Η Native Camp Pte Ltd (εφεξής "Α") είναι υποψήφιος αιτών και χρήστης (εφεξής αποκαλούμενης "αυτή η υπηρεσία") μιας επί γραμμής υπηρεσίας συνομιλίας στην Αγγλία (εφεξής "αυτή η υπηρεσία") που παρέχεται στο "Native Camp Native English Conversation" Οι ακόλουθοι όροι χρήσης (εφεξής οι "Όροι") ορίζονται σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας με "乙".

Πρέπει να συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και την πολιτική απορρήτου (για χειρισμό προσωπικών πληροφοριών) (εφεξής αποκαλούμενη "Πολιτική Απορρήτου") που ορίζονται ξεχωριστά από την Α. Επιπλέον, θεωρούμε ότι συμφωνήσαμε με όλους τους όρους αυτής της συμφωνίας όταν υποβάλαμε αίτηση εγγραφής στην υπηρεσία αυτή.

Άρθρο 1 (Πεδίο εφαρμογής των Όρων)

Το πεδίο εφαρμογής των Όρων είναι οι πληροφορίες και οι πληροφορίες που αποστέλλονται από την Εταιρεία στην Εταιρεία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ. που παρέχεται από την Εταιρεία, επιπλέον των δικτυακών τόπων και των εφαρμογών που παρέχει η Εταιρεία στο Διαδίκτυο (εφεξής "Ιστός"). Περιλαμβάνει επίσης
Επιπλέον, ο ορισμός της γενικής ονομασίας που χρησιμοποιείται από την παρούσα συμφωνία χρησιμοποιεί τα ακόλουθα.
 • Διαλέξεις στο Διαδίκτυο που παρέχονται από αυτή την υπηρεσία ονομάζονται "Μάθημα"
 • Ο αγγλικός εκπαιδευτής συνομιλίας που παρέχει αυτή η υπηρεσία ονομάζεται "εκπαιδευτής"
 • Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιγράφεται στις πληροφορίες εγγραφής που καταχωρήθηκαν από το 乙 κατά την εγγραφή αυτής της υπηρεσίας καλείται "καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"
 • Ο εκπαιδευτής που είναι υπεύθυνος για το μάθημα ονομάζεται "εκπαιδευτής"
 • Ονομάζεται "Reserved Lesson" για να κρατήσει εκ των προτέρων τον εκπαιδευτή και το μάθημα
 • Το σημείο σε αυτή την υπηρεσία που χρησιμοποιείται κατά τη χρήση ενός μαθήματος κρατήσεων ονομάζεται "κέρμα"

Άρθρο 2 (Αίτηση καταχώρησης αυτής της υπηρεσίας)

Στοιχείο 1

Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση εγγραφής στην υπηρεσία αυτή με τα μέσα που ορίζει η Α. Επιπλέον, πρέπει να επιβεβαιώσετε το ακόλουθο θέμα και να συμφωνήσετε για την καταχώριση αυτής της υπηρεσίας.
 • Επιβεβαιώστε ότι το περιβάλλον επικοινωνίας δεν επηρεάζει τη χρήση αυτής της υπηρεσίας
 • Εάν η δωροδοκία είναι ανήλικος, λάβετε τη συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου
 • Οι εκπαιδευτές που παρέχουν αγγλικές υπηρεσίες συνομιλίας περιλαμβάνουν τακτικούς υπαλλήλους, εργαζόμενους με μερική απασχόληση από την Α.
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαφημίσεων, ερωτηματολογίων κ.λπ. σχετικά με την υπηρεσία προς τον πελάτη
 • Για να μπορέσετε να καταγράψετε, να καταγράψετε και να αποθηκεύσετε τα περιεχόμενα των ερωτημάτων δωροδοκίας κ.λπ. για τη βελτίωση της ποιότητας της απάντησης από την υποστήριξη πελατών

2ος όρος

Οι πληροφορίες που απαιτούνται για την είσοδο ή τη χρήση αυτής της υπηρεσίας (εφεξής "κωδικός κλπ."), Όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιεί η εγγραφή για την εγγραφή αυτής της υπηρεσίας, θα είναι διαθέσιμες για αυτήν την υπηρεσία.

