tehottomaksi

2. kausi

Päätös siitä, kuuluuko se edellisen kohdan kiellettyjen toimien piiriin, tehdään A: n harkinnan mukaan. Emme vastaa tässä osassa annetuista tuomioista.

5 artikla (punaiset säännökset)

Kohta 1

Jos katsomme, että olemme tehneet 4 artiklassa kuvatun kielletyn toimen, palvelun tarjoamisen tilanteesta riippumatta, emme tarvitse ennakkoilmoitusta jne. Tai meidän on voitava luovuttaa rekisteröinnin peruuttaminen.

2. kausi

Jos saat edelliseen kohtaan perustuvan määräyksen, et korvaa jo maksamiasi maksuja.

3. termi

Opetuksen aikana, jos opettajan kanssa on ongelma kuin oppitunti, en ole lainkaan vastuussa.

4. vaalikausi

Jos A: lle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuu vahinkoa edellisen kappaleen vastaisen toiminnan vuoksi, olen vastuussa oikeudellisesta vastuusta myös palvelusta poistamisen jälkeen, Meillä on velvollisuus korvata aiheutuneet vahingot.

6 artikla (Sähköpostiviesti)

Kohta 1

Voimme lähettää sähköpostiviestejä, kun lähetämme tärkeitä tietoja tästä palvelusta, vaikka olisimme asettaneet, että sähköpostiviestit eivät vastaanota kaikkia sähköpostiviestejä jne.

2. kausi

Sähköpostitse tehdyt ilmoitukset katsotaan suoritetuiksi, kun ne lähetetään nimettyyn sähköpostiosoitteeseen.

3. termi

乙 muuttaa eri asetuksia jne. Nimettyyn sähköpostiosoitteeseen ja saa vastaanottaa sähköpostiviestejä 甲 (verkkotunnus: nativecamp.net).

4. vaalikausi

Vastaamme sähköpostihäiriöön, jos A-sähköpostiviesti ei saavuta ongelman lähdettä nimettyyn sähköpostiosoitteeseen, virheeseen tai virheeseen liittyvässä virheessä. Ja ei ole vastuussa. Lisäksi meillä on velvollisuus korvata kaikki vian aiheuttamat vahingot jne. Emme saa missään tapauksessa olla vastuussa A.

7 artikla (Tämän palvelun käyttö)

Kohta 1

Sinun täytyy vahvistaa ja hyväksyä seuraavat asiat ennen tämän palvelun käyttöä. Lisäksi Käyttöehtojen 2.1 kohdassa määritellyn Palvelun rekisteröinnin jälkeen Käyttäjä voi käyttää Palvelua ilmoittamalla siitä suostumuksesta sähköpostitse.
 • Jotta pystytään tallentamaan tarvittavia tietoja, kuten oppitunnin sisältöä, varmistamaan tai ylläpitämään palvelumme johdonmukaisuutta
 • Jotta tämä palvelu saataisiin sujuvasti, sinun on ehkä tarkistettava oppitunnin sisältö oppitunnin aikana

2. kausi

Rekisteröinnin päätyttyä voit aloittaa tämän palvelun käytön siitä päivästä alkaen, jona A on vahvistanut A: n järjestelmässä ensimmäisen käyttöehtopalkkion maksun, jäljempänä "käyttöpäivämäärä" Minä tahdon Tämä ei kuitenkaan koske 8 artiklan mukaista ilmaista kokeilukampanjaa.

8 artikla (Free Trial Campaign)

Kohta 1

Voimme tarjota tätä palvelua ilmaisella kokeilukampanjalla (jäljempänä "ilmainen oikeudenkäynti") tietyin ehdoin.

2. kausi

Ilmainen kokeiluversio on hyötyä tämän palvelun hyvyydestä ja kannustamisesta maksua vastaan. Siksi ilmainen kokeilu on käytettävissä vain kerran per henkilö. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että olet tilannut useamman kuin yhden ilmaisen kokeilun, ilmaisen kokeiluversion oikeus ei ole voimassa toisen jälkeen, ja maksetut suunnitelmat maksetaan automaattisesti.

3. termi

Jos et poista palvelua ennen maksuttoman kokeilujakson päättymistä, aloitat maksun käyttömaksusta tilauksesi suunnitelman mukaisesti.

