Πολιτική προστασίας προσωπικών πληροφοριών

Η Native Camp Co., Ltd. και η Native Camp Pte Ltd. (εφεξής "η εταιρεία") έχουν αποστολή να παρέχουν στους πελάτες ικανοποιητικά μαθήματα και συνοδευτικές υπηρεσίες και να κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους. Ειδικότερα, όσον αφορά την προστασία των προσωπικών πληροφοριών, τηρώντας ταυτόχρονα τις "Απαιτήσεις του Προγράμματος Συμμόρφωσης για την Προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών και τους Νόμους και τους Κανονισμούς για την Προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών" Σύμφωνα με αυτή την πολιτική, θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το σύστημα διαχείρισης της προστασίας προσωπικών πληροφοριών στο μέλλον.

Ορισμός προσωπικών πληροφοριών

"Προσωπικές πληροφορίες" είναι πληροφορίες σχετικά με ένα ζωντανό άτομο που μπορεί να προσδιορίσει ένα συγκεκριμένο άτομο με το όνομα, την ημερομηνία γέννησης ή άλλη περιγραφή που περιέχεται στις πληροφορίες και μπορεί εύκολα να συγκριθεί με άλλες πληροφορίες Είναι κάτι που μπορεί να γίνει για να εντοπίσει ένα συγκεκριμένο άτομο.

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

当社ではサービスのご購入、お問合せをされた際にお客様の個人情報を収集することがございます。収集するにあたっては利用目的を明記の上、適法かつ公正な手段によります。当社で収集する個人情報は以下の通りです。

 1. Ψευδώνυμο
 2. Αριθμός τηλεφώνου
 3. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 4. Κωδικός πρόσβασης
 5. ユーザーID (当社が管理上付与する識別子)
 6. Ιστορικό συναλλαγών με την εταιρεία μας και το περιεχόμενό της (学習履歴を含みます)

Χρήση προσωπικών πληροφοριών

Ο σκοπός της χρήσης των προσωπικών πληροφοριών που λαμβάνονται από τους πελάτες έχει ως εξής.

 1. サービス提供およびその確認、照会
 2. お問合せへの対応
 3. Ανάλυση για την αύξηση της μαθησιακής επίδρασης, εφαρμογή μέτρων

Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών

当社では、原則として、お客様の断りなく第三者に個人情報を開示・提供することはいたしません。提供先・提供情報内容を特定したうえで、お客様の同意を得た場合に限り提供します。ただし、以下の場合は、関係法令に反しない範囲で、お客様の同意なく個人情報を提供することがあります。

 1. Όταν βασίζεται στο νόμο και όταν είναι απαραίτητο για κρατικό μηχανισμό ή τοπικό δημόσιο φορέα ή πρόσωπο που ανατέθηκε να συνεργαστεί για την εκτέλεση των υποθέσεων που προβλέπονται από το νόμο
 2. Όταν είναι απαραίτητο να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή, το σώμα ή η ιδιοκτησία και είναι δύσκολο να αποκτηθεί η συναίνεση του ατόμου
 3. Λάβετε τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών μέτρων, για την παραβίαση των όρων παροχής υπηρεσιών του πελάτη

また、株式会社リクルートが提供するスタディサプリENGLISHの英会話セットプランで当社サービスを利用する場合、前記利用目的を達成するため、株式会社リクルートに対して、お客様の個人情報を提供するものとします。

Διαχείριση της ασφάλειας προσωπικών πληροφοριών

Η διαχείριση της ασφάλειας των προσωπικών πληροφοριών που λαμβάνονται από τους πελάτες είναι ορθολογικά, οργανωτικά, φυσικά, ανθρώπινα και τεχνικά μέτρα που λαμβάνονται από τον πάροχο υπηρεσιών και η εταιρία μας χειρίζεται κατάλληλα τα προσωπικά δεδομένα συμμορφούμενο με τους σχετικούς νόμους Θα προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης εισβολής, απώλειας προσωπικών πληροφοριών, πλαστογράφησης κλπ.

Διόρθωση προσωπικών πληροφοριών, διαγραφή

Ενημερώστε μας για τη διόρθωση / διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται από τους πελάτες από την παρακάτω επαφή.

Σχετικά με τη χρήση cookies

当社は、お客様によりよいサービスを提供するため、cookie(クッキー)を使用することがありますが、これにより個人を特定できる情報の収集を行えるものではなく、お客様のプライバシーを侵害することはございません。また、cookie(クッキー)の受け入れを希望されない場合は、ブラウザの設定で変更することができます。

※cookie(クッキー)とは、サーバーコンピュータからお客様のブラウザに送信され、お客様が使用しているコンピュータのハードディスクに蓄積される情報です。

Διαφήμιση επαναληπτικού μάρκετινγκ

Η διαφήμιση επαναληπτικού μάρκετινγκ είναι μια διαφήμιση τρίτου μέρους συμπεριλαμβανομένης της Google, σύμφωνα με την επίσκεψή σας στο ιστορικό περιήγησης ιστότοπου και προϊόντων μας, διατηρώντας μια διαφήμιση επαναληπτικού μάρκετινγκ (cookie) που παρέχεται από την Google. Δημοσίευση σε διαφημιστικά μέσα. Το Cookie που περιέχει πληροφορίες σε αυτή την περίπτωση δεν θα περιέχει τα προσωπικά σας στοιχεία. Οι πελάτες μπορούν να απενεργοποιήσουν αυτή τη λειτουργία από τις δικές τους ρυθμίσεις.

Οι διαφημίσεις επαναληπτικού μάρκετινγκ συμμορφώνονται με την πολιτική επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google AdWords και τους περιορισμούς πληροφοριών που περιέχονται σε ευαίσθητες κατηγορίες. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία από τις δικές σας ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Κάντε κλικ στο Διαχειριστή προτιμήσεων διαφημίσεων ή απενεργοποιήστε την πρόσβαση στα πρόσθετα εξαίρεσης από το Google Analytics για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

YouTubeについて

当社では、動画情報取得のために、YouTube APIサービスを利用しています。YouTube APIサービスはGoogle社のプライバシーポリシー、YouTubeの利用規約に基づいて提供されています。

YouTubeの利用規約、Googleプライバシーポリシーについては以下をご覧ください。

利用規約 - YouTube
https://www.youtube.com/t/terms

Googleプライバシーポリシー
https://policies.google.com/privacy

Σχετικά με τη χρήση SSL

Όταν εισάγουμε προσωπικές πληροφορίες, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, χρησιμοποιούμε τεχνολογία Secure Sockets Layer (SSL) για να αποτρέψουμε την παρακολούθηση, παρεμβολές ή παραποίηση των πληροφοριών αυτών.

※SSLは情報を暗号化することで、盗聴防止やデータの改ざん防止送受信する機能のことです。SSLを利用する事でより安全に情報を送信する事が可能となります。

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης μελών εγγεγραμμένων στρατοπέδων. (Υποδοχή 24 ωρών)
Κεντρικό Κέντρο Υποστήριξης Μέλους Camp Camp

Αλλαγή πολιτικής απορρήτου

Όταν αλλάζουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε, αλλάζουμε τον σκοπό χρήσης ή αλλάζουμε την πολιτική απορρήτου, θα κάνουμε τις αλλαγές σε αυτήν τη σελίδα δημόσιες.