3η θητεία

Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση εγγραφής στην υπηρεσία αυτή με τα μέσα που ορίζει η Α. Σε περίπτωση που η δωροδοκία εμπίπτει στους λόγους που αναφέρονται παρακάτω, ο Α μπορεί να αρνηθεί την αίτηση καταχώρισης και μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή ακόμη και αν έχει καταχωριστεί.
 • Όταν κρίνεται ότι υπάρχει φόβος ανύπαρκτης ή ανύπαρκτης
 • Όταν υπάρχει φόβος ότι πολλοί λογαριασμοί μπορούν να καταχωρηθούν από το ίδιο άτομο ή όταν έχουν εγγραφεί
 • Σε περίπτωση ψευδούς, λάθους ή παράλειψης στην εγγραφή
 • Κατά τη στιγμή της αίτησης, λόγω παραβίασης των κανόνων συμμετοχής κλπ., Εάν έχετε λάβει ή είχατε αναστολή λογαριασμού, αναγκαστική τερματισμό ή αίτηση σύμβασης μέλους.
 • Όταν τα στοιχεία πληρωμής που υποβάλλονται από τον αιτούντα ως μέθοδο πληρωμής θεωρούνται άκυρα από την εταιρεία πληρωμών
 • Εάν η δωροδοκία απέτυχε να πληρώσει στο παρελθόν
 • Εάν ο λύκος είναι ανήλικος, ένας ενήλικος θάλαμος, προστατευόμενο πρόσωπο ή βοηθούμενο άτομο και η συγκατάθεση κηδεμόνα ή νόμιμου κηδεμόνα κ.λπ. δεν έχουν ληφθεί κατά την εγγραφή
 • Σε περίπτωση που η Εταιρεία κρίνει ότι είναι απρόσφορη ως χρήστης αυτής της υπηρεσίας.

4η θητεία

Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να διαχειρίζεται αυστηρά ο πελάτης. Μπορούμε να θεωρήσουμε τη χρήση αυτής της υπηρεσίας από το εν λόγω πρόσωπο από τη συμφωνία μεταξύ του κωδικού πρόσβασης που καταχωρήθηκε κατά τη στιγμή της σύνδεσης και του καταχωρημένου.

5η παράγραφος

Δεν πρέπει να επιτρέπετε σε τρίτους να χρησιμοποιούν τον κωδικό σας κ.λπ. Επιπλέον, η μεταφορά σε τρίτο μέρος, δάνειο κ.λπ. δεν πρέπει να γίνει.

Στοιχείο 6

Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας κ.λπ. ή αν υποψιάζεστε ότι κάποιος τρίτος έχει χρησιμοποιηθεί παράνομα, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την Α και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Επιπλέον, θα είμαστε υποχρεωμένοι να αποζημιώσουμε για όλες τις ζημιές κ.λπ. που οφείλονται στην καθυστέρηση της επικοινωνίας.

Άρθρο 3 (Αλλαγή πληροφοριών καταχώρισης)

Εάν υπάρχει ανάγκη να αλλάξετε τα στοιχεία εγγραφής σας, θα πρέπει να προχωρήσετε στην αλλαγή των πληροφοριών εγγραφής χωρίς καθυστέρηση με τα μέσα που ορίζει η Α. Επιπλέον, η Α δεν ευθύνεται για τη ζημία, ακόμη και αν υπέστη ζημία κ.λπ. λόγω της καθυστέρησης της διαδικασίας αλλαγής.

Άρθρο 4 (Απαγορευμένη πράξη)