4. vaalikausi

Emme ilmoita, että tilauksesi maksuttoman kokeiluversion tilauksesi on päättynyt tai että tilaussuunnitelman käyttö on alkanut. Jos et halua ottaa maksua tästä palvelusta, sinun on peruutettava tämä palvelu klo 23.59 JST: n jälkeen maksuttoman kokeilun päättymispäivänä. Maksumenetelmää veloitetaan edelleen tilaussuunnitelman mukaisesti, ellet poistu klubista tai lopeta palvelun käyttäminen. Lisäksi on mahdollista peruuttaa klubi milloin tahansa.

9 artikla (oppitunti)

Kohta 1

Oppitunnit ovat 25 minuuttia yhdelle oppitunnille. Oppitunti ei keskeydy missään tapauksessa, ellei toisin mainita.

2. kausi

Jos oppitunti viivästyy yli 5 minuuttia, oppitunti peruutetaan automaattisesti. Jos viive on alle 5 minuuttia, opetukset ovat mahdollisia. Oppitunnin aika on kuitenkin aika, joka saadaan vähentämällä viivästyminen 25 oppitunnista tunnilta.

3. termi

Jos teet jotakin ehdoista, jotka on mainittu ehtojen 4 artiklassa, tai jos päätät, että olet sovellettavissa, voit lopettaa oppitunnin.

4. vaalikausi

‪Oppituntien laadun parantamiseksi jotkut oppitunnit voidaan nauhoittaa / tallentaa, ja hyväksyt ja tunnustat etukäteen, että tekemämme oppitunnit ovat voineet olla nauhoitettuja / nauhoitettuja.‬

10 artikla (Varattu opetus)

Kohta 1

Voit käyttää varaustunteja. Lisäksi oletetaan, että varausopetus valmistuu, kun varaus näkyy palvelun reservation varausvarauksessa.

2. kausi

乙 Määräaika oppituntien saamiselle on 10 minuuttia ennen oppitunnin alkamispäivää.

3. termi

Voit tehdä varaustunteja jopa 7 päivää etukäteen. Kolikon tai varausmaksun, jonka C on ilmoittanut varauksen yhteydessä, on kuitenkin oltava.

4. vaalikausi

Edellä mainittujen kohtien lisäksi noudatamme A: n verkkosivuilla erikseen vahvistamia sääntöjä.

11 artikla (Käyttömaksun ja käyttömaksun maksaminen)

Kohta 1

Maksat A: lle A: n erikseen määrittämän käyttömaksun korvauksena tämän palvelun käytöstä. Lisäksi kannamme kulutusveron ja muut käyttömaksun verot.

2. kausi

Maksat A: lle maksutavan, jonka A on määrittänyt tämän palvelun "Jäsenvalvontaikkunassa" tai "Maksunäytössä".

3. termi

Käyttömaksu on sama kuin käyttösopimus samoin edellytyksin, paitsi jos peruutus tapahtuu ehtojen 13 artiklan mukaisesti. Päivitetään automaattisesti.

(1) Premium-suunnitelma: 1 kuukauden sopimuskausi
(2) Viikkosuunnitelma: 7 päivän sopimuskausi * Uudet hakemukset keskeytetään

4. vaalikausi

Palvelun käyttömaksu on maksettava edellisen kohdan mukaisella sopimusehdolla, eikä maksua, joka on maksettu A: sta C: hen, palauteta mistään syystä. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos Palvelua ei anneta syistä, jotka johtuvat yhtiöstä.

Viides kappale

Siirtyminen lahjuksen maksuttomasta kokeilusta maksettuun suunnitelmaan ja selvitykseen tehdään 8.4 artiklan mukaisesti.

Kohta 6

Vaikka käyttömaksua ei ole maksettu normaalisti järjestelmän vikaantumisen tai maksuhäiriön takia jne., Jos osapuoli ei vetäyty, osapuoli veloittaa käyttäjältä myöhempää päivää. Maksamattomien maksujen käsittelyä yritetään rekisteröidä tai vaihtaa automaattisesti. Lisäksi ei esitetä vaatimuksia niille, joiden peruuttaminen on käsitelty ennen selvityspyyntöä.

Kohta 7

Yhtiön verkkosivustolta ostamat kolikot (jäljempänä 'ostetut kolikot') päättyvät 180 päivän kuluttua ostopäivästä, ja ne ovat kelvottomia 180 päivän kuluttua. (Kolikoita ei voi ostaa mobiilisovelluksessa.) Yrityksen muulla kuin ostolla hankkimien kolikoiden (jäljempänä ”palvelukolikot”) voimassaoloaika päättyy 60 päivän kuluttua niiden myöntämispäivästä, ja 60 päivää kuluu Se on mitätöitävä tekohetkellä. Palvelukolikoiden joukossa kolikoita, jotka palkitaan kuukausittain yrityspalkkiojärjestelmän etuina (jäljempänä 'yrityspalkkiojärjestelmän kolikot'), sovelletaan sopimuksen uusimispäivämääränä, joka on kuluvan kuukauden yrityspalkkiojärjestelmän kolikon voimassaoloaika. Seuraavan kuukauden yrityspalkkiokolikko myönnetään päivänä.