Στοιχείο 1

Δεν θα εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες κατά τη χρήση αυτής της υπηρεσίας.
 • Μεταφορά, χρήση, αγορά και πώληση, αλλαγή ονόματος, δέσμευση και εξασφάλιση του δικαιώματος χρήσης αυτής της υπηρεσίας σε τρίτους
 • Μεταφέρετε ή δώστε έναν κωδικό πρόσβασης κ.λπ. σε τρίτο μέρος ή χρησιμοποιήστε τον για τρίτο
 • Παραβιάζει την τιμή, την πίστωση, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το δικαίωμα μοντέλου, το δικαίωμα σχεδιασμού, το δικαίωμα εμπορικού σήματος, το δικαίωμα παρασκηνίου και το απόρρητο
 • Παράνομη πράξη, πράξη κατά της δημόσιας τάξης και της ηθικής
 • Πράξεις που παρεμβαίνουν στη λειτουργία αυτής της υπηρεσίας
 • Πράξεις που χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία για επιχειρηματικές δραστηριότητες, για κερδοσκοπικούς σκοπούς και για την προετοιμασία τους
 • Δράσεις για την επιδίωξη ή την προώθηση παράνομων δραστηριοτήτων σε άλλους χρήστες και εκπαιδευτές
 • Άλλοι χρήστες / εκπαιδευτές αυτής της υπηρεσίας υφίστανται οικονομικές και ψυχικές βλάβες
 • Πράξεις που οδηγούν σε εγκληματικές πράξεις και εγκληματικές πράξεις
 • Οι πράξεις παρενόχλησης, όπως η παρενόχληση στον λέκτορα και η πρόληψη της προόδου του μαθήματος, όπως η κακή συμπεριφορά
 • Η πράξη του snooping εμπιστευτικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται γενικά από την CA, όπως οι συνθήκες απασχόλησης του εκπαιδευτή, η θέση του τηλεφωνικού κέντρου, η σύνδεση στο Internet κλπ.
 • Η πράξη της πρόσκλησης των καθηγητών για τη θρησκεία, την πολιτική ένωση, το πολυμερές δίκαιο
 • Η πράξη με την οποία το πρόσωπο ή ο αντιπρόσωπός του επιχειρεί προσωπικά να επικοινωνήσει με τον λέκτορα online ή offline
 • Η πράξη πρόσκλησης εκπαιδευτών να εργάζονται σε μια υπηρεσία ή εταιρεία που ανταγωνίζεται με την Α.
 • Κατάχρηση ή εκφοβισμός των εκπαιδευτών μας και του προσωπικού υποστήριξης πελατών ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που εμποδίζει την πρόοδο των εργασιών υποστήριξης πελατών
 • Πράξη χρήσης ενός λογαριασμού με πολλούς χρήστες
 • Πράξη εγγραφής πολλών λογαριασμών
 • Η πράξη της ύπαρξης δύο ή περισσότερων τρίτων εκτός από το 乙 συμμετέχει στο μάθημα (είναι δυνατόν να συμμετέχει ένα τρίτο μέρος όταν 乙 παίρνει ένα μάθημα)
 • Πράξη λήψης μαθημάτων σε κατάσταση μέθης
 • Πράξεις που δίνουν άγχος ή στέλεχος στον εκπαιδευτή, όπως υπερβολική έκθεση δέρματος, κοστούμια ή εσώρουχα με έκθεση δέρματος
 • Μια πράξη αποκάλυψης του περιεχομένου ενός μαθήματος, μιας εικόνας, ενός βίντεο ή ενός ήχου χωρίς την άδεια του Α
 • Λειτουργία μαθήματος χωρίς εισαγωγή κειμένου, ημερολόγιο ήχου, ημερολόγιο βίντεο
 • Επιπλέον, η πράξη που η Jia θεωρεί ακατάλληλη

2ος όρος

Η απόφαση για το κατά πόσον εμπίπτουν ή όχι στις απαγορευμένες πράξεις της προηγούμενης παραγράφου θα γίνεται κατά την κρίση της Α. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για τις κρίσεις σε αυτή την ενότητα.

Άρθρο 5 (Ποινικές διατάξεις)

Στοιχείο 1

Εάν κρίνουμε ότι έχουμε προβεί σε απαγορευμένη πράξη όπως περιγράφεται στο άρθρο 4, ανεξάρτητα από την κατάσταση παροχής υπηρεσιών, δεν απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση κ.λπ. Ή θα είμαστε σε θέση να διαθέσουμε την ακύρωση της εγγραφής.

2ος όρος

Εάν λάβετε μια διάταξη βάσει της προηγούμενης παραγράφου, δεν θα επιστρέψετε τυχόν χρεώσεις που έχετε ήδη καταβάλει.

3η θητεία

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον εκπαιδευτή εκτός του μαθήματος, δεν θα είμαι υπεύθυνος.

4η θητεία

Σε περίπτωση βλάβης του Α ή τρίτου λόγω πράξης που παραβιάζει την προηγούμενη παράγραφο, θα αναλάβω οποιαδήποτε νομική ευθύνη, ακόμη και μετά την απόσυρση από την υπηρεσία, εν πάση περιπτώσει στην Α. Έχουμε την υποχρέωση να αποζημιώσουμε για τη ζημία που έχει συμβεί.

Άρθρο 6 (Κοινοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Στοιχείο 1

Θα μπορούμε να στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν στέλνουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία, ακόμη και αν έχουμε ορίσει ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα λαμβάνουν όλες τις ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.

2ος όρος

Οι ειδοποιήσεις που γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρούνται ότι έχουν ολοκληρωθεί κατά την αποστολή τους σε καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3η θητεία

乙 θα αλλάξει διάφορες ρυθμίσεις κ.λπ. σχετικά με την καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα επιτρέπεται να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το 甲 (όνομα τομέα: nativecamp.net)

4η θητεία

Θα απαντήσουμε στην αποτυχία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το A δεν φτάσει στην πηγή του προβλήματος λόγω ελαττώματος στη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σφάλματος ή σφάλματος στη ρύθμιση παραλαβής. Και δεν είναι υπεύθυνος. Επιπλέον, έχουμε την υποχρέωση να αποζημιώνουμε όλες τις ζημιές κλπ. Που οφείλονται στην αποτυχία και σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε στην Α.

Άρθρο 7 (Χρήση αυτής της υπηρεσίας)

Στοιχείο 1

Πρέπει να επιβεβαιώσετε και να συμφωνήσετε με τα παρακάτω θέματα πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία. Επιπλέον, μετά την καταχώρηση της υπηρεσίας που περιγράφεται στο Άρθρο 2.1 των Όρων και Προϋποθέσεων, ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία με την κοινοποίηση της συναίνεσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Για να μπορέσετε να καταγράψετε τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως τα περιεχόμενα μαθήματος του 乙, για να διασφαλίσετε ή να διατηρήσετε τη συνέπεια της υπηρεσίας μας
 • Προκειμένου να παρέχετε την υπηρεσία αυτή ομαλά, ίσως χρειαστεί να ελέγξετε τα περιεχόμενα του μαθήματος κατά τη διάρκεια του μαθήματος

2ος όρος

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν την υπηρεσία από την ημερομηνία που η πρώτη πληρωμή του τέλους χρήσης που ορίζεται στο Άρθρο 11 των Όρων επιβεβαιώνεται από το Α στο σύστημα του Α (εφεξής "ημερομηνία έναρξης χρήσης") Θα το κάνω Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τη δωρεάν δοκιμαστική εκστρατεία του άρθρου 8.

Άρθρο 8 (Εκστρατεία ελεύθερης δοκιμής)

Στοιχείο 1

Μπορούμε να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία με μια δωρεάν δοκιμαστική καμπάνια (εφεξής "δωρεάν δοκιμή") για ορισμένες συνθήκες.

2ος όρος

Η δωρεάν δοκιμή είναι ένα όφελος για την κατανόηση της καλοσύνης αυτής της υπηρεσίας και για την ενθάρρυνση της συνδρομής έναντι αμοιβής. Επομένως, η δωρεάν δοκιμή είναι διαθέσιμη μόνο μία φορά ανά άτομο. Στην απίθανη περίπτωση που έχετε εγγραφεί σε περισσότερες από μία δωρεάν δοκιμές, το δικαίωμα δωρεάν δοκιμής δεν ισχύει μετά το δεύτερο και οι πληρωμένες πληρωμές θα δημιουργηθούν αυτόματα.

3η θητεία

Αν δεν αποσύρετε την υπηρεσία πριν από το τέλος της δωρεάν δοκιμής, θα αρχίσετε να χρεώνετε το τέλος χρήσης σύμφωνα με το πρόγραμμα εγγραφής σας.

4η θητεία

Δεν θα σας ειδοποιήσουμε ότι η συνδρομή σας για τη δωρεάν δοκιμή της συνδρομής έχει λήξει ή ότι έχει ξεκινήσει η χρήση του σχεδίου εγγραφής για τη συνδρομή. Αν δεν επιθυμείτε να χρεωθείτε για την υπηρεσία αυτή, θα χρειαστεί να αποσύρετε αυτήν την υπηρεσία μέχρι τις 11:59 μ.μ. JST την ημερομηνία λήξης της δωρεάν δοκιμής. Θα συνεχίσουμε να χρεώνουμε τη μέθοδο πληρωμής σύμφωνα με το πρόγραμμα εγγραφής σας, εκτός εάν αποσύρετε από τη λέσχη ή σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία. Επίσης, είναι δυνατόν να αποχωρήσετε από το σύλλογο ανά πάσα στιγμή.