12 artikla (Tämän palvelun voimassaoloaika)

Kohta 1

Palvelun käytettävissä oleva termi perustuu ensimmäiseen selvityspäivään (laskutuspäivään) ja sopimuksen voimassaoloaikaan, joka vastaa tilaussuunnitelmaa.

2. kausi

Käytettävyysjakso ei saa keskeyttää tämän palvelun käyttöä. Näin ei kuitenkaan ole silloin, kun se kuuluu ehtojen 5.1 artiklan soveltamisalaan.

3. termi

Käytettävissä oleva aika voidaan uusia maksamalla käyttömaksu. Lisäksi maksutapa on suoritettava 11 artiklassa säädetyin keinoin.

13 artikla (peruuttaminen)

Kohta 1

Peruuttamista koskeva hakemus tehdään siten, että A vahvistaa erikseen. Jos peruuttamispyyntö tehdään ilman vikaa, käyttöoikeus peruutetaan, kun peruuttamismenettely on suoritettu. Lisäksi katsotaan, että peruuttamismenettely on päättynyt, kun A on vahvistanut peruuttamishakemuksen ja lähettänyt menettelyn loppuun saattamisen sähköpostitse jne.

2. kausi

On mahdollista hakea peruuttamista milloin tahansa. Käyttöoikeussopimus kuitenkin uusitaan automaattisesti, jos et haet peruutusta viimeistään ennen liittymäsopimuksen voimassaoloaikaa.

3. termi

Menetät kaikki oikeudet Palveluun peruuttamisen päättyessä ja et voi esittää mitään vaatimuksia.

4. vaalikausi

Jos vahingot A: lle tai kolmannelle osapuolelle heidän omien toimintojensa jne. Vuoksi Palvelun suhteen, teet kaikki oikeudelliset velvollisuutesi myös sen jälkeen, kun peruutus on suoritettu.

14 artikla (Rekisteröintitietojen käsittely)

Kohta 1

Käytämme rekisteröintitietojasi vain palvelun tarjoamiseksi.

2. kausi

Emme luovuta rekisteröintitietojasi kolmansille osapuolille ilman etukäteen antamaa suostumustasi. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos jokin seuraavista koskee.
 • Kun laki perustuu ja kun on tarpeen, että valtion moottori tai paikallinen julkinen elin tai henkilö, joka on valtuutettu tekemään yhteistyötä lain edellyttämien asioiden toteuttamiseksi
 • Kun on tarpeen suojella ihmisen elämää, kehoa tai omaisuutta, ja on vaikeaa saada henkilön suostumus
 • Kun ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien oikeudelliset toimenpiteet palvelussuhteen ehtojen rikkomiseksi

3. termi

Käsittelemme tietoja, jotka vastaavat "henkilötietoja" Kashin rekisteröityjen tietojen joukossa tietosuojakäytännön mukaisesti.

15 artikla (Palvelun keskeyttäminen ja päättäminen)

Kohta 1

Voimme keskeyttää tai lopettaa Palvelun ilmoittamalla siitä etukäteen lähettämällä sen Palveluun tai lähettämällä sähköpostia Palvelulle. Lisäksi, jos tätä palvelua on vaikea tarjota sellaisten esteiden vuoksi, kuten kotimaiset tai ulkomaiset poliittiset tilanteet, luonnonkatastrofit jne., Kuten palvelimien tarjoaminen tai muut väistämättömät syyt, tämä palvelu voidaan keskeyttää ilman ennakkoilmoitusta.

2. kausi

Lopetamme tämän palvelun ja vähennämme Filippiineillä järjestettyjen loma-aikojen (Holiday Week, Christmas, jne.) Tarjoamia opetuksia ilmoittamalla etukäteen tästä palvelusta tai sähköpostista. Hyväksyt etukäteen, että palvelua ei voi käyttää lomapäivinä Filippiineillä, tai että käytettävissä olevat oppitunnit voivat olla huomattavasti pienempiä normaalista.