Άρθρο 9 (Μάθημα)

Στοιχείο 1

Τα μαθήματα είναι 25 λεπτά για ένα μάθημα. Ο χρόνος του μαθήματος δεν διακόπτεται σε καμία περίπτωση εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

2ος όρος

Εάν το μάθημα καθυστερήσει για περισσότερο από 5 λεπτά στην ώρα έναρξης του μαθήματος, το μάθημα ακυρώνεται αυτόματα. Εάν η καθυστέρηση είναι μικρότερη από 5 λεπτά, θα είναι δυνατά τα μαθήματα. Ωστόσο, ο χρόνος μαθήματος είναι ο χρόνος που λαμβάνεται αφαιρώντας την καθυστέρηση από 25 μαθήματα ανά μάθημα.

3η θητεία

Αν κάνετε οποιαδήποτε από τις απαγορευμένες πράξεις που αναφέρονται στο Άρθρο 4 των Όρων ή εάν αποφασίσετε ότι είστε εφαρμόσιμοι, θα είστε σε θέση να τερματίσετε το μάθημα.

4η θητεία

‪Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των μαθημάτων, ορισμένα μαθήματα μπορεί να καταγραφούν / καταγραφούν και συμφωνείτε και αναγνωρίζετε εκ των προτέρων ότι τα μαθήματα που παίρνετε ενδέχεται να έχουν καταγραφεί / καταγραφεί από εμάς.‬

Άρθρο 10 (Διδακτικό μάθημα)

Στοιχείο 1

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μάθημα κρατήσεων. Επιπλέον, θεωρείται ότι το μάθημα κράτησης θα ολοκληρωθεί όταν η κράτηση αντικατοπτρίζεται στην κατάσταση κράτησης 乙 της υπηρεσίας.

2ος όρος

乙 Η προθεσμία για την απόκτηση προγραμματισμένων μαθημάτων είναι 10 λεπτά πριν από την ημερομηνία έναρξης του μαθήματος.

3η θητεία

Θα μπορείτε να κάνετε ένα μάθημα κράτησης μέχρι 7 ημέρες εκ των προτέρων. Ωστόσο, το νόμισμα ή το τέλος κράτησης που καθορίζεται από τη C κατά τη στιγμή της κράτησης θα απαιτηθούν.

4η θητεία

Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, θα συμμορφωθούμε με τους κανόνες που ορίζονται ξεχωριστά από τον Α στον ιστότοπο.

Άρθρο 11 (Τέλη πληρωμής και τρόπος πληρωμής)

Στοιχείο 1

Θα καταβάλλετε στον Α το τέλος χρήσης που καθορίζεται ξεχωριστά από τον Α ως αποζημίωση για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Επιπλέον, θα επιβαρύνουμε τον φόρο κατανάλωσης και άλλους φόρους επί του τέλους χρήσης.

2ος όρος

Θα πληρώσετε στον Α με τη μέθοδο πληρωμής που καθορίζεται από το Α στην "οθόνη εγγραφής μέλους" ή στην "οθόνη πληρωμής" αυτής της υπηρεσίας.

3η θητεία

Το τέλος χρήσης είναι το ίδιο με τη σύμβαση χρήσης με τους ίδιους όρους, εκτός εάν η ανάληψη γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 των Όρων. Θα ενημερωθεί αυτόματα.

(1) Σχέδιο Premium: 1μηνη περίοδος σύμβασης
(2) Εβδομαδιαίο σχέδιο: περίοδος σύμβασης 7 ημερών * Οι νέες αιτήσεις θα ανασταλούν

4η θητεία

Το τέλος για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας καταβάλλεται με βάση τη διάρκεια της σύμβασης όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο και το τέλος που καταβλήθηκε μία φορά από τον Α έως το C δεν επιστρέφεται για οποιονδήποτε λόγο. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει αν η Υπηρεσία δεν παρέχεται για λόγους που οφείλονται στην Εταιρεία.

5η παράγραφος

Η μετάβαση από δωρεάν δωροδοκία σε καταβληθέν σχέδιο και διακανονισμό θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8.4.

Στοιχείο 6

Ακόμη και αν η πληρωμή για το τέλος χρήσης δεν πραγματοποιήθηκε κανονικά λόγω βλάβης του συστήματος ή αποτυχίας πληρωμής κ.λπ., αν δεν υπάρχει αποχώρηση από το μέρος, το μέρος θα χρεώσει τον χρήστη για την μεταγενέστερη ημερομηνία. Η επεξεργασία των πληρωμών για τις μη καταβληθείσες χρεώσεις επιχειρείται αυτόματα σε καταχωρημένες ή τροποποιημένες πληροφορίες χρέωσης. Επιπλέον, δεν θα γίνει αξίωση για εκείνους των οποίων η απόσυρση έχει υποβληθεί σε επεξεργασία πριν από την αίτηση διακανονισμού.

Σημείο 7

Τα νομίσματα που αγοράζονται από την Εταιρεία στον Ιστότοπο (εφεξής αποκαλούμενα αγορασθέντα κέρματα) λήγουν 180 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς και λήγουν μετά την παρέλευση 180 ημερών. (Τα κέρματα δεν μπορούν να αγοραστούν στην εφαρμογή για κινητά.) Τα νομίσματα που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία εκτός από την αγορά (εφεξής κέρματα εξυπηρέτησης) θα λήξουν 60 ημέρες από την ημερομηνία χορήγησής τους και θα παρέλθουν 60 ημέρες Θα ακυρωθεί κατά τη στιγμή της εκτέλεσης. Εντούτοις, μεταξύ των κερμάτων εξυπηρέτησης, τα κέρματα που χορηγούνται κάθε μήνα ως όφελος του προγράμματος εταιρικής πριμοδότησης (εφεξής κέρματα εταιρικών πριμοδοτήσεων) υπόκεινται στην ημερομηνία ανανέωσης της σύμβασης ως την ημερομηνία λήξης του νομίσματος σχεδίου πριμοδότησης για τον τρέχοντα μήνα, και Το κέρμα του εταιρικού ασφαλίστρου για τον επόμενο μήνα απονέμεται την ημέρα.

Άρθρο 12 (Διάρκεια της υπηρεσίας αυτής)

Στοιχείο 1

Η διαθέσιμη διάρκεια αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στην πρώτη ημερομηνία διακανονισμού (ημερομηνία χρέωσης) και στον όρο της σύμβασης που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα εγγραφής ως ο πραγματικός όρος.

2ος όρος

Η περίοδος διαθεσιμότητας δεν διακόπτει τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει όταν εμπίπτει στο άρθρο 5.1 των Όρων.

3η θητεία

Η διαθέσιμη περίοδος μπορεί να ανανεωθεί καταβάλλοντας το τέλος χρήσης. Επιπλέον, η μέθοδος πληρωμής πραγματοποιείται με τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 11.

Άρθρο 13 (Ανάκληση)

Στοιχείο 1

Υποβάλλεται αίτηση απόσυρσης με την οποία το Α θα καταρτίσει χωριστά. Εάν η αίτηση υπαναχώρησης γίνει χωρίς ελάττωμα, η επιλεξιμότητα για χρήση ακυρώνεται όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία απόσυρσης. Επιπλέον, θεωρείται ότι η διαδικασία απόσυρσης ολοκληρώνεται όταν ο Α έχει επιβεβαιώσει την αίτηση απόσυρσης και έχει αποστείλει την ολοκλήρωση της διαδικασίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.

2ος όρος

Είναι δυνατόν να ζητήσετε ανάκληση ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, εάν δεν υποβάλετε αίτηση για απόσυρση από την ημέρα που προηγείται της λήξης της περιόδου ισχύος του προγράμματος συνδρομής, η σύμβαση χρήσης θα ανανεώνεται αυτόματα.

3η θητεία

Θα χάσετε όλα τα δικαιώματα της Υπηρεσίας κατά τη λήξη της αποχώρησής σας και δεν θα είστε σε θέση να προβείτε σε οποιαδήποτε αξίωση.