16 artikla (Vastuu vahingoista)

Jos rikot käyttöehtoja, saatat vaatia rikkomisen aiheuttamia vahinkoja, jotka ovat suoria tai epäsuoria.

17 artikla (tekijänoikeus ja omistusoikeus)

Kohta 1

Kaikki tähän palveluun liittyvät tavaramerkit, logot, kuvaukset, sisältö jne. Kuuluvat tekijänoikeudet ja omistusoikeudet kuuluvat A. Käytämme samaa tavaramerkkiä ilman A: n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, teemme uusintapainoksia lehdille, muille sivustoille, muokata, kopioida jne. Tämän palvelun käyttötarkoituksen ulkopuolella Se ei saa olla.

2. kausi

Mikäli Yhtiö rikkoo edellistä kohtaa, Yhtiö toteuttaa jokaisen toimenpiteen (varoitus, valitus, vahingonkorvausvaatimus, kieltokysymys, kunnianhakupyyntö jne.) Tekijänoikeuslain perusteella. Sen on oltava mahdollista.

18 artikla (Vastuuvapaus)

Olemme etukäteen samaa mieltä siitä, että emme ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat seuraavissa kohdissa esitetyistä asioista.
 • Kun emme pystyneet käyttämään tyytyväisyyttä, kun käytimme tätä palvelua
 • Tapauksissa, joissa tarjottujen oppituntien määrä on riittämätön käyttäjien määrän nopean kasvun tai 15 artiklan 2 kohdassa esitetyn syyn vuoksi
 • Jos et voi saada varaustunteja tietylle aikavyöhykkeelle, jota haluat
 • Jos et voi saada ajoitettua opetusta tietylle ohjaajalle, jota haluat
 • Kun se on pakko peruuttaa oppitunnin tämän sopimuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta syystä tai sähkökatkosta tai viestintävirheestä luennoitsijan toimitusmaassa
 • Jos kyseessä on vilpillinen pääsy viesteihin tai tietoihin, luvaton muutos tai muu kolmannen osapuolen teko
 • Palvelun tarjoamien oppituntien oppimisvaikutus, tehokkuus, tarkkuus, uskottavuus jne
 • Muiden A: n käyttöön ottamien ja suosittelemien muiden yritysten palvelujen ja opetusmateriaalien tehokkuus, tehokkuus, turvallisuus, tarkkuus jne. Tämän palvelun osalta
 • Kun vahingot, kuten virusinfektio, johtuvat vastaanotetuista tai avatuista tiedostoista jne. Omalla vastuullasi
 • Kun tätä palvelua ei voi käyttää salasanan katoamisen tai kyvyttömyyden vuoksi
 • Kaikki tämän palvelun antamat tiedot, linkkien täydellisyys, tarkkuus, tuoreus, turvallisuus jne.
 • Tämän palvelun tai tämän palvelun tai sen käytön jne. Kolmannen osapuolen ylläpitämän verkkosivuston sisältö jne.

19 artikla (tämän palvelun päivämäärä ja kellonaika)

Tässä palvelussa käytön aloituspäivämäärä, erilaisten maksujen maksupäivä sekä eri hakemusten määräaika jne. Perustuvat Japanin aikaan (GMT + 9:00).

20 artikla (ehtojen muutos)

A-osapuoli voi muuttaa ehtoja ilmoittamatta siitä osapuolelle B. Uudistetut käyttöehdot tulevat voimaan heti, kun ne on lähetetty Palveluun tai kun A lähettää tietoja K: lle sähköpostitse, ja K on aiemmin samaa mieltä On

21 artikla (hallintolaki ja yksinomainen suostumustuomioistuin)

Näitä ehtoja on tulkittava Singaporen lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi A ja T sopivat etukäteen, että Singaporen tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta ratkaista riidat, jotka ovat syntyneet A: n ja T: n välillä tämän palvelun tai tämän sopimuksen perusteella. teitä.
11.11.2014 perustaminen
20. helmikuuta 2015 tarkistettu
Tarkistettu 31. maaliskuuta 2015
27. lokakuuta 2015 tarkistettu
31. toukokuuta 2016 Tarkistettu
27. huhtikuuta 2017 tarkistettu
1. kesäkuuta 2017 tarkistettu
Tarkistettu 14. toukokuuta 2018
Tarkistettu 8. lokakuuta 2018
Tarkistettu 12. kesäkuuta 2020
23 syyskuu 2020 tarkistus
Tarkistettu 29. kesäkuuta 2012