4η θητεία

Σε περίπτωση ζημιάς στον Α ή σε τρίτο λόγω των δικών του δραστηριοτήτων κ.λπ. σε σχέση με την Υπηρεσία, θα αναλάβετε κάθε νομική ευθύνη ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της απόσυρσης.

Άρθρο 14 (Χειρισμός πληροφοριών καταχώρισης)

Στοιχείο 1

Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία εγγραφής σας μόνο με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας.

2ος όρος

Δεν αποκαλύπτουμε τα στοιχεία εγγραφής σας σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παρακάτω.
 • Όταν βασίζεται στο νόμο και όταν είναι απαραίτητο για κρατικό μηχανισμό ή τοπικό δημόσιο φορέα ή πρόσωπο που ανατέθηκε να συνεργαστεί για την εκτέλεση των υποθέσεων που προβλέπονται από το νόμο
 • Όταν είναι απαραίτητο να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή, το σώμα ή η ιδιοκτησία και είναι δύσκολο να αποκτηθεί η συναίνεση του ατόμου
 • Κατά τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των νομικών μέτρων για την παραβίαση των όρων χρήσης της δωροδοκίας

3η θητεία

Θα χειριστούμε τις πληροφορίες που αντιστοιχούν στις "Προσωπικές Πληροφορίες" μεταξύ των καταχωρημένων πληροφοριών του Kashi σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου.

Άρθρο 15 (Διακοπή και τερματισμός της υπηρεσίας αυτής)

Στοιχείο 1

Μπορούμε να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την Υπηρεσία, ειδοποιώντας εκ των προτέρων, δημοσιεύοντας την στην Υπηρεσία ή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Υπηρεσία. Επιπλέον, εάν είναι δύσκολο να παρασχεθεί η υπηρεσία αυτή λόγω εμποδίων όπως η εγχώρια ή ξένη πολιτική κατάσταση, οι φυσικές καταστροφές κ.λπ., όπως οι διακομιστές που πρέπει να παρέχονται ή άλλοι αναπόφευκτοι λόγοι, η υπηρεσία αυτή μπορεί να ανασταλεί χωρίς προειδοποίηση.

2ος όρος

Θα διακόψουμε εκ των προτέρων την υπηρεσία αυτή και θα μειώσουμε εκ των προτέρων τον αριθμό των προσφερόμενων μαθήματα με βάση τις διακοπές στις Φιλιππίνες (Εβδομάδα διακοπών, Χριστούγεννα κ.λπ.) επικοινωνώντας με την υπηρεσία αυτή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι η υπηρεσία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τις ημέρες των διακοπών στις Φιλιππίνες ή ότι τα διαθέσιμα μαθήματα μπορεί να μειωθούν σημαντικά από το κανονικό.

Άρθρο 16 (Ευθύνη αποζημίωσης)

Αν παραβιάζετε τους όρους αυτής της συμφωνίας, ίσως μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση, άμεση ή έμμεση, που προκλήθηκε από την παραβίαση.

Άρθρο 17 (Πνευματικά Δικαιώματα και Ιδιοκτησία)

Στοιχείο 1

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σχετικά με τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, τις περιγραφές, το περιεχόμενο κλπ. Που σχετίζονται με αυτήν την υπηρεσία ανήκουν στην Α. Θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο εμπορικό σήμα χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Α, θα διενεργήσουμε επανεκτυπώσεις σε περιοδικά, σε άλλους ιστότοπους, θα τροποποιήσουμε, θα αντιγράψουμε κλπ. Πέρα από τον σκοπό χρήσης αυτής της υπηρεσίας Δεν πρέπει να είναι.

2ος όρος

Εάν η Εταιρεία παραβιάσει την προηγούμενη παράγραφο, η Εταιρεία θα λάβει κάθε μέτρο (προειδοποίηση, παράπονο, αξίωση αποζημίωσης, αίτημα για απαγόρευση, αξίωση για είσπραξη τιμής κλπ.) Κατά της Εταιρείας βάσει νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, νόμου περί εμπορικών σημάτων κλπ. Πρέπει να είναι δυνατή.

Άρθρο 18 (Αποποίηση ευθύνης)

Συμφωνούμε εκ των προτέρων ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τα θέματα που εκτίθενται στα ακόλουθα τμήματα.
 • Όταν δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ικανοποίηση όταν χρησιμοποιήσαμε αυτή την υπηρεσία
 • Σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός των παρεχόμενων διδαγμάτων είναι ανεπαρκής λόγω της ταχείας αύξησης του αριθμού των χρηστών ή του λόγου που αναφέρεται στο άρθρο 15.2
 • Αν δεν μπορείτε να λάβετε ένα μάθημα κράτησης για μια συγκεκριμένη ζώνη ώρας που θέλετε
 • Εάν δεν μπορείτε να πάρετε ένα μάθημα κρατήσεων για έναν συγκεκριμένο εκπαιδευτή που θέλετε
 • Όταν αναγκάζεται να ακυρώσει ένα μάθημα για τον λόγο που ορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας ή διακοπή ρεύματος ή διακοπή επικοινωνίας στη χώρα παράδοσης του λέκτορα
 • Σε περίπτωση δόλιας πρόσβασης σε μηνύματα ή δεδομένα, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή άλλες πράξεις τρίτων
 • Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, αποτελεσματικότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία κλπ.
 • Η αποτελεσματικότητα, η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια, η ακρίβεια κλπ. Των υπηρεσιών και του διδακτικού υλικού άλλων εταιρειών που εισάγονται και συνιστώνται από την Α σε σχέση με αυτή την υπηρεσία
 • Όταν ζημιές όπως η λοίμωξη από τον ιό συμβαίνουν ως αποτέλεσμα αρχείων που έχουν ληφθεί ή ανοίξει με δική σας ευθύνη κατά τη διάρκεια του μαθήματος
 • Όταν η υπηρεσία αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω απώλειας ή αδυναμίας κωδικού πρόσβασης κ.λπ.
 • Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από την υπηρεσία αυτή, η πληρότητα συνδέσεων, η ακρίβεια, η φρεσκάδα, η ασφάλεια κλπ.
 • Περιεχόμενο του δικτυακού τόπου που χρησιμοποιείται από τρίτο μέρος που συνδέεται με την υπηρεσία αυτή ή από αυτήν την υπηρεσία ή τη χρήση της κλπ.

Άρθρο 19 (Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας αυτής της υπηρεσίας)

Σε αυτήν την υπηρεσία, η ημερομηνία έναρξης της χρήσης, η ημερομηνία καταβολής των διαφόρων χρεώσεων και η προθεσμία των διαφόρων αιτήσεων, κλπ., Θα βασίζονται στην ώρα Ιαπωνίας (GMT + 9:00).

Άρθρο 20 (Αλλαγή Όρων)

Το συμβαλλόμενο μέρος Α μπορεί να αλλάξει τους όρους χωρίς να ειδοποιήσει το μέρος Β. Οι αναθεωρημένοι Όροι Χρήσης τίθενται σε ισχύ αμέσως μόλις αναρτηθούν στην Υπηρεσία ή όταν ο Α διαβιβάζει πληροφορίες στο K μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το K συμφωνεί στο παρελθόν Θα είναι

Άρθρο 21 (Κυβερνητικό Δίκαιο και Δικαστήριο Αποκλειστικής Συναίνεσης)

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το νόμο της Σιγκαπούρης. Επιπλέον, οι Α και Τ συμφωνούν εκ των προτέρων ότι το δικαστήριο της Σιγκαπούρης έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ Α και Τ που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παρούσα υπηρεσία ή την παρούσα συμφωνία. Εσείς
11 Νοεμβρίου 2014 ίδρυση
20 Φεβρουαρίου 2015 αναθεωρήθηκε
Αναθεωρήθηκε στις 31 Μαρτίου 2015
27 Οκτωβρίου 2015 αναθεωρήθηκε
31 Μαΐου 2016 Αναθεωρήθηκε
27 Απριλίου 2017 Αναθεωρήθηκε
1 Ιουνίου 2017 Αναθεωρήθηκε
Αναθεωρήθηκε στις 14 Μαΐου 2018
Αναθεωρήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2018
Αναθεωρήθηκε στις 12 Ιουνίου 2020
23 Σεπτεμβρίου αναθεώρηση 2020
Αναθεωρήθηκε στις 29 Ιουνίου 2012